2019. március 14., 11:18
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 5 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Magyarország Köztársasági Elnöke a bírósági ülnökök választását 2019. március 7. napja és 2019. április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki. Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár válaszható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. A jelöléseket 2019. április 3-ig lehet eljuttatni a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájára.

HIRDETMÉNY

fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bírósági ülnök választásról

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke a bírósági ülnökök választását 2019. március 7. napja és 2019. április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki.

A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően – az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.

Az ülnökjelölés és választás szabályairól a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) rendelkezik.

A Bjt. 215. § (1) bekezdése alapján a Szentendrei Járásbíróság ülnökeit Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a szentendrei nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

Az Országos Bírósági Hivatal a Szentendrei Járásbíróságra megválasztandó fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnökök számát 7 főben határozta meg.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

  1. a) pedagógus,
  2. b) pszichológus, vagy
  3. c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat – a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

Az alábbiakban néhány hasznos információról tájékoztatom:

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár válaszható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztásra jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy

  • büntetlen előéletű,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

A jelöléseket 2019. április 3-ig lehet eljuttatni a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájára.

A jelöléshez szükséges nyomtatványok, a bírósági ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató letöltető Szentendre Város honlapjáról (https://szentendre.hu/varoshaza/onkormanyzat/valasztasok.)

A jelöléseket 2019. április 3-ig lehet eljuttatni a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájára.

Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon és e-mail címen lehet érdeklődni: dr. Bartha Enikő, Önkormányzati és Szervezési Iroda vezető, 26/785-035, bartha.eniko@szentendre.hu.

Szentendre, 2019. március 12.

Verseghi-Nagy Miklós

polgármester