2023. május 17., 19:22
Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2023. május 24-én, szerdán 15:00-kor kezdődik a Városháza Dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook-oldalán.
NAPIREND
Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő
1.
Szentendre Város Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) és a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
Novák Andrea
2.
A Városi Szolgáltató Zrt. 2022. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Ilona
3.
A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2022. évre szóló – számviteli törvény szerinti – egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
Kovács Szilvia
4.
Az AquaPalace Kft. 2022. évre szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített mérleg- és eredmény beszámolójáról
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Juhász László
5.
A Szentendre és Térsége TDM NKft. közszolgáltatási tevékenységének 2022. évi beszámolójáról és 2022. évi egyszerűsített mérleg- és eredmény beszámolójáról
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
Lőrincz Ágnes
6.
A Pirk János Múzeum Kulturális
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évre szóló
számviteli törvény szerinti mérleg- és
eredménybeszámolójáról
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
Pirk Veronika
7.
A Szentendrei Kulturális Központ Nkft. általános ügyvezetője prémiumának összegéről
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
Szili Mónika
8.
A Szentendrei Kulturális Központ Nkft. előadó-művészeti ügyvezetője prémiumának összegéről
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
Szili Mónika
9.
A Városi Szolgáltató NZrt. Vezérigazgatója prémiumának összegéről
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
Szili Mónika
10.
Az Aquapalace Kft. ügyvezetője prémiumának összegéről
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
Szili Mónika
11.
A Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő V8 Uszoda és Szabadidőközpont energetikai korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítéséhez szükséges döntések meghozataláról
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
Nagy Sándor
12.
A településkép védelméről szóló 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Gabriella
13.
Az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2018. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Németh Szilvia
14.
Bogdányi út 41. szám alatti műemlék épület részleges felújítási munkálatai és értékesítése tárgyában
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
Beinschróth Mária
15.
Belvárosi ingatlanok Koncepció-pályázati kiírásáról
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
16.
az önkormányzati tulajdonban lévő Berek utca 44. szám alatti, 7445 hrsz-ú ingatlan értékesítésre való kijelöléséről
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
17.
Az Izbégi sportpályát érintően a Vissza a Vadonba Gyermekfejlesztő és Szülősegítő Sportegyesülettel kötendő közfeladat ellátásáról szóló megállapodásról
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Tankó Zsuzsa
18.
A járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
Jámbor Ferenc
dr. Bartha Enikő
19.
Családvédelmi Munkacsoport tagjainak megbízási díjáról
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Remele Antónia
20.
Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről
Tájékoztató
Fülöp Zsolt
polgármester
Fülöp Zsolt
21.
A Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2023. február 01.- 2023. május 01. közötti időszakban
Tájékoztató
Fülöp Zsolt
polgármester
Kokovai Szilvia
22.
Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Jelentés
Fülöp Zsolt
polgármester
Kondacsné
Nagy Ágnes
23.
Spar projekt előrehaladásáról a 2023.  április 18. és 2023. május 15. közötti időszakban
Tájékoztató
Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
24.
A Rezsinövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2023. április 18. és 2023. május 15. közötti időszakban
Beszámoló
Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
25.
A belső ellenőrzés 2022. évi tapasztalatairól
Beszámoló
dr. Schramm Gábor
jegyző
Lantos Anna
26.
Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem adományozásáról
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést tart!
Előterjesztés
Fülöp Zsolt
polgármester
Király Enikő
27. Interpelláció, kérdés
28. Egyebek

Letölthető előterjesztések >>