2020. június 10., 12:22

Ebösszeírást végez Szentendrén és Pilisszentlászlón 2020. július 1. – augusztus 31. között az önkormányzat. A kitöltött nyomtatványokat postán, személyesen vagy e-mailben lehet eljuttatni a hivatalba.

Kérjük az eb tulajdonosokat, töltsék ki az ehhez szükséges nyomtatványt, amely átvehető:

 • a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal portáján (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
 • az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján (2000 Szentendre, Duna korzó 25. „Fehér Ház”)
 • Pilisszentlászló Község Önkormányzatánál (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.)
 • illetve letölthető a hivatal honlapjáról is, innen.

 

MINDEN EGYES KUTYÁRÓL KÜLÖN ADATLAPOT KELL KITÖLTENI, amit a megadott időszakban (július 1. – augusztus 31. között) kell eljuttatni az önkormányzat részére:

 • postai úton: 2000 Szentendre, Városház tér 3., vagy
 • személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodán (2000 Szentendre, Duna korzó 25. „Fehér Ház”)
 • elektronikusan: aláírást követően beküldhető az ebosszeiras@ph.szentendre.hu email címre.

Adatkezelési tájékoztató

Felhívom a tulajdonosok figyelmét arra, hogy

 • a korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól,
 • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.)  Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni,
 • az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkezett változást, a szaporulatot írásban bejelenteni az önkormányzathoz,
 • az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Együttműködésüket köszönöm!

 

Dr. Schramm Gábor

jegyző

« 2021. szeptember » loading...
h K s c p s v
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
vas 26

Kovács Margit, a Duna királynője

2019. 04. 06. - 2029. 12. 31.