2013. augusztus 26., 14:03
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A Fő téren, augusztus 20-án megrendezett ünnepségen adták át a városi kitüntetéseket.

Szentendre Díszpolgára 2013-ban:
Szakács Imre festőművész.
Harmincöt éve él Szakács Imre Szentendrén feleségével és négy gyermekével.
2004-ben közéleti tevékenységéért és egyéni kiállításaiért, melyek Szentendre jóhírét vitték szerte Európában, a város Pro Urbe-díjat adományozott.
Hozzá fűződik a Régi Művésztelep jubileumi kiállításának gondolata, és annak megszervezése, a Szentendrei Régi Művésztelep 75 éve címmel, mely igen nagy sikerrel járta Európát, öregbítve a szentendrei művészet hírnevét a következő városokban: Bécs, Wertheim, Stuttgart, Berlin, Kassa, Mikkeli, Uusikaupunki, Tartu, Tallin, Róma.
2003-ban kezdeményezte és kérelmezte, mint a Régi Művésztelep Kulturális Egyesület elnöke, a művésztelep fölvételét a brüsszeli központú Európai Művésztelepek Szövetségébe, melyet 2004-ben siker koronázott. Így kerülhetett sor, hogy már 2006-ban meghívást kapott Szentendre egy kortárs barbizoni kiállításra, majd ezt követően Párizsba, a Maison d’Europe-ba, melyet Madame Lalumiere volt miniszter asszony nyitott meg.
Nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően az Európai Unió alapításának 50. évfordulója alkalmából meghívást kapott Szentendre, úgy történeti, mint kortárs képzőművészeti műalkotásokból rendezett kiállításra, melynek igen jelentős sajtóvisszhangja volt. Csak egy-két szalagcímet idéznénk: Európa összekötő hídja a művészet, A művészet meghódítja Európát, Elmélyülő barátság Magyarországgal stb.
Legnagyobb vállalkozása mégis 2007-re tehető. Sikerült elérni, hogy az EuroArt (mely 21 országot tömörít) 2007 szeptemberében Szentendrén rendezze meg Barbizon után éves közgyűlését, valamint a művésztelepeknek otthont adó települések polgármesteri találkozóját. A nemzetközi konferencián javaslatot tett egy 10 000 eurós nemzetközi ARANY PALETTA művészeti díj alapítására, mely azóta már megvalósult. Továbbá megnyerte Brüsszelben az Európai Művésztelepek Szövetségének vezetőségét, hogy a Magyar Festészet Napját (Szent Lukács, a festők védőszentjének napja október 18.) ünnepeljék szerte Európában. Így Szentendre a médiumok szerint is egy hétre Európa képzőművészeti fővárosa lehetett.
Ötletadója, elindítója és szervezője is volt a rangos nemzetközi eseményt kísérő két reprezentatív kiállításnak: Barbizon – francia és magyar ecsettel címűnek a Ferenczy Múzeumban, valamint a magyar művésztelepek első történelmi jelentőségű kiállításának a MűvészetMalomban, melyet 2008 márciusáig láthatott a németországi közönség is.
Nagy álma, hogy Barbizon és Szentendre egyszer testvérváros lesz, és melyen 2005 óta szívósan dolgozott, 2007 őszén szintén megvalósult, beláthatatlan lehetőségeket teremtve meg a francia-magyar kapcsolatokban.
2001-ben kért föl jeles művészettörténészeket, mert szerette volna, hogy a Szentendrei Régi Művésztelepről is jelenjen meg végre egy reprezentatív kiadvány, amivel Gödöllő, Szolnok már büszkélkedhet. Hosszú, nehéz, fáradságos évek után, de 2007- ben ez a könyv is megjelent a Corvina kiadásában Bánovszky Miklós kettős portréjával a borítón, mely Barcsay Jenőt és Paizs Goebel Jenőt ábrázolja.
Végezetül azt az első levelet említhetnénk, melyet 2003 májusában írt, és melyet még nagyon sok követett, hogy a régi művésztelep elhanyagolt, lepusztult állapotában történjen végre valami változás, és csodák csodája, mára elkészült az új Művésztelepi Galéria, és minden készen áll a művésztelep teljes felújítására.
A Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesület elnökeként számos program elindítója, és szervezője. Többek között: a Szentendrei Őszi Tárlat, a Szentendrei művésztelepek közös kiállítása, Magyar Művésztelepek Szentendrei Vendégei, Európai Művésztelepek Szentendrei Vendégei, és a sor még folytatható.
2002-ben elindítja a nagybányai művészteleppel a művészcsere programot.
Kilenc éve alelnöke az Európai Művésztelepek Szövetségének, mely tisztség betöltése kapcsán különböző nemzetközi kiadványokon keresztül sikerült Szentendrét és a szentendrei művészetet Európában még jobban megismertetni és népszerűsíteni. Így kerülhetett be a Szentendrei Régi Művésztelep Európa legjelentősebb művésztelepeit bemutató katalógusba, valamint nyílt lehetőség évente a berlini világkiállításon való szereplésre egy négynyelvű ismertető által. A sort még itt is lehetne folytatni.
2011-ben a magyar európai uniós elnökség ünnepi programjaként képviselte a Külügyminisztérium és a Ludwig Alapítvány által szervezett kiállításával Havannában és Santa Clara-ban a magyar és szentendrei művészetet.
2012-ben a Delhiben lévő Magyar Kulturális Intézettel karöltve művésztelepet szervezett Indiában, ahol nagy sajtóvisszhang mellett állították ki a magyar művészek munkáit Goaban, Bombayben és Új Delhiben.
Befejezésül álljon itt Szegedi Nikolettnek a szentendrei sajtóban megjelent írásából egy mondat: „Kevés olyan ember tevékenykedik ma, akik ennyit tettek a jelen művészetéért, a jelen művészeiért, azok elismeréséért és megbecsüléért.”

Pro Urbe Szentendre 2013 díjat kaptak:

Varga Gyöngyi gyógypedagógusnak a Bárczi Gusztáv Általános Iskolában eltöltött több mint két évtizedes munkájára a fogyatékos gyermekek iránti szeretet, az elesettek megsegítése jellemző. Életfilozófiáját a keresztényi hit hatja át. Mint osztályfőnök rendszeresen látogatja a családokat, segítséget adva a rászorulóknak, nyomon követi az orvosi és pszichológiai kontrollokat.
Tanítványait minden esetben képességeik maximumára juttatja, a tanításban nem ismer lehetetlent. Elvégezte a dyslexia prevenciós olvasás-írás tanítás tanfolyamot, majd kezdeményezése nyomán az beépült az iskola módszertanába. Nagy hangsúlyt helyez a kommunikációs és szocializációs képességek fejlesztésére, hogy tanulói a képzési idő végére képesek legyenek társas kapcsolatok létesítésére, eredményesen tudjanak továbbtanulni, vagyis hogy minél teljesebb életet élhessenek.
Pedagógiai újításként több éven keresztül tanította a matematikát a szorobán gyógypedagógiai adaptációjával. Rendszeresen tart bemutató tanításokat, főiskolások gyakorlatvezetője. Jelenleg tagja annak a gyógypedagógusokból álló teamnek, melynek feladata az a pedagógiai innováció, mely a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek integrációjáról szól. A programot az iskola vezetője indította el, kidolgozásában a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Értelmileg Akadályozottak Tanszéke is közreműködik.

Somogyi Péter világhírű biológus, agykutató városunk szülötte, a Móricz Zsigmond Gimnázium volt diákja. Külföldi elfoglaltságai, valamint az Oxfordi Egyetem Anatómiai Neurofarmakológiai Intézet igazgatása mellett mindig szakított időt a szülőváros és az alma mater kapcsolatok ápolására. Ha hazajön, útja mindig elvezet a gimnáziumba és egykori tanítómesteréhez, dr. Benedeczky Istvánhoz.
Évekkel ezelőtt ösztöndíjat alapított diákok számára, amelynek részesei lehetnek a szentendrei középiskolák diákjai mellett a csíkszeredai, valamint a dunaszerdahelyi középiskolások is. Ennek keretében évente vendégül látnak diákokat az oxfordi és a budapesti kutatóintézetben.
Maknics Gábor, a Móricz Zsigmond Gimnázium tanára méltatta legutóbb Somogyi Pétert abból az alkalomból, hogy elnyerte a Semmelweis Budapest Award-ot, valamint a dániai Agy-díjat közösen tanítványával és tudóstársával, Freund Tamással. Somogyi Péter az Angol Királyi Akadémia rendes tagja, az MTA levelező tagja. 2013. május 10-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktorává avatta. Tanítványai között három akadémikust is találunk.
Somogyi Péter professzor számos nemzetközi kitüntetéssel rendelkezik, és megbecsülést szerzett a magyar tudományos közéletnek és Szentendre városának is.

Jámbor Ferenc őrnagy, tűzoltóparancsnok 1995-től dolgozik a tűzoltóságon. 2007 óta megbízott, majd kinevezett parancsnokként vezeti a közel 60 fős intézményt. Vezetése idején az állományból sokan nyugdíjba vonultak, így több mint 20 új tűzoltó érkezett a parancsnokságra. Szakmai tudásának köszönhetően a nagy létszámú személycsere zökkenőmentes volt. Ennek eléréséhez létrehozott egy új felvételi rendszert. Hivatására a magas szakmai felkészültség, a következetesség és a nagy kitartás jellemző. A Szentendrei Tűzoltóság nehéz gazdasági helyzete ellenére vezetése idején sikerült három autót lecserélniük. A Szentendrei Tűzoltó Parancsnokság az egész kistérségben látja el feladatát, munkájukat segítik a térségi önkéntes tűzoltók. Az ő szakmai felkészítésükért Jámbor Ferenc képzést indított a számukra.
A tűzoltóparancsnok példaértékű szolgálatát, segítőkészségét, rendíthetetlen tenni akarását nem csak tűzeseteknél, árvízi védekezésnél, de a város szinte minden rendezvényének biztosításánál is láthatjuk. A 2013-as dunai árvíznél végzett kimagasló, mondhatni emberfeletti küzdelemből Jámbor Ferenc és csapata oroszlánrészt vállalt. Nélkülük nem sikerült volna megóvnunk a nádastói csatornát, vagy ilyen rövid időn belül, ilyen magasságig emelni az ideiglenes védműveket.