2024. június 7., 09:11

A koronavírus-járvány és az energiaválság, valamint az állami támogatások csökkenő aránya ellenére 3,5 milliárd forint értékű fejlesztésekre került sor 2019 óta a városban. Tízből négy beruházást önerőből valósítottunk meg.

A saját források az önkormányzat korábbi időszakához képest eredményesebb adóbehajtási tevékenységnek köszönhetően nőttek. Cikkünkben a teljesség igénye nélkül felidézünk néhányat a jelentősebb fejlesztések közül.

A Szentendre vezetésére 2019 őszén megbízást kapott testület tevékenységét jelentősen meghatározta a covidválság, majd az energia-áremelkedés, illetve a rezsicsökkentés részleges kivezetése. A kiugróan magas hazai infláció, a jelentősen megemelkedett építőipari árak is átszabták a beruházási lehetőségeket.

A hatékony adóbehajtás nagy segítség volt

Az időleges, illetve végleges kormányzati forráselvonások, plusz befizetési kötelezettségek ellenére mégis jutott fejlesztésekre az elmúlt négy és fél évben. Az adóellenőrzés és adóbehajtás következetes végrehajtásának köszönhetően sikerült az előző városvezetéstől örökölt kintlévőségek döntő többségét behajtani, és az adózást elkerülőket felderíteni.

2019 és 2024 között a város 3,5 milliárd forint értékű beruházást finanszírozott különböző forrásokból. A teljes összeg 38 százaléka, 1,3 milliárd forint volt önerő, 62 százalék, 3,2 milliárd pedig támogatás – elemezte a város helyzetét az április testületi ülésen Pilis Dániel alpolgármester.

Fontos fejlesztés volt a 11-es főút forgalmi viszonyainak komplex felmérése 20 millió forintból, amely a zöldhullám megvalósításának előfeltétele volt. Ezt a Magyar Közúttól átvállalt tervet az állami szervezet beépítette az útfelújítási tervekbe. Bár kormányzati ígéret többször volt rá, e tervek megvalósítását, a 11-es út felújítását a kötöttpályás közlekedés fejlesztésével együtt egyelőre hiába várták a szentendreiek.

Milliárdos összeg a vízelvezetési rendszer korszerűsítésére

A Kálvária úti rekonstrukció második és harmadik ütemére az önkormányzat eddig 168 millió forintot fordított, amelyet 280 millió forint pályázati támogatás egészített ki. A munkálatok során több mint 720 méteren újult meg az úttest és részlegesen a gyalogjárda. A belvárosi szenny- és csapadékvíz szétválasztásának első fázisa 300 millió forint támogatásból és 420 millió forint önrészből elkészült. A beruházás során 1,2 km zárt és 59 méter nyílt csapadékvíz-elvezető csatorna épült ki 63 db aknával, 100 köbméteres záportározóval. A második fázis a pályázati források hiánya miatt el sem indult, annak előkészítése új koncepció kialakításával jelenleg folyik.

Az izbégi csapadékvíz-hálózat fejlesztésére 99,2 millió forint támogatást nyertünk, az önkormányzat összesen 108 millió forintot fordított a beruházásra, ebből 465 méter új csapadékvíz-elvezetőt épített, 137 méter hosszan pedig felújították a korábbi hálózatot. A Líra és a Kút utcákban mintegy 430 méter hosszan újraépítették a hálózatot, csatlakoztatva a Szentlászlói úti rendszerhez.

A Barackvirág utcában – a Kankalin utca és az Ady Endre út (11-es főút) közötti szakaszon – 500 méter hosszan épült ki a csapadékvíz-elvezető rendszer. A Petyina városrész esőkert kialakítása és csapadékvíz elvezetése, Barack- virág utca elnevezésű projektre kapott több mint 122 milliós forintos támogatás a szemléletformálásra is biztosított keretet, amit az önkormányzat az óvodák számára beszerzett esővízgyűjtő-tartályokra fordított.

A városrészek közötti kerékpáros nyomvonal kiépítésére elnyert 616 millió forintot az önkormányzat 72 millió forinttal egészítette ki. A beruházás keretében több utca, utcaszakasz kapott szilárd burkolatot, összesen 875 m hosszan készült új szilárd burkolat, egyes utcákban a felújítás során megoldották a csapadékvíz-elvezetést is, összesen 522 méter hosszan. A projekt keretében a szentendrei piac területén felújították a kockakő- burkolatot; a nyomvonal két szakaszán napelemes közvilágítást alakítottak ki.

Izbégnél új kerékpáros-gyalogos híd épült. A hat városrészt összekötő kerékpáros nyom- vonal elsősorban a szentendreiek közlekedését szolgálja, mert nemcsak a 11-es főúton, hanem a városon belül is egyre inkább ellehetetlenül az autósforgalom.
Az elmúlt időszakban sor került a Wolf Gedeon utcai Dera-híd felújítására és világításának kialakítására, amelyhez a SPAR 1,9 millió forinttal járult hozzá. A fűtőmű kazánjának cseréje is megvalósult – csakúgy, mint az izbégi óvoda energetikai korszerűsítése.

Százmilliókról döntöttek a szentendreiek

A szentendreiek javaslatai és közösségi döntései alapján a Városrészi Költségvetés Programban az önkormányzat közel 132 millió forintot költött a több, mint kéttucatnyi – sportcélú és közterület-felújítási – fejlesztésre szerte a városban, idén városrészenként már 10 millió forint a keret. A program népszerűségének köszönhetően ez az összeg a városvezetés tervei szerint jövőre 15 millióra emelkedik.

Az 1+1 programban, tehát az önkormányzat és a lakosok közös finanszírozásával 114 millió forint értékben készültek útépítési, vízelvezetési tervek és beruházások.

Az állomás környékén a városrész megújulásának első lépéseként az önkormányzati területen új közösségi park és élelmiszer- áruház építése megkezdődött. A beruházó SPAR-áruházlánc az önkormányzattal együttműködve felújítja a Vasúti villasor parkoló- sávját a Dr. Nagy Lajos és Szabadkai utca közötti szakaszon, gyalogátkelő létesül a Vasúti villasoron a Dr. Nagy Lajos utcai csomópontban, új parkolókat alakítanak ki, és jelentős zöldfejlesztésre is sor kerül.

A gyerekekre és az egészségügyre is költött a város

Szentendre Város Egészségügyi Intézményeiben (SZEI) jelentős informatikai eszköz és épületgépészeti fejlesztés valósult meg pályázati pénzekből. Ezen túlmenően az egészségügyi eszközpark is jelentősen bővült: bőrgyógyászati készülékek, lámpák, sebészeti szívó, fizikoterápiás készülékek, sterilizáló berendezések, egyéb szemészeti, sebészeti és fogászati-szájsebészeti készülékek, bútorok, diagnosztikai eszközök, képalkotó eszközök, fül-orr gégészeti eszközök, hűtőgépek beszerzése történt, és a tüdőszűrő berendezés digitalizálására, átépítésére is sor került. A vizsgált időszakban az önkormányzat közel 273,5 millió forintot fordított erre a célra.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár elektromos hálózatfelújításának II. ütemére saját forrásból 35 millió forintot költött az önkormányzat. A háziorvosi, orvosi ügyeleti és gyermekorvosi rendelők felújítására összesen mintegy 20 millió forintot fordított a város.

Örömteli, hogy saját erőből sikerült megoldanunk az előző városvezetés idején ismert problémák közül a Vasvári Pál úti Óvoda tetőszerkezetének azbesztmentesítését is – mintegy 84 millió forintot fordítva erre a célra. A Vasvári, a Püspökmajor lakótelepi és a Szivárvány tagóvoda szabadtéri játékaira is jutott 13,6 millió forint. A Püspökmajor Lakótelepi Bölcsődében három csoport mosdójának felújítására és a távlati bővítésterveinek elkészítésére összesen 38,2 millió forintot költött az önkormányzat. Az Izbégi Általános Iskola új épületszárnya 600 millió forintos uniós pályázatból készült el, amelyhez az önkormányzat több, mint 22 millió forinttal járult hozzá, amelyből a csapadékvíz elvezetés, a kapcsolódó közművek bővítése, az udvar zöldítése és játékok telepítése valósult meg.

Közel 10 millió forintos önerőből és jelentős Európai Uniós támogatásból készült el a Pirk Ambrus Városi Csónakház fejlesztése, vízitúra megállóhely létesült, és kamerarendszer is kiépült. Az önkormányzat a fejlesztésekre összesen 82,7 millió forintot fordított.

A műemléki épületek felújítására, állagmegóvására az adott időszakban mintegy 94,3 millió forintot fordított az önkormányzat: többek között a Kereskedőház tetőjavítási, galambmentesítési, dúcolási munkálataira, a Kalits-ház főbejáratának felújítására, falszerkezetének vízszigetelésére, a Korniss-ház kapuzatának és tetőszerkezetének rendbetételére. A Templomdomb állagromlásának nyomon követése érdekében a támfalon az önkormányzat geodéziai mérőpontokat létesített, amelyek elmozdulását folyamatosan mérik a szakemberek.

(Borítóképünkün 2021-ben, az Ijász utcai 1+1 útépítés átadóján készült.)

További részletek a Beruházások, fejlesztések a városban 2019. október 19. és 2024. április 10. között című aloldalon:

Beruházások, fejlesztések a városban 2019. október 19. és 2024. április 10. között</span