2008.

1/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (I. 30.)  Önk. sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól
2/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (I. 30.)  Önk. sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról
3/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (I.28.) Önk. sz. rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. számú rendeletének módosításáról
4/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (II. 18.) Önk. sz. rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításáról
5/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 18.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
6/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (II. 20.) Önk. számú rendelete a képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről, valamint a munkacsoportok megbízási díjáról szóló 39/2006. (XI.30.) Önk. sz. rendelet módosításáról
7/2008.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

8/2008.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

melléklet

9/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
10/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
11/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008. (III.13.) Önk. sz. rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításáról
12/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008. (III.20.) Önk. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
13/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (III.17.) rendelete a közterület-használat rendjéről szóló módosított 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
14/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (IV.15.) Önk. sz. rendelete a Castrum és a HÉV területére történő változtatási tilalom elrendeléséről szóló módosított 20/2007. (IV.03.) Önk. sz. rendelet módosításáról
15/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008. (IV.18.) Önk. sz. rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításáról
16/2008.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2008. (IV.18) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

melléklet

17/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008. (V. 21.) Önk. sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, 1/2008. (I.30.) Önk. sz. rendelet módosításáról
18/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (V.20.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 19/2007. (IV.03.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
19/2008.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (V.21.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

20/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (V.21.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 19/2007. (IV.03.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
21/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2008. (VI.23.)  Önk. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló, többször módosított 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
22/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008. (VI.23.) Önk. sz. rendelete a plakátok, falragaszok, valamint a reklámhordozók elhelyezésének szabályairól szóló 19/2005. (V.19.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
23/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (VI.23) Önk. sz. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló módosított 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
24/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008. (VI. 23.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
25/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2008. (VI. 23.) Önk. számú rendelete az elektronikus ügyintézésről
26/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2008. (VI. 23.) Önk. sz. rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelete módosításáról
27/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
28/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2008. (IX. 11.) Önk. sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, 1/2008. (I.30.) Önk. sz. rendelet módosításáról
29/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (IX. 11.) Önk. sz. rendelete a távhő- szolgáltatásról, és a szolgáltatási díjak alkalmazásáról
30/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2008. (IX. 11.) Önk. sz. rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításáról
31/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2008. (IX. 11) Önk. sz. rendelete közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
32/2008.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2008. (IX. 19.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

33/2008.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2008. (IX. 19.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

34/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2008. (IX. 19.) Önk. számú rendelete Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. (V. 30.) Önk. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról
35/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2008. (X. 31.) Önk. sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, 1/2008. (I.30.) Önk. sz. rendelet módosításáról
36/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2008. (X. 31.) Önk. sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
37/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (X. 31.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról
38/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2008. (X. 31.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
39/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2008. (X. 31) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának a luxusadóról szóló 6/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelet módosításáról
40/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2008. (X. 31.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
41/2008.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2008. (X. 31.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI. 15.) Önk. sz. rendelet

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 50/2007.(X.12.) Önk. sz. rendelet

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 18/2007.(III.30.)  Önk. sz. rendelet módosításáról

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelete;

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 26/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról

42/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2008. (XI.14.) sz. rendelete Szentendre, HÉV végállomás és térsége (Rózsa utca – Dózsa György út – Dunakanyar körút – Vasúti Villasor – Kőzúzó utca által határolt területre vonatkozó) szabályozási tervre vonatkozó, Szentendre Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló többször módosított 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
43/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2008. (XII.17.)  Önk. sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról
44/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2008. (XII.17.) Önk. sz. rendelete a város köztisztaságáról
45/2008.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2008. (XII.17.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

46/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 46/2008. (XII.17.) Önk. sz. rendelete
47/2008. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2008. (XII.12.) Önk. sz. rendelete a Castrum és a HÉV területére történő változtatási tilalom elrendeléséről szóló többször módosított 20/2007. (IV.03.) Önk. sz. rendelet módosításáról