2024. június 29., 12:29

Szentendre Város Önkormányzata visszautasítja Gulyás Gábornak a közösségi médiában közzétett, a Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC) igazgatói pályázatának törvényességét és tisztességét kétségbe vonó vádjait és a győztes pályázót emberi méltóságában súlyosan sértő megnyilvánulásait. Egyben kijelenti, hogy a képviselő-testület tagjai saját meggyőződésüket követve, politikai befolyásolástól mentesen, egyhangúlag hozták meg döntésüket.

Ezzel szemben Gulyás Gábor már a pályázati eljárás korai folyamatában etikátlan nyomásgyakorlással kívánta befolyásolni a döntési folyamatban közreműködőket. Majd a döntést követően valótlan állításokkal és durva inszinuációkkal terhes írásban kérdőjelezte meg a választás szakmaiságát.

A sajtónyilvánosságban is megjelent téves állításokkal ellentétben a minden pályázónak egyenlő esélyeket biztosító kiválasztási folyamat a következő volt. Elsőként a kulturális szakemberekből és az FMC Üzemi Tanácsának delegáltjából álló szakmai bizottság hallgatta meg a hat pályázót, majd a város Kulturális, Oktatási és Civil Bizottsága. E két grémium vezetőjének beszámolóját meghallgatva 2024. június 26-ikai ülésén a szentendrei képviselő-testület egyhangúlag Borbély-Tardy Anna kulturális menedzsert, a MANK korábbi vezetőjét támogatta.

Gulyás Gábor mind tartalmában, mind stílusában elfogadhatatlan – szerzőjéhez is méltatlan –  posztja durva támadás a pályázat győztese, a pályázati folyamat minden résztvevője és a szentendrei önkormányzat ellen. Felszólítjuk a szerzőt, hogy vizsgálja felül írását és vonja vissza azt. Ennek hiányában válaszként az önkormányzat a jogi lépéseket is mérlegeli.

Nem szolgálja a közvélemény tisztánlátását az sem, ha sajtótermékek közölnek olyan tartalmat, amely a rágalmazó poszt megfogalmazásait a megtámadott pályázó és a döntéshozó önkormányzat megkeresése nélkül idézi. Ezek korrekcióját minden tudomásunkra jutó esetben kezdeményezzük.