2020. május 7., 11:13

Május 22-ig lehet javaslatokat leadni a Szentendre Város Díszpolgára Cím és a Pro Urbe Emlékérmek adományozására. A városi kitüntetések átadására minden év augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából kerül sor, a díjakat a képviselő-testület nevében a polgármester adja át.

A Szentendre Város Díszpolgára Cím – Szentendre Város Önkormányzatának legnagyobb elismeréseként – annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely téren jelentős, kiemelkedő munkájával vagy életművével mind helyi, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírnevének öregbítéséhez. A díszpolgári címmel külön erre a célra készített emlékplakett és díszoklevél jár. A díszpolgári cím két személy között, az együttesen elért eredményük alapján, megosztva is adományozható (ebben az esetben 2 emlékplakett és 2 díszoklevél adományozható). Évente 1 díszpolgári cím adományozható.

Pro Urbe Emlékérem adományozható annak a természetes személyeknek, csoportnak, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek, aki vagy amely a város fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a társadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva, kiemelkedő eredményt ért el. Évente legfeljebb 3 Pro Urbe Emlékérem adományozható, az emlékérem megosztva is adományozható, 2 személy között, az együttesen elért eredményük alapján, ebben az esetben 2 Pro Urbe Emlékérem és 2 díszoklevél adományozható. Csoportnak, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek 1 Pro Urbe Emlékérem és 1 díszoklevél adományozható.

A díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem egy személy részére csak egy alkalommal adományozható. Nem adományozható a képviselő-testület, valamint állandó bizottsága tagjainak az aktuális ciklusban.

A díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem adományozására minden év augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából kerül sor, a díjakat a képviselő-testület nevében a polgármester adja át.

A kitüntetések adományozására tett javaslatokat személyekre és kitüntetésekre bontva, külön-külön javaslatként kérjük beadni!

A díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem adományozására javaslatot tehet:

  1. a) a polgármester, a jegyző
  2. b) a képviselők;
  3. c) a képviselő-testület bizottságainak tagjai;
  4. d) szentendrei egyesületek, szakmai és civil szervezetek, intézmények, vagy
  5. d) legalább 20 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

A javaslatok beérkezési határideje: 2020. május 22. (péntek)

Letölthető felhívás

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg az alábbi, letölthető adatlapokon.

Díszpolgári cím adatlap
Pro Urbe Emlékérem adatlap

A javaslatokat az adatlap kitöltése után, kérjük, e-mailben küldjék meg a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre. A javaslat kivételes esetben a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójában is leadható, de a járványügyi vészhelyzetre tekintettel, kérjük, szíveskedjenek inkább elektronikus úton megküldeni javaslatukat.

További felvilágosítás: (26) 785-033

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ked 05

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 05

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.