2019. április 3., 14:56
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 5 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából Széchenyi-díjjal tüntették ki dr. Fodor Pál történész-turkológust, Szentendre díszpolgárát. 2019. április 3-án városunk vezetői, Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester pezsgős koccintásra, beszélgetésre hívta meg a neves tudóst a Városházára.

Dr. Fodor Pál 2007-ben szerezte meg az MTA doktora címet. 1992 óta az MTA Történettudományi Intézet (2012-től: MTA BTK Történettudományi Intézet) kutatója, 2012-2019 között az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója és az MTA BTK Történettudományi Intézet igazgatója. Szakterülete az Oszmán Birodalom 14–17. századi története, ezen belül különösen az oszmán állam kialakulása, társadalmi és katonai szervezete, az oszmán politikai gondolkodás és államideológia, továbbá a magyarországi török hódítás és berendezkedés.

1979 óta jelennek meg a turkológia és a történettudomány rangos hazai és nemzetközi folyóirataiban és gyűjteményes köteteiben publikációi, amelyek száma meghaladja a kétszázat. Nevéhez fűződik egy oszmán katonai intézmény felfedezése, az oszmán fejedelmi tükröket elemző írását pedig alapműként értékelik a nemzetközi szakirodalomban. Tudományos teljesítményét nemcsak a hazai, de a nemzetközi szakmai közvélemény is elismeri: ez utóbbit jelzi a több mint ezer tételt számláló hivatkozási listáján belül a külföldi hivatkozások szembetűnően magas aránya, kiterjedt szerkesztői munkássága nemzetközi szakmai folyóiratokban, meghívása a The Cambridge History of Turkey szerzőgárdájába, valamint jelentős számú nemzetközi publikációja, amelyek közül kiemelésre méltó válogatott tanulmányainak törökországi kiadása. A tudományos munka mellett tevékeny szerepet vállal a szakmai közélet különböző testületeiben.

Tudományos munkásságát több szakmai és állami díjjal, kitüntetéssel ismerték el: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Deák Ferenc kutatói díja (2001), az MTA elnökségének Akadémiai Díja (2004), a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2011), a Magyar Érdemrend középkeresztje (2016) és idén a Széchenyi-díj.