Iparűzési és építményadóból származó bevételcsökkenés

védekezés költségei

Az adóbevételek csökkenése elsősorban a kormány veszélyhelyzeti intézkedéseinek köszönhető. A gépjárműadó elvonása és az idegenforgalmi adó felfüggesztése* mellett az iparűzési adó megfizetésének új szabályozása is nehezítette az önkormányzati gazdálkodást.

Az egyéb helyi adókon belül a legnagyobb bevételkiesést az iparűzési adó okozta.  Az iparűzési adóbefizetés határidejének módosítása is nehezítette az év közbeni gazdálkodást, illetve az év végi előlegbefizetési lehetőség megszűnése jelentős különbözetet eredményezett 2019-hez képest. 404,8 millió forinttal kevesebb folyt be 2020-ban ilyen címen az önkormányzat költségvetésébe.

Az összes helyi adóbevétel – beleértve az IPA-t is, de nem számolva a gépjárműadóval – összesen 451,2 millió forinttal volt kevesebb, mint 2019-ben.

Hogy a bevételkiesést érzékeltessük, álljon itt néhány példa, mire lenne elegendő a 451,2 M Ft :
a belvárosi csapadékvíz-elvezetés kivitelezés önrészének biztosítására (ehhez még 381 millió forintra van szükség), vagy
a HÉV végállomás melletti P+R parkoló teljes körű befejezésére (csapadékvíz-elvezetés + szilárd burkolat + közvilágítás), vagy
az izbégi Vasvári Pál utca teljes csapadékvíz elvezetésére és szilárd burkolatának megépítésére, vagy
ennyi a bölcsőde 3 évi önkormányzati támogatási összege.

*a gépjárműadót és az idegenforgalmi adót külön cikkben tárgyaltuk