2021. február 21., 10:02

Február 18-án több, mint kétórás online egyeztetést tartott a képviselő-testület a 2021. évi költségvetés-tervezetről.  Bár veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja a képviselő-testület feladat- és hatáskörét, de a téma jelentősége miatt Fülöp Zsolt fontosnak tartotta a közös egyeztetést. Technikai okok miatt élő közvetítésre nem kerülhetett sor, de az egyeztetésről készült videót teljes terjedelmében megismerhetik a szentendreiek.

POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELŐTERJESZTÉSRŐL

A 2021. évi költségvetést meghatározó körülmények
Az előterjesztés alapján Fülöp Zsolt ismertette a 2021. évi költségvetést meghatározó főbb tényezőket – a világjárvány okozta gazdasági visszaesést, az önkormányzatok bevételeit csökkentő kormányzati intézkedéseket, a járvány elleni védekezés miatti többletkiadásokat –, ami összességében azt jelentette, hogy tavaly mintegy 1 milliárd forinttól esett el a város.
A polgármester bevezetőjében elmondta, hogy az iparűzési adó kormányzati kompenzációja jelenleg nem ismert, arról egyedi elbírálás alapján várhatóan március végéig döntenek. Ha a kompenzáció mértéke érdemi változást jelent a költségvetésre nézve, akkor módosításra került a 2021-es költségvetés.
Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az adóerőképességi mutatók alapján, idéntől a városnak un. szolidaritási adót is kell fizetnie, ami 246 millió Ft. (A KÖLTSÉGVETÉST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK >>)

A költségvetés kiemelt céljai és főbb számai
A városnak már tavaly is jóval kevesebből kellett kijönnie, mint 2019-ben, de 2021-ben tovább szűkülnek a város gazdálkodásának lehetőségei: 2019-hez képest közel 2 milliárddal kevesebből kell megoldani az önkormányzati feladatok megfelelő színvonalú ellátását. Ez azért is súlyos probléma, mert szinte minden kötelező feladat ellátásához az önkormányzatnak az egyre szűkülő forrásaiból kisebb-nagyobb, de összességében több százmilliós támogatási összegeket kell biztosítania. (A KÖLTSÉGVETÉS KIEMELTEN FONTOS CÉLJAI ÉS FŐBB SZÁMAI >>)

Helyi adó- és egyéb saját bevételek
A kormányzati intézkedések és a járvány gazdasági hatása miatt a helyi adók- és egyéb bevételek jelentős csökkenésével kell terveznünk 2021-ben. Az önkormányzat kiadásainak meghatározó forrása a helyi adóbevétel, így az önkormányzatnak komoly érdeke fűződik, hogy a betervezett adóbevételek maradéktalanul teljesüljenek és a hátralékokból is minél nagyobb hányad befizetésre kerüljön. (HELYI ADÓBEVÉTELEK, SZENTENDRE EGYÉB, SAJÁT BEVÉTELEI >>)

A város kiadásai, az önkormányzati intézmények és a gazdasági társaságok támogatása
A város 8,4 milliárd forintot költhet a kiadásokra, egyebek mellett a városi intézmények finanszírozására és a gazdálkodó társaságok támogatására.  Az Önkormányzat célja a biztonságos működés feltételeinek megteremtése, jó minőségű szolgáltatások, és a város fejlesztésének előmozdítása.
A költségvetési javaslat szerint prioritást élvez a kötelező önkormányzati feladatok lehető legmagasabb színvonalon történő biztosítása a rendelkezésre álló források figyelembevételével, valamint az önként vállalt feladatok közül az itthon és külföldön is ismert kulturális értékeinkkel és hagyományainkkal összhangban a város imázsának, és nem mellékesen turisztikai vonzerejének megőrzése.  (A VÁROS KIADÁSAI — AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA ÉS A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK TÁMOGATÁSA >>)

Ingatlaneladás, fejlesztések, beruházások
Az ingatlanértékesítéssel kapcsolatban a polgármester kiemelte, hogy az alapvetően a kormányzati kompenzációtól függ. Elmondta, hogy a beruházások közül kiemelten fontos a belvárosi csapadékvíz elvezetés megoldása, amit célzott ingatlaneladás árán is vállalnia kell a városnak, a beruházásból az önkormányzat önrésze 420 millió Ft. Ugyanilyen fontos beruházási kötelezettségnek nevezte Fülöp Zsolt a Vasvári óvoda tetőszerkezetének halaszthatatlan cseréjét is.
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezete bruttó 452,2  millió Ft ingatlanértékesítésből származó bevétellel számolt, melyből 172 millió Ft teljesült.  A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a „Belvárosi csapadékvíz elvezetés kivitelezés” projekt önkormányzati önrészének fedezetéül szolgáló ingatlanértékesítéssel együtt, 2021. évben a tervezett együttes összeg 609,6 millió Ft, ami változhat a kormánytól várt működési célú, illetve helyi iparűzési adó (IPA) kompenzáció ismeretében.

Az elindított, támogatást nyert projektek folytatódnak, így többek közt a Postás strand IV. ütem fejlesztése, a Szentendre Egészségügyi Intézményei (SZEI)  épületgépészet és eszközbeszerzése az Egészséges Budapest Programban, a Kálvária út, és a Bogdányi út 41. alatti copf lakóház felújítása.
A VEKOP-Kerékpárútfejlesztés kivitelezése áthúzódik 2022-re.
Minden forráshiány ellenére, a városvezetés elindítja idén a városrészi költségvetést, mert kiemelten fontosnak tartja a szentendreiek bevonását a város ügyeibe. (FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK >>)

FENNTARTHATÓ FELADATELLÁTÁS
Magyar Judit, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke megköszönte a hivatal munkatársainak munkáját, hogy a nehéz tervezési körülmények ellenére határidőre sikerült benyújtani a költségvetés-tervezetet.
⚊ Kiemelte annak fontosságát, hogy fenntartható feladatellátást kell kialakítani a város gazdálkodásában annak érdekében, hogy ne legyünk kiszolgáltatva a bármikor bekövetkező változásoknak, például amilyen a kormány iparűzési adóval kapcsolatos döntése volt.
Míg tavaly az volt az egyik fontos cél, hogy az önkormányzati munkahelyeket megőrizzük, ez sajnos az idén már nem teljesíthető teljes egészében. A kötelező feladatokat ellátó intézmények többségében megmaradtak a munkahelyek. Az önkormányzat által vállalt feladatokat ellátó intézményeknél azonban sajnos leépítésekre volt szükség.
⚊ Magyar Judit hangsúlyozta, hogy „cselekvő önkormányzat vagyunk„, minden lehetőséget megragadunk a pályázatok benyújtására, kisebb-nagyobb felújításokra, a kulturális élet fejlesztésére, és a  lakosok bevonására.
Legfontosabbnak nevezte a gyermek- és szociális intézményrendszer megóvását, megőrzését annak a magas színvonalnak, ami eddig is jellemezte ezen feladatok ellátását városunkban.

SZINTE MINDEN KÉPVISELŐ VÉLEMÉNYEZTE A TERVEZETET
Az egyeztetés ötperces hozzászólást biztosított a képviselőknek, de további kérdéseket, indítványokat nyújthatnak be a polgármesternek a döntés meghozataláig, február 23-ig. A pénzügyi kerekasztal is megtárgyalja a költségvetés-tervezetet, majd ismét a pénzügyi bizottság elé kerülnek a javaslatok, és ennek alapján születik meg a végleges döntés a 2021. évi városi költségvetésről.
Szinte minden képviselő kifejtette véleményét a tervezettel kapcsolatban. Többen pozitívumként kiemelték, hogy a forráshiányos helyzet ellenére folytatható lesz az 1+1 program keretében az út- és járdafelújítás, ami a lakossági hozzájárulással együtt jelentős keret. Többen szintén pozitívumként említették a városrészi költségvetés elindítását. A képviselők a saját választókerületük fejlesztésével kapcsolatban tettek fel kérdéseket, így többen érdeklődtek, hogy a földútprogram folytathatóságáról, a Vasvári óvoda tetőzetének cseréjéről, a HÉV és a skanzen közötti kerékpárút helyzetéről.
Drávucz Zsolt a HÉV és a skanzen közötti kerékpárút fejlesztésével kapcsolatos kérdésére Fülöp Zsolt elmondta, hogy a költségvetés-tervezetben csak tervezési díjat lehetett beállítani, mert további 300 millió forintos terhet nem bír el a város költségvetése. A már megítélt támogatások felhasználásának határidejéről még tárgyalnak. A Gulyás Gergellyel február 17-én tartott polgármesteri megbeszélésen az is elhangzott, hogy a kompenzációs tárgyalásokon prioritást élveznek az ilyen fejlesztések. Így ezek lehetnek a projekt további támogatási lehetőségei.
⚊ A csatornaberuházáshoz hasonlóan fontos beruházási kötelezettség a Vasvári óvoda tetőzetének halaszthatatlan cseréje is, amit idén meg kell valósítani – mondta Fülöp Zsolt válaszolva Szűcs Katalin képviselő kérdésére. – Feltételes közbeszerzési eljárást folytatunk le, hogy tudjuk, milyen nagyságrendű forrást kell találnunk. Azért nem szerepel a költségvetésben, mert az iparűzési adóval kapcsolatos kormánydöntés akkora prognosztizálható hiányt teremtett a tervezés utolsó pillanatában, hogy kénytelenek voltunk kivenni, de mindenképpen forrást fogunk erre szerezni. Ez is olyan beruházás, amit – ha nem kapunk állami támogatást –, akkor akár ingatlaneladás árán is megvalósítunk.
⚊ A földútprogram folytathatóságáról szólva – amivel kapcsolatban többek között Pilis Dániel, Lang András, Szűcs Katalin tett fel kérdést –, Fülöp Zsolt elmondta, hogy ez egy összetett probléma, mert ezeken a helyeken először a csapadékvíz-elvezetést kell megoldani, a program folytatása csak több tervezési és fejlesztési szakaszban képzelhető el.
⚊ A szociális ellátást kiegészítő, segítő civil szervezetek támogatására a tervezetbe nem lehetett beállítani keretet, de az év folyamán mindenképpen forrást kell találni erre is – válaszolta Fülöp Zsolt Pilis Dániel alpolgármester egyik kérdése kapcsán.
⚊ „Kiszámítható világban szeretnék élni…” – mondta Lang András képviselő hozzászólásában. – Kiszámítható körülményekre van szükség, hogy például ne az utolsó pillanatban szülessenek olyan kormánydöntések, ami miatt újra kell tervezni az önkormányzati költségvetést. Az iparűzési adóra vonatkozó rendelet, ill. annak kompenzációs módja alapján az a következtetés is levonható, hogy másodrendű állampolgárok is vannak ebben az országban. Majd megköszönte a kulturális területen dolgozó munkatársaknak, hogy a szűkös lehetőségek ellenére is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
⚊ Lang András egyik kérdésére válaszolva a polgármester elmondta, jelenleg is folyik Szentendre építési szabályzatának felülvizsgálata, és várhatóan ebben az évben befejeződik a szöveges rész felülvizsgálata is.
Pál Gábor képviselő a 25 ezer fő fölötti települések kompenzációja kapcsán érdeklődött, hogy kikkel kell tárgyalnia az önkormányzatnak „közpénzekről párttisztségviselőkkel?” – tette fel a kérdést.
⚊ A kompenzációról hivatalosan a Belügyminisztériummal, Pénzügyminisztériummal, valamint a Miniszterelnökséggel kell tárgyalni, de hozzájuk sokféle elérhetőség vezet… – hangzott el a válaszban.
Helyes Imre örvendetesnek nevezte, hogy – ha csökkentett kerettel is –, de elindul a városrészi költségvetés. Ez tanulóév lesz – mondta –, azonban nagyon fontos a lakossági részvétel szempontjából. Hasonlóan kiváló lehetőségnek tartja az 1+1 programot, ami szintén erősíti a lakossági részvételt.
Boda Anikó képviselő többek között kifogásolta, hogy a polgármester nem tett említést arról a 300 millió Ft-ról, amit az előző városvezetés hagyott a város kasszájában. Kifogásolta, hogy a költségvetés a kormány hibáztatására épül. Javasolta, hogy a polgármester indítson kampányt az oltási kedv növelésére. Magyar Judit, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke válaszában elmondta, hogy a sokat emlegetett 300 millió Ft egésze kötelezettséggel terhelt volt, vagyis az előző városvezetés tartalék nélkül adta át a város kasszáját, ez nem nevezhető szabadon felhasználható tartaléknak.
⚊ Az oltási kedvet növelő kampányötlettel kapcsolatban Fülöp Zsolt elmondta, hogy az önkormányzatot semmilyen hivatalos csatornán a lakosság oltásával kapcsolatban nem tájékoztatták, sem segítségkérés, sem más elvárás nem hangzott el. Természetesen nagyon fontos, hogy a lakosság védettséget szerezzen, és nyilvánvalóan együttműködnek a hivatalos szervekkel, ha igénylik az önkormányzat segítségét.
Laárné Szaniszló Éva, a Fidesz-frakció álláspontját ismertetve elmondta: írásban fogják benyújtani a frakció állásfoglalását a költségvetéssel kapcsolatban. Ismertette az iparűzési adó kormányzati céljait. A költségvetés-tervezet elvonásokra vonatkozó részét politikai jellegű, hangulatkeltő megjegyzéseknek nevezte. Majd felsorolta a frakció által hibáknak tartott városvezetői döntéseket, a kerékpáros híd beruházás visszautasítását, a 11-es út projektet, az MTÜ-s projektekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy az Ügynökség pusztán csak egy kulturális koncepciót vár. Kifogásolta, hogy a városvezetés a már megkezdett projekteket nem viszi tovább.
Felkérte a városvezetést, hogy a város érdekében legyenek, vagy legalább tűnjenek együttműködőbbnek a kormánnyal. Jó szándékáról biztosítva felhívta a polgármester figyelmét arra, hogy Budapest főpolgármestere és baráti köre Szentendre polgármesterét tolják előre harcolni, „miközben Ők majd szép csendben megállapodnak”.
Az adóbevételek növelése kapcsán érdeklődött, hogy felkereste-e a polgármester a nagy adófizető cégek vezetőit.
⚊ Fülöp Zsolt válaszában elmondta, hogy a megválasztásakor, majd a koronavírus-járvány idején is beszélgetett a nagyobb szentendrei cégek vezetőivel, akik részletesen tájékoztatták, hogy milyen gazdasági évre számítanak. Az iparűzési adó kormányzati céljai kapcsán kifejtette, hogy nem a kisebb bevételű vállalkozásoknak segít ez a döntés, ezeknél a cégeknél a járulékterhek sokkal nagyobb gondot okoznak. A már elindult projektekről szólva a polgármester visszakérdezett, melyiket nem visszük tovább? Valamennyi elindult beruházást folytatjuk. A híd kapcsán kifejtette, hogy a város számára nem mindegy, hogy hol épül híd. A turisztikai koncepció kapcsán megismételte, hogy az országos koncepció elkészültét kell megvárni, hogy Szentendre is véglegesíthesse a tervét.
Helyes Imre a szolidaritásról – a közös teherviselésben az önkormányzatok részvételéről – szólva kifejtette, hogy a gyakorlatban kell megnézni, hogy kinek, milyen eszközei, lehetőségei vannak. Mindenkinek feladata van ebben a nehéz helyzetben, és az önkormányzat tette a dolgát, elvégezte a feladatait, a szűkös kereteit felhasználva. Ugyanakkor semmiféle bevételnövelő lehetősége nincs, a kormány minden lehetőséget megtiltott. A kormánynak viszont számtalan lehetősége volt és van arra, hogy további bevételeket szerezzen – egyebek mellett rendelkezésére áll a válság hatásait mérséklő uniós helyreállítási alap.
⚊ Laárné Szaniszló Éva kérdésére válaszolva Novák Andrea a Pénzügyi Iroda vezetője elmondta, hogy tavaly kétszer pályázott az önkormányzat a rendkívüli önkormányzati támogatási keretre, egyszer 132 millió forintra nyújtott be pályázatot, erre 871 ezer forintot ítéltek meg, a második alkalommal 19 millió forintra, amire 1,7 millió Ft-ot kapott a város.

A polgármester zárszavában elmondta, hogy a költségvetésről folytatott konzultáció nem zárult le, tovább folytatódik a bizottságokban és megbeszélésekben. Módosító indítványt február 23-ig nyújthatnak be a képviselők, az indítványok beérkezésétől függően várhatóan két napon belül döntés születhet a város költségvetéséről. „Lehet, hogy sok mindenben nem értünk egyet, de most az a legfontosabb, hogy hogyan dönt a kormány az iparűzési adó kompenzációjáról – mondta. – Azt kérte, hogy akinek „bármilyen befolyása van erre a döntésre, akár formális, akár informális, tegye meg. Mindannyiunknak az az érdeke, hogy plusz forrásokhoz jusson Szentendre.”

AZ ONLINE EGYEZTETÉS VIDEOFELVÉTELE