2004.

1/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2004. (II.13.) Önk. sz. rendelete Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló 23/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
2/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2004. (II.13.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2003. (II.28.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
3/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2004.  (II.13.) Önk. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, többször módosított 34/2003. (VI.18.) Önk. számú rendelet módosításáról
4/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2004. (II.13.) Önk. sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
5/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (II.13.) Önk. sz. rendelete a rövidített ügyintézési határidejű ügyekről
6/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004. (II.13.) Önk. sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
7/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004. (II.25.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2003. (II.28.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
8/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.1.)  Önk. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
9/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (II.26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről
10/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (III.10.) Önk. sz. rendelete Szentendre Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetéséről szóló 9/2004. (II.26.) Önk. sz. rendelet módosításáról
11/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III.10.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének módosításáról
12/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (III.10.) Önk. sz. rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 31/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
13/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004. (III.10.) Önk. sz. rendelete a rövidített ügyintézési határidejű ügyekről szóló 5/2003. (II.13.) Önk. sz. rendelet módosításáról
14/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (III.12.) Önk. sz. rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló, többször módosított 43/2003. (VII.23.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
15/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV.23.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2003.évi zárszámadásáról
16/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (IV.23.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről 9/2004. (II.26.) Önk. sz. rendelet módosításáról
17/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (IV.23.) Önk. sz. rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 31/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
18/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2004. (IV.23.) Önk. sz. rendelete a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 13/1997. (V.22.) Önk. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
19/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2004. (V.13.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 9/2004. (II.26.) Önk. sz. rendelet módosításáról
20/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004. (V.18.) Önk. sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
21/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2004. (VI.08.) Önk. sz. rendelete szeszesital-fogyasztásának közterületen való korlátozásáról
22/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2004. (VI.10.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 9/2004. (II.26.) Önk. sz. rendelet módosításáról
23/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (VII.01.) Önk. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004. (III.01.) Önk. sz. rendelet módosításáról
24/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004. (VII.01.) Önk. sz. rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
25/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének módosításáról 
26/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2004. (VII.01.) Önk. sz. rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló, többször módosított 43/2003. (VII. 23.) Önk. sz. rendelet módosításáról
27/2004.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (VII.20.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 9/2004. (II.26.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

28/2004.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004. (VII.20.) Önk. sz. rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (II. 24.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

29/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2004. (VII.20.) Önk. sz. rendelete a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 49/2003. (IX.11.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
30/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2004. (VII.20.) Önk. sz. rendelete a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló 44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
31/2004.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2004. (VII.27.) Önk. sz. rendelete a 21/2002. (VIII.15.) Önk. sz. Rendelet Szentendre Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításáról

melléklet

32/2004.

ÜRES

 

33/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2004. (IX.17.) Önk. sz. rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló, többször módosított 22/2002. (VIII.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
34/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2004. (IX.17.) Önk. sz. rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló, többször módosított 31/2003. (V.19.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
35/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2004. (IX.23.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 9/2004. (II.26.) Önk. sz. rendelet módosításáról
36/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2004. (IX.23.) Önk. sz. rendelete a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló, többször módosított 44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
37/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2004. (X.15.)  Önk. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról
38/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (X.15.) Önk. sz. rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet módosításáról
39/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (X.15.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 9/2004. (II.26.) Önk. sz. rendelet módosításáról
40/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2004. (X.15.) Önk. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérletéről szóló, módosított 20/2003. (V.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
41/2004. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2004 (X.15.) Önk. számú rendelete a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló, többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk. számú rendelet módosításáról
42/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2004. (X.15.) Önk. sz. rendelete a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló, többször módosított 44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló 36/2004. (IX.23.) Önk. sz. rendelet módosításáról
43/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2004. (XI.12.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 9/2004. (II.26.) Önk. sz. rendelet módosításáról
44/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2004. (XI.12.)  Önk. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról
45/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2004. (XII.17.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 9/2004. (II.26.) Önk. sz. rendelet módosításáról
46/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2004. (XII.17.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2005. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról
47/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2004. (XII.17.) Önk. sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
48/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2004. (XII.17.) Önk. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 67/2003. (XII. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
49/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2004. (XII.17.) Önk. sz. rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 24/2004. (VII.01.) Önk. sz. rendelet módosításáról
50/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2004. (XII.17.) Önk. sz. rendelete a változtatási tilalomról szóló, többször módosított 43/2003. (VII.23.) Önk. sz. rendelet módosításáról
51/2004. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2004. (XII.17.) Önk. sz. rendelete a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló, többször módosított 44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló 36/2004. (IX.23.) Önk. sz. rendelet, valamint a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló, többször módosított 44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló 36/2004. (IX.23.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló 42/2004. (X.15.) Önk. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről