2020. augusztus 4., 15:11

Az egyházzal egyeztetve lezárta az önkormányzat a Templom teret, mert a teret övező, a plébánia tulajdonában lévő támfal a gyalogosok által használt részeken balesetveszélyes állapotában van. A Templom tér csak az Alkotmány utca felől megközelíthető, sem a Fő téri sikátor, sem a Hild lépcső felől nem, valamint a támfal kezdő- és végpontjánál is lezárták az utat.

A balesetek elkerülése érdekében mind a Fő tér felől, mind a Hild lépcső felől, valamint a támfal kezdő- és végpontjánál lévő utakat is lezárták, hogy a támfal mellett ne lehessen közlekedni. A tér csak az Alkotmány utca felől megközelíthető.

Az önkormányzat az egyházzal egyeztetve döntött a lezárásról.

A VSZ NZrt. augusztus 6-án (csütörtökön) zárta le a térre vezető utakat, majd körbekerítették a támfal Templom tér felőli részét. A plébánia tájékoztatása alapján augusztus második felében egyszerű visszaépítés várható a támfalon.

A visszafalazás nagy valószínűséggel nem oldja meg a balesetveszélyes helyzetet.

Mások mellett a szentendrei Templomdomb támfalának felújítása, megerősítése és csapadékvíz-elvezetése, valamint a város Fő terén levő, az 1700-as években épült emblematikus dalmát kereskedőház felújítása is szerepel a Magyar Turisztikai Ügynökség által korábban jóváhagyott, azonban 2019 februárja óta lényegében leállított programban.

Szentendre önkormányzata több fórumon, több alkalommal sürgette az MTÜ program azonnali újraindítását, mert a Fő téri Kereskedőház mellett, most már a Templomdomb támfala is életveszélyes állapotban van. A Turisztikai Ügynökség azonban érdemi választ nem adott a város kéréseire, gátat szabva ezzel annak, hogy Szentendre már támogatást nyert két legsürgetőbb projektje a kivitelezés szakaszába jusson.