2021. október 14., 17:23

Befejeződött a belvárosi szenny- és csapadékvíz-hálózat szétválasztásának első üteme – ebből az alkalomból a Duna-korzó végén, a Japánkert mellett kiépült átemelőnél zárórendezvényt tartottak október 14-én. A 720 millió forintos összköltségű fejlesztés önkormányzati önrésze 420 millió forint volt. A beruházással több évtizedes probléma megoldása felé tett jelentős lépést a város. Időközben elkészült a teljes koncepcióterv, amihez a DMRV megszerezte az elvi engedélyt is. Megvalósításához pályázati forrást keresnek. A fejlesztés végső célja Szentendre teljes leválasztása a regionális szennyvízelvezető-rendszerről.

A projekt megvalósítására a „Pest Megye célzott pénzügyi támogatása” alapból 300 millió forintot kapott a város 2018-ban, melyet 2021. június végéig lehetett felhasználni. Hogy a támogatási keret ne vesszen el, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy a fejlesztéshez szükséges további 420 milliót saját forrásból biztosítja. A beruházás során 1,2 km zárt és 59 méter nyílt csapadékvíz-elvezető csatorna épült ki 63 aknával, 100 m3-es záportározóval. A csapadékvíz-csatorna vízgyűjtő területe több mint 14 hektár. Nyolc utcában, valamint a Teátrum parkolójában, a Budapesti Gazdasági Egyetem, valamint a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. területén épült ki a csapadékvíz-elvezetési hálózat. Hat darab nagy teljesítményű szivattyúval szerelték fel az átemelőt. A rendszer működtetéséhez trafóállomást, kapcsoló- és vezérlőházat létesítettek, áramszünet esetén pedig diesel aggregátor biztosítja a rendszer működését.

Fülöp Zsolt polgármester a zárórendezvényen mondott beszédében méltatta a beruházás jelentőségét a város életében. Pilis Dániel alpolgármester megköszönte a belvárosiak türelmét, köszönetet mondott a tervezés és a kivitelezés minden résztvevőjének, köztük a Városháza dolgozóinak, valamint a belváros képviselőjének, Pál Gábornak.

Balogh Zsolt, a DMRV műszaki igazgatója beszédében arról tájékoztatott, hogy a DMRV Zrt. elkészíttette a fejlesztés teljes koncepciótervét és megszerezte ennek elvi engedélyét is. A tervek szerint új nyomócsövek kiépítésével leválasztják Szentendrét a Dunabogdány, Tahitótfalu, Leányfalu településekről érkező regionális szennyvíz-vezetékről. A belvárost körülvevő befogadókra (Duna, Bükkös-patak, Sztaravoda-patak) alapozva a jelenleg is üzemelő élővízbe vezetési pontok átalakításával, új bevezetési pontok kialakításával a belvárosi terület elválasztott rendszerű, tisztán csapadékvíz elvezetése teljes egészében megoldható. Ehhez további csatornaépítésre, új átemelő létesítésére, helyenként közműkiváltásra és egyéb műszaki beavatkozásokra lesz szükség.  A megvalósítás azonban csak külső pályázati forrással lehetséges.

Hajdú Csaba,  a csapadékvízelvezető-hálózat és az átemelő felügyeletét ellátó a VSZ NZrt. Útfenntartási és Vízkárelhárítási Divíziójának vezetője röviden ismertette a műszaki jellemzőket, majd a beruházás műszaki ellenőrével, dr. Havasi Zoltánnal bemutatták az átemelőt működés közben.

A bemutatóhoz a szivattyúkat manuálisan lekapcsolták, a záportározóban összegyűlt vizet átengedték az átemelőbe, majd két szivattyút üzembe helyeztek, amik pillanatok alatt kiürítették az aknát. A szivattyúk automatikáját az átemelő vízszintje szabályozza, minél magasabb a vízszint, annál több szivattyú kapcsol be. A bemutató során két szivattyú kapcsolt be, de a vízszint gyors csökkenése miatt az egyik szinte azonnal le is állt. Az átemelő rendszerben működő szivattyúk maximális kapacitása 236 l/s, egy szivattyú normál üzemmódban 12 m3-t tud egy perc alatt üríteni.

A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda részéről a projekt vezetője, Kosztek Gabriella volt.

Az eseményre meghívást kapott Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára, és Petricskó Zoltán, az előző ciklus alpolgármestere, a Belváros korábbi képviselője. Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke betegsége miatt nem tudott résztvenni a programon.

Fotó: Bellai László