2017. április 12., 12:05
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 7 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Április 10-én a Fürj és a Vasvári utca kereszteződésénél tartott utcafórum két legfontosabb témája a belterületbe-vonás, illetve az útépítés és -javítás szükségessége volt.

A fórum helyszínének környékét, egy körülbelül 15 hektáros területet szeretnének a tulajdonosok belterületbe vonni, és elmondták, hogy nem értenek egyet a szabályozási tervben meghatározott intézményi fejlesztés funkcióval, mert alközpontokat – óvoda, iskola, templom – már építették Izbégen, a városrészben ezekre már nincs szükség.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester szerint a városvezetés szándéka, hogy a terület hasznosítható legyen, és ajánlotta, hogy határozzanak meg kisebb egységeket, amit a szabályozásban könnyebben tudnak kezelni. Készen állnak arra, hogy a területet átszabályozzák, és számítanak a lakók véleményére. Szerinte az, hogy intézményi területté van nyilvánítva, nem jelenti, hogy ide hiparmarketet akarnának építeni.

Közben a lakosok között is kialakult egy beszélgetés a terület hasznosításáról. Az ingatlantulajdonosok 900 nm-es telkeket alakítanának ki, közparkkal, zöldfelülettel. Mint mondták, ha a Fürj utcában a három érintett telket átminősítik belterületté, akkor a kisajátítás alatt álló részt ingyen átadják útépítés céljára. Volt, aki spekulációval vádoltak őket, de ezt határozottan kikérték maguknak, mert régi szentendrei családokról van szó, akik már harminc éve várnak az átminősítésre.

A polgármester egy lakos felvetésével egyetértve elmondta, hogy megérti az időnként egymásnak ellentmondó igényeket és álláspontokat, a városvezetésnek is az a célja, hogy előbb az infrastruktúrát építsék ki és az intézményeket újítsák fel, utána bővülhet a város.

Egy lakó érdeklődött, hogy miért törölték el a településfejlesztési hozzájárulást, amit régebben az átminősítések alkalmával kellett a tulajdonosoknak fizetni. A polgármester szerint most más a megközelítés: az üdülőterületek átminősítésére csak szigorú feltételek betartása mellett van lehetőség.

 

Útépítés

A városvezetés részéről elhangzott, hogy a Fürj utca Galamb utcáig tartó alsó szakaszának a felújítása idén mindenképpen megvalósul, a tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzés már megtörtént, a költségvetésben pedig szerepel ez a tétel.

A lakók szerint nagy szükség lenne útfelújításra a Galamb utcában és a Fürj közben is, a Galamb utcaiak már 22 éve várnak erre, mert az utcából alig tudnak kijönni. Kérték, hogy évente legalább egyszer legyen karbantartás a befizetett adójukból. Hasonló a helyzet a Vadőr utcában is, de a Horhos és Villám utcákban sem sokkal jobb. A lakók kérték a Fürj utca felső szakaszának az aszfaltozását is. Itt reggel és délután már most is nagy az átmenő forgalom, ezért felvetették, hogy átmenetileg legalább egy sávon legyen mart aszfalt, hogy ne legyen ekkora a por.

A polgármester elmondta, hogy jelenleg kisajátítás alatt áll a Fürj utca felső szakasza, és csak a tulajdonosokkal való megegyezés után jöhet szóba az útépítés. Kolozs János városi főmérnök elmondta, hogy a tervek szerint a Fürj utca 5,5 méter széles lesz, ehhez jön még az 1,2 méter széles, az ingatlanok elhelyezkedése miatt változó szélességű járda, az út másik oldalán pedig vízelvezető árok lesz. A Pipiske, a Galamb utca és a Fürj köz idén meleg mart aszfaltburkolatot kap, s pár év múlva kapja meg a záró réteget.

A lakók szerint, ha a Fürj utca szilárd burkolatot kap, akkor szükség lesz a forgalom lassítására itt is és a Vasvári utcában is, ahol járdát is kellene építeni. Kérték, hogy ezeket a fejlesztéseket az önkormányzat egyszerre, globálisan csinálja meg.

A polgármester elmondta, hogy a város vezetése is tudja, hogy globálisan kell gondolkodni, de ehhez több forrás kellene. Az alacsonyabb költségvetésű beruházásokat igyekeznek minél előbb elvégezni. Az utcafórumokat is azért szervezik, hogy a lakókkal közösen határozzák meg, milyen ütemben, sorrendben építsenek utat, járdát, hogy a bővülő forrást hogyan hasznosítsák a lakossági igényeket figyelembe véve. A Fürj utcában a por megszüntetésére ajánlott egy olyan vegyszeres stabilizálást, amely legalább egy évig megköti a port, és ami a Bükkös-patak partján már bevált.

Hozzátette, hogy a lakók által befizetett adókból tartják fenn az intézményeket, az iskolákat, óvodákat, a gondozási központot, a rendelőintézetet. Szentendrén 10 milliárd kellene az útfelújításokra, 10 milliárd az intézményi felújításokra (könyvtár, színház, DMH stb.), 10 milliárd a fűtőmű, közvilágítás stb. fejlesztésére. Ekkora összeg természetesen nem áll rendelkezésre, ezért a lehetőségekhez képest lépnek előre, és megragadnak minden lehetőséget a pályázati források elnyerésére.

 

Közlekedés

Évek óta probléma, hogy a forgalmas Szentlászlói út mellett van az óvoda, iskola, a zebránál nincs közlekedési lámpa. Kérték a környék komplex közlekedésbiztonsági felülvizsgálatát. Felmerült, hogy az iskolakezdés idején közterület-felügyelők segítsék a forgalomirányítást, mint ahogyan az korábban is megtörtént.

A polgármester elmondta, hogy az út a Magyar Közút kezelésében van, sok egyeztetésen túl vannak már, és a lakók kérésére összeírják, hogy meddig jutottak. Dombay Zsolt, a körzet képviselője elmondta, hogy két javaslat is felmerült a problémák megoldására, és az április 20-i lakossági fórumon szeretne közvélemény-kutatást tartani a lakók között, hogy melyik megoldást támogatják.

A súlykorlátozással kapcsolatban elhangzott, hogy sokan egyszerűen figyelmen kívül hagyják a tiltó táblát. A polgármester elmondta, hogy folyamatban van az utak teherbírásának felülvizsgálata az egész városra kiterjedően. A neuralgikus pontokra kamerát helyeznek ki, és büntetni fogják a szabálytalanságokat. Egy lakó szerint a behajtási engedélyekért pénzt kellene kérni, de az is elhangzott, hogy a KRESZ szerint nem lehet felmentést adni a súlykorlátozás alól.

 

Egyéb témák

Nagyon időszerű lenne az izbégi óvoda felújítása, mellyel kapcsolatban Kolozs János elmondta, hogy a város pályázatot adott be egy 400 millió forint értékű, nagyszabású átalakításra, amelyet még nem bíráltak el, ezt mindenképpen meg kell várni. A polgármester hozzátette, hogy az izbégi iskola energetikai felújítására megnyerték a pályázatot, és idén két másik általános iskolával együtt ez megtörténik.

Szóba került a Vasvári út végén a félbemaradt csatornázás. A válasz szerint csatornázásra csak uniós forrásból lenne esély, de jelenleg nincs ilyen kiírás, tehát a közeljövőben nem tudják folytatni.

A lakók felhívták a figyelmet, hogy felújításra szorul a játszótér a Szűcs József utcánál. Szóba került a Turul-szobor mellett lévő szerb kereszt áthelyezése, amit a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány május végéig vállalt.

A Vasvári utca dupla házszámozásával kapcsolatban elhangzott, hogy a jegyző állásfoglalása alapján a lakóknak meg kell változtatniuk a házszámokat.

Az utcafórumokhoz tartozó online kérdőívek és további fórumok időpontjai itt érhetőek el.