2024. május 29., 15:30

Szentendre Város Önkormányzat felhívást tesz közzé városi kitüntető díjak javaslattételére. A javaslatok beérkezési határideje: 2024. július 31. A kitüntetéseket a polgármester a 2024. október 23-i városi ünnepség keretében adja át.

Szentendre Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városi Kitüntető Díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2023. (I. 30.) önkormányzati rendeletével a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított.

A rendelet értelmében a kitüntető díjak minden évben egy személynek, vagy csoportnak adományozhatók a képviselő-testület határozata alapján. Nem adományozható díj aktuális ciklusidőben a képviselő-testület, valamint állandó bizottsága tagjai részére.

Szentendre Város Önkormányzat nevében a kitüntetéseket a polgármester a 2024. október 23-i városi ünnepség keretében adja át.

A kitüntetések bruttó 100.000 Ft támogatással, emlékplakettel vagy emléktárggyal és oklevéllel járnak. Amennyiben a kitüntető díjban közösség vagy csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.

Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatot tenni:

SZENTENDRE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ adományozható azon személynek vagy csoportnak, aki, illetve amely a város közéletében köztisztviselői, vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát végzett, vagy valamely jelentős szellemi alkotással járult hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, ezzel általános elismerést vívott ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők körében.

SZENTENDRE VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki, illetve amely kiemelkedő eredményeket ért el közművelődési tevékenységével az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszerének kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnik a közéletben való részvételével.

SZENTENDRE VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ adományozható a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő egészségügyi vagy szociális területen dolgozónak, az orvos kivételével.

SZENTENDRE VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ adományozható a város érdekében kifejtett magas színvonalú sportmunkáért, országos, vagy nemzetközi sportteljesítményért annak a személynek, csoportnak vagy csapatnak, aki a mérhető teljesítmény mellett magatartásával és életmódjával is példaként állítható a város közössége elé.

SZENTENDRE VÁROS TISZTES IPAROSA DÍJ adományozható annak a személynek vagy csoportnak, aki, illetve amely a gazdasági élet különböző területén kiemelkedő eredményeket ért el, és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírnevének öregbítéséhez, értékeinek növeléséhez.

SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ adományozható azon személynek vagy csoportnak, aki, illetve amely a város közbiztonsága érdekében hosszú időn át kiemelkedő munkát végezett, vagy valamely tevékenységével hozzájárult a város közbiztonságának színvonalas emeléséhez.

SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA DÍJ adományozható azon személynek, közösségnek vagy csoportnak, aki, illetve amely anyagi hozzájárulással kiemelkedő módon támogatja Szentendre város jó hírnevének öregbítését, értékeinek növelését, megőrzését.

SZENTENDRE VÁROS KUCSERA DÍJ adományozható azon 15-27. év közötti személy részére, aki a hős kultuszt megerősítve, a közösségért kiállásban példát mutatva, erős elköteleződéssel, a közösség, város iránti felelősséggel, önkéntes, aktív tevékenységével a közösségi célok és értékek növeléséért, megőrzéséért kiemelkedő teljesítményt nyújt.

SZENTENDRE VÁROS CIVIL SZERVEZETE adományozható azon közösség részére, amely aktív résztvevője a város civil életének, tevékenységével, a várost segítő kezdeményezéseivel, javaslataival elindítja a közös gondolkodást, és hozzájárul a fejlesztések megvalósításához, tanácsaival, véleményével elősegíti az innováció, a kulturális- és sport élet színvonalának emelését, a hagyományok ápolását, más civil szervezeteket is bevon a város életébe, megerősítve ezzel a társadalmi megújulás, folyamatát. (A díjjal együtt pénzjutalom nem jár.)

A díjakra javaslatot tehet:

  • a polgármester, a jegyző;
  • a képviselők, a bizottsági tagok;
  • szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények;
  • legalább 10 állandó szentendrei lakóhellyel rendelkező lakos.

 A díjakból évente egy-egy adományozható, azonban kivételesen indokolt esetben a képviselő-testület kategóriánként több díj odaítéléséről is dönthet.

A javaslatok beérkezési határideje: 2024. július 31. (szerda)

A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben szkennelve is meg lehet küldeni a fent megadott határidőben a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak a határidőben beérkezett, hiánytalan adatokkal, méltatással és aláírással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!

További felvilágosítást kérhető a Hivatal jegyzői titkárságán a 26/785-033 telefonszámon.

Javaslattételi adatlap>>
Aláírói ív>>