2017. május 22., 19:54
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 7 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

KÖZLEMÉNY

A Dumtsa korzó rendezvénysorozat kellékeinek a rendezvény zárását követő közterületen tartásával kapcsolatban a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal a rendezvény szervezőivel kötött szerződés alapján és két helyi rendelet előírásai szerint járt el. A helyi rendeletek minden, Szentendrén rendezvényt szervező vagy egyéb okból közterületet használó természetes vagy jogi személyre, szervezetre egyformán vonatkoznak.

Az önkormányzat támogatja a környezetszépítési kezdeményezéseket, azonban fontosnak tartja a város egységes arculatának megőrzését, a városkép védelmét, ezért a vonatkozó helyi szabályozás szerint az edényes élő dísznövény közterületen történő elhelyezését megelőzően a főépítész és a zöldreferens előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. A helyi előírásokat mindenkinek be kell tartania, növénykaspót Szentendre közterületein elhelyezni a zöldreferenssel egyeztetve lehet.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2016. (X.17.) önkormányzati rendeletben szabályozza a közterület-használat rendjét, tekintettel a városképi, városrendezési szabályokra, az épített és természeti környezet védelmére és a köztárgyak közterületen történő elhelyezésére vonatkozó előírásokra. A rendelet szabályozza az edényes élő dísznövény közterületen történő elhelyezésének szabályait. vendéglátást kiegészítő berendezések kihelyezését vásár, alkalmi rendezvény esetén.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete a város zöldfelületeinek használatáról és védelméről kimondja: közhasználatú zöldfelületek korábbitól eltérő kialakítása (fakivágás, növénytelepítés, burkolatépítés stb.) engedélyköteles tevékenység, mely ügyekben a jegyző jár el. Önkormányzati tulajdonú, kezelésű zöldfelület megjelenését megváltoztató burkolatépítést, növénykivágást és telepítést, berendezés kihelyezését tartalmazó bármilyen engedély kiadását egyeztetni kell a zöldreferenssel.

Szentendre önkormányzata fontos célként kezeli a zöldterületek védelmét és gyarapítását. 2016-ban minden korábbinál virágosabb volt a város. A közterületeken 10 000 árvácskát, 14 000 tulipánt és 23 000 egynyári növényt ültettek el a Városi Szolgáltató munkatársai, valamint 198 oszlopra 1284 cserép muskátlit helyeztek ki. A több mint 450.000 m2 közterület fenntartására állandó állományt működtet az önkormányzat. A kezelt zöldfelületből 25.000 m2 a cserje és sövény. A virágosítás évente két ütemben történik, tavasszal és ősszel, 17 közterületi virágágyásban és 95 virágládában. A növényeket kora tavasztól késő őszig gondozzák a VSz munkatársai.

Az önkormányzat tavaly adta át a lakóknak a város első közösségi kertjét, melyben 28 személynek ill. családnak biztosított 6×1,2 m-es ágyásokat. A Városi Szolgáltató által kialakított kert a gazdálkodás mellett közösségi programok helyszínéül is szolgál.

A város évek óta megrendezi a Legszebb virágos előkert, erkély, terasz és ablak elnevezésű népszerű lakossági pályázatát.

A civil kezdeményezésre indult Virágok és Kívánságok tere akciót az önkormányzat egységes kaspókkal támogatta.

A Virágos Magyarországért országos környezetszépítő versenyen Szentendre 2016 végén különdíjat nyert az egységes városarculatért és a közterületek gondozottságáért; a zsűri külön értékelte a civilek bevonását.