2017. szeptember 22., 14:28

A tanév elején kérdeztük a szentendrei oktatási intézmények vezetőit az idei fejlesztésekről és tervekről.

Agy Tanoda, Kovácsné Szomolányi Erika igazgató
Az idén 25 éves Agy Tanoda Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, szinte a megengedett maximális létszámmal, 120 tanulóval kezdte meg a 2017/18-as tanévet. A magas létszám miatt egy fővel bővült tantestületünk.
A nyár során jelentősen megújult iskolánk. Kicseréltettük az összes nyílászárót, a régi neoncsöves világítást LED lámpákra váltottuk. Majdnem minden terembe új bútorok kerültek, az elsősök új gerincvédő széket, öltözőszekrényt kaptak. Az idei tanévben nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a digitális oktatás fejlesztésére, ezért 22 db Apple tabletet és 22 db Apple laptopot vásároltunk. Megújult a nyáron a honlapunk is: www.agytanoda.hu

Izbégi Általános Iskola, Stomp Éva igazgató
Iskolánkban 24 osztályban 569 tanuló kezdte meg tanulmányait, az induló három első osztályunk létszáma 78 fő. Az előző évekhez képest 18 fővel emelkedett iskolai létszámunk. A tantestületünk 1/5 része cserélődött a nyár folyamán.
Két épületünket és a tornacsarnok öltözőjét az önkormányzat pályázati támogatás segítségével felújította. Nyílászárók cseréje, illetve az épületek szigetelése zajlott. A Váci Tankerületi Központ támogatásával a „B” épületünk kerítése, az udvar térburkolása és az „A” és „B” épület közötti lépcsők újultak meg.

Móricz Zsigmond Gimnázium, Kerezsi Csaba igazgató
A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban a 2017. év nyara sem telt tétlenül. Bár meggyőződésünk, hogy egy iskolát az ott tanító pedagógusok és az ott tanuló gyerekek szellemisége határoz meg elsősorban, az is igaz, hogy törekedni kell a fizikai környezet esztétikus és funkcionális fenntartására. Ennek érdekében az egyik épületszintünkön tantermek felújítása történt meg (padlóburkolat, belső nyílászárók cseréje), több száz négyzetméteren festettünk, és az egyik épületszárnyunkban egy új, modern tanári szoba épült meg. Iskolabútorokat tudtunk cserélni, külső nyílászárókat festettünk. Végre már nincs olyan tantermünk, ahol régi, elavult neonok fényében tanulhatnának a tanulóink. Több mint 300 világítótest cseréje történt meg. Az iskolaudvaron is tudtunk újítani (udvari padok és kültéri szemetesek cseréjével). Sajnos a jelenleg is balesetveszélyes főbejárati lépcső felújítása még nem készült el, ennek javítása tanítási időre csúszik. A fizikai környezet szépítését szellemi innovációnk tölti meg tartalommal: szeptember elsejével 136 kilencedikes diákunk kezdi meg tanulmányait gimnáziumunkban, köztük TanDem osztályunk, ahol a pedagógiai–módszertani innovációé a főszerep.

Szent András Általános Iskola, Pabeschitzné Péter Kamilla igazgatóhelyettes
Az idei tanévet is két első osztállyal indítottuk, összesen 56 kisdiák kezdte meg nálunk tanulmányait. A felsőbb évfolyamokon a hatodik osztályok utáni továbbtanulók számának megfelelően állt módunkban új diákokat fogadni. A tanári karban három új kollégát köszönthettünk. Általuk egy kisebb státuszbővülés állt be, így kicsit a pedagógusok túlterheltségén tudtunk enyhíteni, illetve nagyobb óraszámban foglalkozhatnak fejlesztőpedagógusaink egyéni vagy kiscsoportos órakeretben gyerekekkel.
Mint minden nyáron, idén is a szakemberek vették birtokukba az iskolát, így folytathattuk a szociális helyiségek, mosdók felújítását, megtörténtek a tisztasági festések. A nagy tornateremben világításfelújításra került sor. Az utcai front sérült homlokzat javítására, az udvari padok és játszóvár átvizsgálására, festésére is volt lehetőségünk. Kialakítottunk egy külön hittantermet a kápolnánk előterében. Ennek berendezésére is sor került, valamint más tanterembe is új padok, székek kerültek, elősegítve a csoportos foglalkozások lehetőségét. Újabb három interaktív táblával bővült a készletünk. És most már elmondhatjuk, hogy minden tanterem számítógéppel, projektorral van felszerelve. Ezzel párhuzamosan történt meg az internethálózat korszerűsítése is, így idéntől átálltunk az elektronikus napló használatára. Remélve, hogy ezzel megkönnyítjük a tanárok és a szülők közötti információáramlást. Kibővült iskolánk kamerás biztonsági rendszere is, valamint megújult az iskolacsengő működtetése. Ebédlőnkben sikerült idén is új étkészlettel frissíteni az eszközöket.
Mivel iskolánk idén 25 éves, ezért nem csak az infrastrukturális és oktatási fejlesztést tartottuk fontosnak, hanem a lelki megújulást is. Ezért az idei tanévet tantestületünk egy zarándoklattal kezdte meg. Lelkileg megerősödve érkeztünk meg, és így kipihenten, lelkileg megújulva, feltöltődve kezdtük meg a nevelést, oktatást. Mindez a sok szép változás, megújulás a szülők és a fenntartónk támogatásával közösen valósulhatott meg. Nagyon hálásak vagyunk nekik. Bízom benne, hogy mind a nevelés-oktatás, mint a hitbeli fejlődés terén egy tartalmas, szép és eseményekben, sikerekben gazdag új tanév előtt állunk!

 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Molnárné Reskovits Zsuzsanna igazgató
A 2017-2018-as tanévben 52 kis elsős kezdte meg általános iskolai tanulmányait, akiket az ünnepélyes tanévnyitón polgármester úr is köszöntött. Gimnáziumunkba 59 kilencedikes tanuló érkezett, ők augusztus végén két napos gólyatáborban kezdték az ismerkedést egymással. Nevelőtestületünkbe két új kolléga érkezett, így szakos ellátottságunk teljes.
A nyáron sok munka zajlott az iskolában: az önkormányzat KEHOP pályázat keretében az új épület energetikai korszerűsítését valósította meg. Ennek keretében ez az épületszárny új nyílászárókat kapott, hőszigetelést helyeztek el a falakon és a színvakolat is megújult. Ez közel három hónapos munka volt. Közben a Váci Tankerületi Központ finanszírozásában teljes felújításra került az iskola hőközpontja is, így a fűtésrendszer korszerűsítésének első nagy lépése megtörtént. Ezen kívül a minden évben szokásos festési munkálatok mellett két helyiségben parkettacsiszolás és lakkozás zajlott, valamint egy folyosón hidegburkolatra cseréltük a kopott linóleumot. A több helyszínen zajló munkálatok ellenére szeptember 1-jén minden tanteremben tisztaság fogadta a diákokat.

Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Zakar Katalin igazgató
A Vujicsics Tihamér Zeneiskolában a 2017/18-as tanévben is nagy lendülettel láttunk neki a munkának. Több jelentős változás is van iskolánk életében, szinte csak pozitívak.
Az év elején benyújtott átszervezési kérelmeinket elfogadták, megnövelték a maximálisan felvehető tanulói létszámot, így jelentősen csökkent a visszautasított gyerekek száma. Ebben a tanévben a tanulók száma teljes iskolai szinten meghaladja a 900-at.
Új szakkal is gazdagabbak lettünk, Kontra Leila tanárnő vezetésével elindult a magánének szak.
Hivatalossá vált a Dunakorzó 18. II. emelet, mint a zeneiskola új feladatellátási helye. Sajnos azonban továbbra sem sikerült felújítanunk ezeket a tantermeket, mivel csak gipszkartonfalak választják el őket egymástól, az áthallás óriási. A szigetelés költségei egyelőre nem állnak rendelkezésre, de keressük a lehetőségeket. Szeretettel várjuk azokat a felajánlásokat, cégektől, magánemberektől, akik ebben a segítségünkre tudnak lenni.
Zsámbéki telephelyünk végre megkapta tagintézményi státuszát és egy új tagintézmény-vezetőt Mihály Katalin gitárművész személyében.
Ugyan még tartanak a munkálatok, de hamarosan megújul zeneiskolánk Oltai-terme.
A terem parkettacseréjén kívül a nyílászárók javítófestése is megtörténik, illetve a terem falainak festése, így hamarosan méltó körülmények között fogadhatjuk a gyerekeket, vendégeket. Nagytermünk falain pedig októbertől Deim Balázs munkáit csodálhatjuk majd.

Református Gimnázium, Földi János igazgató
A nagykorúság éve után a 19. tanév kezdődött meg a Szentendrei Református Gimnáziumban. Szép eredményekkel sikerült az előző tanévet lezárni. Két diákunk OKTV döntős volt. Hegyesi Eszter 11.b osztályos tanuló földrajzból 7. helyezést és Bokor Anna 11.a osztályos tanuló latinból 14. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Gaálné Gerencsér Hajnalka és dr. Török Márta tanárnők voltak. Nagy büszkeség számunkra, hogy iskolánk a Nemzeti Tehetség Program Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) kialakítását célzó pályázati eljárásában sikeresen szerepelt, így ettől a tanévtől öt évre elnyerte ezt a címet.
A Pest megyei régióban 33 iskola pályázott, amelyek közül 8 került kiválasztásra, országosan összesen 32 iskola nyerhette el ezt a címet. Ennek köszönhetően már a tavalyi tanév végén tanáraink ingyenes tehetségsegítő továbbképzésen, diákjaink workshopon vehetnek részt, és az iskola további tanítást segítő tárgyi eszközökkel bővülhetett. Soli Deo gloria.
2017-ben a Reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük. Tanáraink meghirdettek egy kistérségi versenyt, „Hitkeresők és hitújítók…” címmel, a Dunakanyar valamennyi általános és középiskolájának, illetve a Szentendrei Református Gimnázium Kárpát-medencei testvérintézményeinek. A többfordulós verseny-sorozat két tanéven átívelve 2017 márciusában kezdődött és 2017. október 14-én ér véget egy helyi döntővel.
Az iskola épületében a nyáron megújult a hangosítási rendszer, így ettől a tanévtől már dallamcsengő jelzi a ki- és becsöngetést.
A 2017-2018-as tanévet most is egy tanári léleknyitogató nap előzte meg, ahol tanévünk vezérigéje volt a központi téma: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Máté 22:37-39) Ezt követően egy háromnapos továbbképzésen vett részt az egész tanári kar, ahol a kiemelkedően sikeres pedagógusok szokásairól tanulhattak.
A gimnáziumban nyolc évfolyamos képzés folyik. Korábbi hagyományainknak megfelelően több tantárgyat csoportbontásban oktatunk. Ilyen a matematika, az idegen nyelvek, az informatika és a hittan. A tanévben most is két új ötödik osztályt indítottunk, összesen 58 tanulóval. Akik a jövő tanévtől szeretnének iskolánkhoz csatlakozni és jelenleg az általános iskola negyedik osztályába járnak, azoknak Nyitott kapukat szervezünk két alkalommal, november 18-án és december 2-án 8 órától. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Legyen Istentől áldott ez a tanév is.

Templomdombi Általános Iskola, Tenkesné Halász Enikő Rita igazgató
A Templomdombi Általános Iskola nevelőtestülete felkészülten várta a 236 iskolást szeptember elsején. Az iskola összlétszáma nem változott, a gimnáziumba távozó gyerekek helyére sok új jelentkező volt. Két új tanító néni, új iskolatitkár és új pszichológus kezdte meg nálunk a munkáját. A nyáron főleg a parketta felújítására helyeztük a hangsúlyt, nagyobb felújítás most nem volt. Idén a környezeti nevelési programunkat szeretnénk elmélyíteni, gazdagítani, és e köré szervezzük mind az iskolai életet, mind az iskolán kívüli programokat.

Barcsay Jenő Általános Iskola, Bilonka Judit igazgató
A Barcsay iskolában kisebb-nagyobb felújítások történtek a nyár folyamán: megújult a színházterem parkettája, négy tanterem új padlóburkolatot kapott, a tornaterem került kifestésre, illetve ott a világítótestek új borítást kaptak, a mellékhelyiségek tisztasági festésén túl majd’ minden tantermet kifestettünk a karbantartónk, illetve lelkes szülők segítségével. Az iskola alapítványának támogatásával egy teremben kicseréltük a régi rossz asztalok fedőlapját, így szinte új osztálytermi bútorokat nyertünk, legalábbis látványra. Az ígéretek szerint szeptember végéig három osztályteremre való új tanulói asztalokat és székeket kapunk.
Ebben a tanévben módosult az iskola alapító okirata, mert egy tagintézménnyel bővültünk Csobánkán.
128 elsős kezdte meg a tanévet 5 osztályban a Barcsayban, Csobánkán pedig egy elsős osztály 22 tanulóval. Összesen 38 (39) osztályunk van, az iskola tanulói létszáma így már 1000 körül mozog, és állandóan változik.
A tanári kar összetételében is jelentős változások történtek nyugdíjazás miatt, illetve több kolléga másik intézménybe távozott. Új magyar-, történelem-, testnevelés- és kémiaszakos tanáraink, illetve napközis nevelőink vannak, bízunk benn, hogy ezen „vérfrissítésnek” csak jótékony hatásai lesznek. Matematika- és fizikaszakos tanári pályázatunkra sajnos nem érkezett jelentkező, de még nyitva a jelentkezési határidő.

Ferences Gimnázium, Bécser Róbert igazgató
Nálunk az évkezdés elég sok változást hozott. Új igazgató, tíz új kolléga, kb. negyvennel több gyermek. (Átléptük a bűvös 500-as határt.) Ráadásul építkezünk nagy erővel: új iskolai szárny és rendház épül. A régit pont iskolakezdésre bontották el sok porral, lármával. A szemben lévő telken pedig, a református gimnázium szomszédságában, tavasztól sportcsarnok épül.

Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye, Kádárné Monori Éva igazgató
Intézményünk a 2017-2018-as tanévtől új telephellyel bővült, melynek helyszíne a Kálvária út 16-ban, a Móricz Zsigmond Gimnázium mellett található. A valamikori gondnoki lakásban létrejött családias kis intézményben olyan gyerekek kezdték meg első évfolyamon a tanévet, akiknek intenzív fejlesztésre, egyéni bánásmódra, módszerekre van szükségük, mivel autizmusuk miatt nehezen tudnának nagy létszámú osztályokban tanulni. Képzésükről két kiváló pedagógus és egy gyógypedagógiai asszisztens gondoskodik, és a szomszédos gimnázium ebédlőjét és kis tornatermét is használhatják a gyerekek.

 

« 2023. szeptember » loading...
h K s c p s v
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
vas 24

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
vas 24

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.
vas 24

Mozdulj, Szentendre!

szeptember 2. - szeptember 30.