2023. március 23., 10:01
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Magyarország Köztársasági Elnöke kihirdette a bírósági ülnökök választásának idei időpontját. A bírósági ülnökök megválasztására a 2023. március 7. és 2023. április 30. közötti időtartamot jelölte ki. Ülnöknek egyénileg vagy jelölés alapján lehet jelentkezni, a jelentkezéseket és a jelöléseket 2023. április 11-ig lehet eljuttatni a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Irodájára.

A vonatkozó jogszabály értelmében a Szentendrei Járásbíróság ülnökeit Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a szentendrei nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

Az Országos Bírósági Hivatal a Szentendrei Járásbíróságra megválasztandó fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnökök számát 4 főben határozta meg.

A Budapest Környéki Törvényszékre Pest Vármegye Önkormányzat Közgyűlése 21 fő munkaügyi és 11 fő fiatalkorúak büntetőügyében eljáró ülnököt választ.

A legutóbbi ülnökválasztás 2019 tavaszán zajlott le.

 

 

HIRDETMÉNY
bírósági ülnök választásról

 

Magyarország Köztársasági Elnöke a bírósági ülnökök választását 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki.

A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően – az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.

Az ülnökjelölés és választás szabályairól a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) rendelkezik.

A Bjt. 215. § (1) bekezdése alapján a Szentendrei Járásbíróság ülnökeit Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a szentendrei nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

Az Országos Bírósági Hivatal a Szentendrei Járásbíróságra megválasztandó fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnökök számát 4 főben határozta meg.

Budapest Környéki Törvényszékre Pest Vármegye Önkormányzat Közgyűlése 21 fő munkaügyi és 11 fő fiatalkorúak büntetőügyében eljáró ülnököt választ.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

  1. a) pedagógus,
  2. b) pszichológus, vagy
  3. c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat – a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

Az alábbiakban néhány hasznos információról tájékoztatom:

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár válaszható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztásra jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy

  • büntetlen előéletű,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

A jelöléseket 2023. április 11-ig lehet eljuttatni a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Irodájára.

A jelöléshez szükséges nyomtatványok, a bírósági ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató letöltető Szentendre Város honlapjáról (https://szentendre.hu/varoshaza/onkormanyzat/valasztasok.)

A jelöléseket 2023. április 11-ig lehet eljuttatni a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Irodájára.

Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon és e-mail címen lehet érdeklődni: dr. Remele Antónia, Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda irodavezető, 26/785-063, remele.antonia@szentendre.hu és dr. Kocsis Krisztina adatvédelmi referens 26/785-144, dr.kocsis.krisztina@szentendre.hu.

 

 

Szentendre, 2023. március 22.

 

Fülöp Zsolt
polgármester

 

Bírósági ülnökök választása 2023 – hirdetmény »»»
Tájékoztató a bírósági ülnökök 2023. évi választásáról »»»
A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei »»»
Bírósági ülnökké jelölés munkaügyekben »»»
Bírósági ülnökké jelölés fiatalkorúak büntetőügyében »»»
Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról »»»