2020 – kormányzati elvonások
és a járvány okozta veszteségek

A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság – ahogy a világon a legtöbb gazdálkodó szervezetet – úgy Szentendre önkormányzatát is érzékenyen érintette, és ellehetetlenítette a 2020-as költségvetési tervét. A kormányzati intézkedések többletfeladatokat róttak az önkormányzatra, anélkül, hogy ehhez forrást biztosítottak volna. A járványügyi és gazdaságvédelmi alap létrehozása címén a kormány jelentős bevételektől fosztotta meg az önkormányzatokat.

………………………………………………………………………

A kormány
– elvonta a gépjárműadót, ami a tervezetthez képest 118,8 M Ft bevételkiesést okozott 2020-ban.
– felfüggesztette az idegenforgalmi adót, ez 2019-hez képest 7,9 M Ft-tal kevesebb bevételt jelentett.
– a parkolást az év nagy részében díjmentessé tette, ami 90,5 M Ft bevételkiesést eredményezett az előző évhez képest.
– a közterület-használatot a turisztikai és a vendéglátó vállalkozások számára díjmentessé tette, ez 2019-hez képest 9,5 M Ft-tal csökkentette a bevételt.

………………………………………………………………………

A járvány gazdasági hatásának és a kormányintézkedéseknek következtében:

  • Az önkormányzat összes helyi adóból származó bevétele 2020-ban 570 M Ft-tal volt kevesebb, mint 2019-ben.
    (A helyi adókból származó bevételekben a legnagyobb kiesést a helyi iparűzési adó csökkenése okozta.)
  • Az önkormányzat összes működési bevétele 2020-ban 213 M Ft-tal volt kevesebb 2019-hez képest.
    (A működési bevételek csökkenését a parkolás díjmentessé tétele, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felfüggesztése (a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére hozott helyi intézkedés), ill. a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségekből (áfa, lízing-díj) fakadó különbözet eredményezte.)

közfeladatok és bevételkiesés