2018. március 27., 11:40
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Mikor és hol lehet szavazni?

Az Országgyűlési képviselők választásának időpontja április 8. vasárnap. Szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig, a lakcíme szerinti szavazókörben adhatja le, a szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza.

Hány jelöltre lehet szavazni?

A március 5-i jelöltállítási határidőig bejelentett – és 500 érvényes ajánlást összegyűjtő – jelöltek az alábbi, sorsolás útján kialakított sorrend szerint szerepelnek a szavazólapokon:

 1. Szabó Zoltán – Iránytű Párt
 2. Spät Judit – Együtt – A Korszakváltók Pártja
 3. Kövesdi Miklós Gábor – Magyar Kétfarkú Kutya Párt
 4. Hadházy Sándor – FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
 5. Pál Gábor – Jobbik Magyarországért Mozgalom
 6. Pálmai Ferenc – Magyar Munkáspárt
 7. Vásárhelyi Judit – Momentum Mozgalom
 8. Drávucz Zsolt – Lehet Más a Politika
 9. Holek Katalin – Összefogás Párt
 10. Király Miklós – Demokratikus Koalíció
 11. Bossányi Lajos Istvánné – Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja
 12. Dima Beáta – Rend és Elszámoltatás Párt
 13. Waszlavik Miklós – Kell az Összefogás Párt
 14. Abonyi Géza – független jelölt
 15. Balogh Géza Péter – Magyar Igazság és Élet Pártja

Kik szavazhatnak?

Az országgyűlési képviselők általános választásán választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, vagy akit a bíróság kizárt a választójogból. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 2018. február 19-ig értesítette a szavazóköri névjegyzékbe vételről. Akik 2018. február 9-ét követően kerültek a település szavazóköri névjegyzékébe, azokat a helyi választási iroda tájékoztatja értesítő megküldésével. Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy elvesztette, a helyi választási irodától újat igényelhet. A névjegyzék adatai április 6-ig megtekinthetőek a helyi választási irodában.

Hogyan szavazhatnak a nemzetiségekhez tartozók?

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki valamely Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, kérheti nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vétel mellett annak országgyűlési képviselő választásra kiterjesztő hatályát március 23-ig kérhették a választópolgárok. Aki ezt kérte, az a választáskor pártlista helyett az általa megjelölt nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavazhat.

Ha az ilyen kérelmet benyújtott választópolgár meggondolja magát és mégis inkább pártlistára szeretne szavazni a választáskor, az a nemzetiségi regisztráció országgyűlési választásra történt kiterjesztését április 6-án 16.00 óráig vissza is vonhatja.

Milyen segítséget kapnak a fogyatékossággal élők?

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére a tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, az értesítőnek Braille-írásos változatát kapja meg, a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon, illetve, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson. A szavazólap kitöltését segítő Braille-írásos sablon március 29-ig igényelhető.

Hogyan védhetjük személyes adatainkat?

A jelöltek és jelölő szervezetek kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Aki nem szeretné, hogy adatai választási kampány céljára átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem benyújtásával megtilthatja.

Hol adhatják le a szentendrei lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazataikat?

A lakcímük szerinti szavazókör területén lévő, alábbi szavazóhelyiségekben:

 1. szavazókör: Hold utcai tagóvoda, Hold utca 10.
 2. szavazókör: Védőnői Szolgálat, Duna korzó 18.
 3. szavazókör: Pannónia utcai óvoda, Pannónia u. 5.
 4. szavazókör: Szentendrei Járási Hivatal, Dózsa György út 8.
 5. szavazókör: Református Óvoda, Vasúti villasor 15.
 6. szavazókör: Református Óvoda, Vasúti villasor 15.
 7. szavazókör: Móricz Zsigmond Gimnázium, Kálvária út 16/A.
 8. szavazókör: Barcsay J. Általános Iskola, Kálvária út 18.
 9. szavazókör: Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.
 10. szavazókör: Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.
 11. szavazókör: Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
 12. szavazókör: Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
 13. szavazókör: Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
 14. szavazókör: Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
 15. szavazókör: Izbégi Általános Iskola, Szentlászlói út 94. (A.ép.)
 16. szavazókör: Izbégi Általános Iskola, Mária u. 1. (C.ép.)
 17. szavazókör: Skanzen, Sztaravodai út 75. hrsz.
 18. szavazókör: Skanzen, Sztaravodai út 75. hrsz.
 19. szavazókör: Régi Művésztelep, Bogdányi út 49.
 20. szavazókör: Régi Művésztelep, Bogdányi út 49.

Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak Szentendre város megnevezését tartalmazza, a 2. szavazókörben (Dunakorzó 18.) szavazhatnak.

Hogyan szavazhatnak a Magyarországon, de lakóhelyüktől távol tartózkodó szavazópolgárok?

Ők átjelentkezésre irányuló kérelmet adhatnak be április 6-án 16.00 óráig a lakcím szerinti helyi választási irodához. Ha a kérelem benyújtását követően módosítják korábbi szándékukat, és mégis a lakóhelyük szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretnének szavazni, április 6-án 16.00 óráig kérhetik az átjelentkezés szerinti helyi választási iroda vezetőjétől a kérelem módosítását vagy visszavonását. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.

Hogyan szavazhatnak a külföldön tartózkodó, de magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok?

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, március 31-én 16.00 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől. Ha módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, március 31-én 16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből törölje, és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

Kik igényelhetnek mozgóurnát?

Kérelmet azok nyújthatnak be, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben. A kérelmet április 6-án 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján pedig 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatják be. Aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert csak abból a szavazókörből tud hozzá kimenni a szavazatszámláló bizottság két tagja a mozgóurnával.

Hova kell benyújtani a kérelmeket?

A kérelmek benyújthatók a lakóhely vagy bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában személyesen, vagy levélben a lakóhely szerinti helyi választási irodához címezve, illetve online a www.valasztas.hu honlapon, ahova ügyfélkapus regisztrációval vagy anélkül is beléphetnek. A kérelemnyomtatványok elérhetők a www.szentendre.hu/ Városháza/ Választások/ Országgyűlési képviselő választás 2018. menüpont alatt, valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is.

Milyen okmányokat kell a szavazáshoz magunkkal vinni?

A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és személyi azonosítót vagy a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.

A személyazonosságot személyazonosító igazolvánnyal; régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal; ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal; vezetői engedéllyel; útlevéllel; ideiglenes útlevéllel; fogvatartottak esetében mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási adatlappal lehet igazolni. Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

A személyi azonosítót lakcímkártyával, hatósági bizonyítvánnyal vagy személyazonosító jelről szóló igazolással lehet igazolni.

A lakcímünket lakcímkártyával, lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel; régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvánnyal (amennyiben tartalmazza a lakcímet); a fogvatartottak esetében mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási adatlappal.

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért nagyon fontos a szavazás előtt az okmányok érvényességének ellenőrzése, és az érvényes dokumentumok beszerzése.

Mi a szavazás pontos menete?

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +). Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti, és az urnába dobja.

Hova, kikhez fordulhatunk a választással kapcsolatos kérdéseinkkel?

A Választási Iroda telefonszáma: 26/785-159. A munkatársak elérhetőségei: dr. Gerendás Gábor OEVI vezető: 26/785-033, Bartha Enikő OEVI vezető-helyettes: 26/785-035, Fischerné dr. Budai Mónika OEVI munkatárs: 26/785-034.