2017. augusztus 8., 14:58
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 7 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Személyes élményeivel, emlékeivel, képeivel megajándékozhatja az itt élők közösségét, ha eljuttatja azt nekünk 2017. szeptember 15-ig, formai megkötések nélkül. Az összegyűlt anyagból kiállítást rendezünk, mely inspirációként szolgál a készülőben lévő Településképi Arculati Kézikönyvhöz. A képek, rajzok átadása történhet személyesen, vagy megküldhető postai úton Szentendre Város Önkormányzata, Főépítészi Kabinetnek címezve, valamint elektronikus levélben a foepitesz@ph.szentendre.hu címre.

Kedves Szentendrei Polgárok,
kedves Szentendrei Közösségek!
Elvonatkoztatva a képeslapok,
prospektusok, útikönyvek világától,
a vendégeskedő turisták tekintetétől:
arra hívunk, arra kérünk Benneteket:
itt lakóként, itt élőként
a mindennapokban itt járva-kelve,
az ünnepeket itt megélve
mesélj nekünk Szentendréről
mint természetadta,
s emberalkotta lakóhelyről,
mi, miért fontos és szép neked?
Legyen bár kedves ház vagy részlet,
kapu, udvar, kilátóhely,
utcácska vagy gyümölcsöskert,
mondd el, mit mesél Neked?
rajzold le, vagy lefestheted,
montázsolj vagy fotografálj,
lehet tárgy és lehet emlék:
Milyen a te Szentendréd?
Mikor érzed ide tartozónak magad,
miért szereted a városodat?

Mi is az a Településképi Arculati Kézikönyv?

Szentendre Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.
A képviselő-testületnek a településkép védelméről szóló törvénynek megfelelően és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében helyi településképi rendeletbe (TER) kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készíteni.
Az arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos fontosabb elvárásait. Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat.

 

Fotó: Várallyay Tádé