2016. április 12., 08:31
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A Szentendrei Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub 2016. április 5-én tartotta megalakulásának 45. évfordulója alkalmából Jubileumi Közgyűlését MH Altiszti Akadémia Kamaratermében.

A rendezvényen jelen voltak a klub tagságán kívül a meghívott vendégeink: Szentendre város polgármestere, a MH Altiszti Akadémia  parancsnoka és munkatársai, a MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka és munkatársa, a BEOSZ elnöke, régi és jelenlegi régióvezetők, a laktanya volt parancsnokai, támogatóink, nyugdíjas klubok képviselői.

nyugklub2

A rendezvény elején került sor Dr. Benkő Tibor vezérezredes MH VKF úr hozzánk intézett gondolatainak felolvasására.

A 2006-ban Szentendre város önkormányzatától kapott zászlónkra a BEOSZ elnöke, valamint három honvédségi nyugdíjas egyesület emlékszalag kötésével ismerte el a tevékenységünket.

nyugklub3

1971-ben 12 fővel alakult meg a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub, jelenleg 86 tagja van. 45 évvel ezelőtt a Kossuth név választása kötődött az 1967-től Szentendrén működő Kossuth Lajos Katonai Főiskolához. Ünnepségünk kezdete előtt névadónkról megemlékeztünk, az MH AA aulájában található Kossuth mellszobrot megkoszorúztuk és énekkarunk egy rövid emlékműsorral készült.

nyugklub4

2010-ig négy díszes kivitelű albumban került megörökítésre klubunk addigi története. Újabban videofelvételekkel örökítjük meg eseményeinket, melyeket a klubdélutánokon megnézünk és kiértékelünk, utána eltesszük az utókornak. Ugyanígy őrizzük a krónikákat, trófeákat, emlékeket. A 45 év alatt számos miniszteri kitüntetést, rendfokozatban előléptetést, elismerő oklevelet és ajándéktárgyat kaptak tagjaink és klubunk. 2007-ben a 35. sorszámú BEOSZ Emlékérem elismerésben részesültünk. 2010-ben Ezüstfény Együttesünk „Szentendre Város Közművelődési Díja” kitüntetésben részesült. 2014-ben a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klubnak ítélte a város Önkormányzata a „Város legjobb civil szervezete” díjat.

nyugklub5

A 45. évfordulón emlékeztünk azokra, akik már nem lehetnek közöttünk. A vezetőség tagjai és egy pár klubtársunk jelenlétében megkoszorúztuk a Járási Hivatal (volt HEMO) falán elhelyezett márványtáblát, amelyet elhunyt klubtagjainkért állítottunk és megemlékeztünk róluk.

nyugklub6

A Nyugdíjas Klub életében a zenének mindig fontos szerepe volt. A 80-as években megalakult a zenekar, majd 1997-ben az első kórus, 12 éve alakult az Ezüstfény Együttes.

nyugklub7

Programjainkat igyekeztünk a tervezetnek megfelelően megvalósítani. Voltak negyedévente név- és születésnapi köszöntők, lőverseny, megemlékezések, koszorúzások, évadzáró, advent, katona nóta, katonadal találkozókon részvétel stb.

nyugklub8

Az elmúlt évben rendszeresen jelen voltunk az MH Altiszti Akadémia, a BEOSZ, Szentendre város rendezvényein, koszorúzásokon, megemlékezéseken.

Szeptember 8-án új kezdeményezésbe fogtunk. Megrendeztük az első Duna-parti bogrács partit. A rendezvény sikerén felbuzdulva szeretnénk ebből hagyományt teremteni a szentendrei és társ honvéd nyugdíjas klubok részvételével.

nyugklub9

Külső kapcsolatainkban fontos szerepe van az MH Altiszti Akadémia parancsnokának, Bozó Tibor dandártábornok úrnak és munkatársainak, akik segítik és támogatják a nyugdíjas klub, és a vezetőség munkáját. Sok segítséget és támogatást kapunk a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségétől. Elismerik a munkánkat. Támogatják a nyugdíjas katonaszervezetekkel közös programjainkat.  Fontos szerepet tölt be az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, hiszen mint nyugdíjasok, az ő ellátási körükbe tartozunk. A Szentendrei Polgármesteri hivatallal jó munkakapcsolatot alakítottunk ki és ápolunk. Az Ezüst Szalag alapítvány, Zrínyi Kiadó, valamint a Honvéd Lövész Klub segítségére és esetleges támogatására mindig számíthatunk.

A beszámolók és elismerések átadása után meghallgattuk a Honvéd Művész Együttes szólistáinak műsorát, majd vacsorával és kötetlen, baráti beszélgetéssekkel fejeztük be rendezvényünket.

nyugklub10

Végül Fazakas Lajos krónikásunk 1978-as közgyűlésük tudósításáról szóló naplórészletével zárom írásomat, ami egyben beszámolónk utolsó gondolata is volt.

Itt most nem a múlt, a jelen a fontos,

Hogy a terv, amely készül legyen pontos.

Adjon sok örömet, derűt és vígságot.

Segítse feledni a sok összegyűlt gondot.

Pótolja mind azt, amit a múlt nem adott,

Szerezünk egymásnak még sok, sok boldog napot.

 

 

Szerző: Horváth Jenőné

Fotó: Esküdt Lajosné