2021. december 8., 08:33
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

December 4-én újabb lakossági fórumra került sor a János utca és környéke közlekedési, parkolási nehézségeinek témájában. A novemberi első összejövetelen egyetértés volt abban, hogy szükségszerű részleteiben megismerni a felvetett korlátozott várakozási övezetre vonatkozó tanulmányt, hogy az érintett utcák lakosai kellő információt kaphassanak álláspontjuk kialakításához.

HELYES Imre képviselő összefoglalója

E rendszer bevezetésének kérdése elsősorban a János utca elején található pékség által generált extra gépkocsiforgalom, illetve parkolási anomáliák miatt merült fel. Ezzel kapcsolatban említést nyert, hogy az önkormányzat javaslatára a pékség honlapjára kitett tájékoztatójában már nyomatékosan felhívja a figyelmet a parkolás limitált lehetőségére. Ezért ajánlja, hogy az üzletet gyalog közelítsék meg, és egyúttal megad három olyan parkolót, ahol hétvégenként nehézség nélkül ott lehet hagyni a gépkocsit.

A szombati eseményen az érintett terület mintegy negyven lakója jelent meg. A meghívóval együtt mindenki már előzőleg írásban tájékoztatást kapott a korlátozott várakozási övezet bevezetését célzó szakmai javaslatról. E szabályozás szerint egy meghatározott és táblákkal kijelölt területen csak engedéllyel lehetne parkolni. Ilyen engedélyt kaphatnak a területen lakók és a hozzájuk érkező vendégek. Az engedély lehet kártya formájú, amit előzetes regisztráció alapján rendszámhoz kötötten adnának ki. Minden ingatlanhoz meghatározott számú vendégkártya tartozna (ennek száma is még eldöntendő lenne, ugyanúgy, mint az, hogy időben mikor legyen alkalmazva a rendszer: a hét minden napján, vagy hétvégén és ünnepnapokon).

A rendszer bevezetésével minden kétséget és vitát kizáróan azonosítható lenne a szabálytalan parkolás, ugyanakkor az ott lakók ezt szabályosan megtehetnék. Feléjük természetesen az az elvárás, hogy alapvetően ingatlanjaikon belül tárolják gépkocsijaikat.

A rendszer hatékony működ(tet)ése – különösen közvetlenül a bevezetést követő időben – intenzív rendészeti felügyeletet igényel.

A rendszer a korlátozott várakozási övezetben a parkolást szabályozza, figyelembe véve a rendelkezésre álló parkolási helyeket és azok számát jelentősen meghaladó parkolási igényeket. Ugyanakkor az átmenő forgalom továbbra is megengedett.

A javaslat a János utca környékét jelölné ki korlátozott várakozási övezetté (Bükköspart, Jobbágy utca alsó szakasza, György utca, Táncsics utca és József Attila utcának a János utca és a Bükköspart közötti szakaszát, benne a Patak közzel). A rendszer bevezetését követően ezen a területen szerzett tapasztalatok függvényében lehetne majd megvizsgálni az övezet kiterjesztését a Bükkös patak környékén.

A lakossági fórumon kérdés merült fel egyes utcák bekapcsolásának szükségességét, a kiosztandó vendégkártyák számát illetően. Javaslat hangzott el arra is, hogy a Kovács László utca, valamint a Bükköspartnak a Vajda Lajos utcai hídtól a Mókus hídig tartó szakasza szintén legyen bekapcsolva a rendszerbe. Volt, aki a Kovács László utca egyirányusításában vélte megtalálni a szükséges megoldást.

Abban a fórum legtöbb résztvevője egyetértett, hogy a jelenlegi körülmények között bármilyen rendezésnek magában kellene foglalnia a János utca forgalmának a maitól eltérő szabályozását. A már most is nagy átmenő forgalom a 11-es főút felújításának előrehaladtával minden bizonnyal tovább fokozódna, ezért ezt a tényezőt is figyelembe kell venni bármilyen döntést befolyásoló tényezőként.

A János utcával, különösen annak szűk szakaszával kapcsolatban egy szakmai tanulmány több opciót is felvázolt: ki lehetne szélesíteni vagy akár le lehetne zárni a szűk, meredek szakaszt; egyik vagy másik irányban állandó jelleggel egyirányúsítani, vagy az egyirányúsítást a nap bizonyos időszakában váltakozó jelleggel fenntartani. Az út szélesítése csak a távoli jövőben jöhet számításba, mivel az ehhez szükséges extra terület bár ki van szabályozva, de tulajdonjogilag mind az útmenti magán ingatlanok részét képezik. Bármilyen egyirányúsítás alkalmazásához meg kell közösen határozni azt az elsődleges szempontot, ami leginkább befolyásolhatja a vonatkozó döntést: élet megvédésének, illetve mentésének, kényelmi, vagy parkolási, vagy az áteresztő képesség növelésének vagy csökkentésének, vagy a forgalom lassításának szempontja(i) kerüljenek előtérbe.

A hosszabban elnyúló megbeszélés során a jelen volt közlekedési szakember részletes tájékoztatást adott a javaslatok alapját képező szakmai okokról. Ugyanakkor egy sor olyan felvetés is elhangzott, ami megvizsgálandó egy konszenzusos álláspont kialakítása végett. Így meg kell nézni a János utca egyirányúsításának variációi által eredményezett helyzetek részleteit, nevezetesen hogyan alakulhat a környező terület elérhetősége normális, illetve sürgősség esetén. Szintén megfontolás és vizsgálat tárgyát képezhetik a korlátozott várakozási övezet kiterjesztett területre szóló bevezetésének lehetősége, illetve következményei. Szükséges lenne egyúttal áttekinteni a Kovács László utcának a 11-es főút felé történő egyirányúsítása lehetséges eredményét, ami alapján világosan lehetne látni, egyáltalán szóba jöhetne-e egy ilyen intézkedés.

Már a novemberi lakossági fórumon felvetődött a János utcai híd állapotának kérdése. Bár a múlt heti rendezvényen ez a szempont nem szerepelt hangsúlyosan, az önkormányzati testület Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának decemberi ülésére képviselői indítvány érkezett a híd állapotának sürgős felülvizsgálatára, tekintettel a szerkezet idős korára, szemmel látható elhasználtságára és az azon naponta áthaladó rendkívül nagy forgalomra. A bizottság állásfoglalása, illetve döntése nagyban befolyásolhatja a fentiekben vázolt kérdések megválaszolását is.

A résztvevők között olyan egyetértő álláspont alakult ki, hogy a felvetődött új szempontok tisztázása után a következő évben újabb lakossági fórumra kerüljön sor. Erre a meghívó és tájékoztató a szokásos módon lesz eljuttatva az érintett lakosokhoz.

Kapcsolódó anyag:

Vita a forgalomról az Alsó-Izbég téren – újabb lakossági fórum lesz a V8-ban