2021. október 22., 14:14
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Október 20-án tartotta éves ülését a Szentendrei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF). A résztvevők áttekintették a város és térsége droghelyzetét, az ifjúságot érintő függőségek és az  egészmegőrzés területének feladatait, meghatározták az együttműködés kereteit és megválasztották a testület új elnökét is, Pál Gábor képviselő személyében.

A Szentendrei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2021 őszi ülése Fülöp Zsolt polgármester köszöntőjével indult, majd a jelenlévők megválasztották a KEF új elnökét. A posztot a korábbi elnök, Petricskó Zoltán volt alpolgármester után Pál Gábor önkormányzati képviselő tölti be.

A fórum első előadója Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, Drogmegelőzési Programok Osztályának osztályvezetője volt. Hangsúlyozta: a kábítószerfogyasztás megelőzésében fontos az állami szerepvállalás. – A politika vegye ki a részét a prevencióból állami és helyi szinten is – mondta. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok feladata a helyi összefogás koordinálása, az egyes szereplőkkel a helyi viszonyok ismeretében felépített stratégiát helyben kell kidolgozni.

Fontos ezt leírni is – figyelmeztetett az osztályvezető. Ezzel egy dokumentum készül el ugyanis, amit be lehet mutatni a helyi társadalomnak, amire hivatkozni lehet. Majzik Balázs azt mondta: a 20 éve működő fórumok jelentős társadalmi kohéziós erőt képviselnek azzal, hogy a drogpolitikai folyamatokat közel tudják vinni a helyi döntésekhez. Kiemelte azt is, fontos, hogy a területnek helyi felelősei legyenek.

Elhangzott: 2020-as adatok szerint 113 kábítószerügyi egyeztető fórum működik országszerte, a drogprevencióban dolgozók száma ezres nagyságrendű. Ugyanakkor igazán aktívan e testületeknek csak kisebb hányada működik, pedig a felelősség óriási – mondta a Népegészségügyi Központ drogmegelőzési osztályvezetője. Emlékeztetett: egy generáció csak egyszer nő fel, amit a társadalom elmulaszt velük szemben, azt bepótolni nagyon nehéz.

Kábítószerrel való visszaélés miatt 41 esetben indult eljárás Szentendrén  

Dr. Oláh Gergely, a Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője a rendőrséghez eljutó esetek kapcsán úgy fogalmazott: a helyi állapot lényegesen jobb, mint a hasonló nagyságú városokban, kerületekben. Szentendrén nincsenek hétvégén hajnalig nyitva tartó diszkók, szórakozóhelyek, amelyek általában terepei a kábítószer-terjesztésnek. Pomáz és környéke a térség egyig fertőzöttebb területe, mely az egész régióra kihat.

Sajátos a szerepe a pszichoaktív szereknek, ezek használata és terjesztése csak szabálysértés, a kiszabható büntetés ennek megfelelően enyhébb, míg a már kábítószernek nyilvánított anyagok birtoklása és terjesztése bűncselekmény, ami miatt súlyos büntetés jár.

A szentendrei kapitányságon évi mintegy 1500 bűncselekmény miatt indul eljárás, ezek közül 2020-ban 52, 2021-ben októberig 41 indult kábítószerrel való visszaélés miatt. A bűnügyi osztályvezető felhívta a figyelmet az egyre inkább teret nyerő internetes drogkereskedésre, ebből havi egy-két eset jut a rendőrség tudomására, az elkövetők között tisztesnek ismert, dolgozó családapákkal, családanyákkal – mondta.

Kábítószerügyi egyeztető fórumok Budapesten és környékén

A család szerepére az egyeztető fórum szinte valamennyi tagja felhívta a figyelmet. Törzsök Emese, a Félkör Alapítvány kuratóriumi elnöke arról beszélt, hogy a fiatalok viselkedésében a társadalmi problémák képeződnek le, az időhiány, a rohanás, a személyes kapcsolatok hiánya, felszínessége. Ezért a megelőzésbe a családokat is be kell vonni. A gyerek a család indikátora – foglalta össze a közös tapasztalatokat Majzik Balázs.

Az előadásokat követő kötetlen beszélgetésen helyi iskolák, a Családsegítő, a Gyámügy, a Védőnői Szolgálat, a Katolikus Karitász, az Egészséges Városért Közalapítvány és az Egészségfejlesztési Iroda képviselői cserélték ki tapasztalataikat a gyerekeket érintő függőségek – cigaretta, alkohol, drog, internet – és az egyéb veszélyek –  evészavarok, önsértés – témájában.

Hogyan kell szeretni a gyereket?

Mindannyian egyetértettek, hogy a drogmegelőzésben elengedhetetlen a kötött forma, az egyes szereplők közötti együttműködés, ugyanakkor a siker záloga olyan, szubjektív elemekben keresendő, mint a személyes kapcsolat és a szeretet. Sok fiatal család nem tudja, hogyan kell szeretni a gyereket – mondta az egyik pedagógus. Ebben is segíthetnek a drogmegelőzésben tevékenykedők. Szó esett a túlszeretés jelenségéről is, amikor a családok minden felelősségtől megkímélve a gyermeket, az önálló, felelős életre alkalmatlan fiatalokat adnak a társadalomnak.

A helyzet javításához a családok, így a szülő mentális egészsége is szükséges. A napi testneveléshez hasonlóan napi mentális egészségóra is indokolt lenne – hangzott el.

Az igazán súlyos esetek kezelésében, amikor a gyereket ki kell emelni környezetéből, még megoldandó feladatai vannak az államnak, mert nincs elegendő intézmény az ilyen fiatalok befogadására – hangzott el. Biztosítani kell a rászoruló gyerekek pszichológiai támogatását. Erre az iskolák nincsenek felkészülve, a pedagógusok ma már a alfa generációval néznek szembe, akik csecsemő koruk óta virtuális világban élnek, és gombnyomásra kapnak meg mindent. Az eredményes prevencióhoz anyagi támogatás, pályázati források kellenek, nem lehet mindent önkéntesekkel megoldani, és nem szabad mindent a pedagógusokra terhelni.

Magyar Judit költségvetésért felelős alpolgármester megerősítette, hogy nagy szükség van a szereplők közötti párbeszédre, tapasztalatcserére, és jelezte, hogy szándékai szerint a következő költségvetésben is helyet keresnek a prevenciónak, az egészségnevelésnek. Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője zárszavában a tervezett új jogszabályról beszélt, amely várhatóan rendszerszinten rendezi majd a helyzetet.

Fotó: Pixaby, szentendre.hu
A térképrészlet forrása: http://kef.hu/main/terkep