2012. november 15., 13:55

[box style=”message”] A november 22-i testületi ülésen tárgyalta a képviselő-testület a buszközlekedés változásaival kapcsolatos problémákat. Lakossági visszajelzések alapján módosul az Izbéget érintő helyi buszok menetrendje. A 874, 876-879 számú buszok legújabb menetrendjét cikkünk végén frissítve olvashatják. Emellett felhatalmazták az általános alpolgármestert, hogy tárgyaljon a Volánbusszal a helyi bérletek kölcsönös elfogadásáról az izbégi szakaszon, mivel a december 1-től életbe lépő módosítás ezt a vonalszakaszt érinti leghátrányosabban. A Volánbusszal való megállapodásig a képviselő-testület a következő kedvezmények bevezetéséről döntött. [/box]

A MENETREND VÁLTOZÁS ÁLTAL ÉRINTETT FŐBB VISZONYLATOK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA

[box style=”info”] Átmeneti költségtérítési rendszer a Szentendre Városi helyi tömegközlekedés egyes vonatkozásában

Az intézkedésre a városi tömegközlekedésben 2012. december 1-vel beálló változások folytán az Izbég városrészben keletkező tapasztalható utazási érdeksérelmek átmeneti orvoslása miatt kerül sor. Az intézkedés 2012. december 1-től visszavonásig, de legfeljebb 2013. január 31-ig van érvényben.

Az átmeneti költségtérítés érvényesítési területe: Azon szentendrei állandó lakcímmel rendelkező, a helyi tömegközlekedést igénybe vevő lakosok, akik a Pilisszentlászlói úton zajló helyi tömegközlekedés igénybevételére jogosító helyi bérlettel rendelkeznek, abban az esetben, ha ugyanezen útvonalon történő utazás végett, azaz a „Szentendre, Izbégi elágazás” és „Szentendre Szarvashegytelep” megállók közötti utazásra helyközi autóbuszjáratot vesznek igénybe, ezen lakosok ezen helyközi utazásra jogosító menetjegyük árának bizonyos megtérítésére tarthatnak igényt (továbbiakban: átmeneti költségtérítés).

Az átmeneti költségtérítés mértéke: Az átmeneti költségtérítés mértéke a helyközi menetjegy bruttó árának 70 százaléka. Egy utas egy hónapra összesen 10 db megváltott és kezelt helyközi menetjegye után veheti igénybe az átmeneti költségtérítést.

Az átmeneti költségtérítés érvényesítésének módja: A lakos a Városi Ügyfélszolgálat (Dunakorzó 18.) révén kaphatja meg a neki járó összeget. A jogosultság igazolásához a lakosnak a Városi Ügyfélszolgálaton be kell mutatnia személyigazolványát és lakcímkártyáját, az elszámolni kívánt helyközi menetjegyeket és az elszámolni kívánt helyközi menetjegyek igénybevételi időszakára vonatkozó helyi bérletét. [/box]

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Volánbusz helyközi menetrendben nem történik változás!

December 1-jétől átalakul Szentendre város autóbusz-közlekedése. A Képviselő Testület döntése értelmében a működő buszközlekedés olcsóbb és hatékonyabb lesz.

A város a helyi buszközlekedés vonatkozásában a régi mellett egy másik Szolgáltatót is megbíz a feladat ellátásával. Ez a Homm Kft, melynek referenciái alapján okkal bízunk abban, hogy a változtatás zökkenőmentesen és az utasok megelégedésére fog lezajlani. A VOLÁNBUSZ Zrt. továbbra is közreműködik a csúcsidejű helyi forgalom lebonyolításában, valamint üzemelteti a Szentendre városát érintő helyközi járatokat.

A menetrend szerinti helyi közszolgáltatás folyamatos és biztonságos működtethetősége érdekében azonnali eredményt hozó lépésként megkerülhetetlen volt a menetrendi kínálat ésszerűsítése, összehangolása, az esetleges párhuzamosságok kiszűrése.

Az új részletes menetrend már olvasható a www.szentendre.hu, a www.szentendreihirek.hu, a www.homm.hu és a www.volanbusz.hu oldalon, valamint megjelenik a november 16-i ingyenes Szentendre és Vidéke kéthetilap mellékleteként. A helyi busszal utazókat információs szám is segíti, amelyet az új Szolgáltató működtet az önkormányzat kérésére. (Tel: 0626/ 323-704)

A legfontosabb változások:

  1. A menetrenddel kapcsolatosan elsősorban a kora reggeli, késő esti illetve délelőtti időszakot érinti a változás. Fontos szempont volt, hogy a munkába és iskolába járást érintően ne legyen változás. A megszüntetések, korlátozások mellett új járatok is közlekednek a Vasvári lakótelepre vasárnap és ünnepnap kivételével (1 reggel, 1 délután), illetve Szarvashegy, Skanzen útvonalon 20 órakor.  
  1. A két Szolgáltató működésével kapcsolatos változások: 

Az eddigi Szolgáltató a VOLÁNBUSZ Zrt. 2012. december 1.-től a helyközi járatokat és néhány helyi járatot üzemeltet, míg a Homm Kft. a helyi járatok döntő többségét fogja közlekedtetni. Az új Szolgáltató járművei méretben, befogadóképességben, felszereltségben, életkorban kedvezőbbek – illetve azonosak – a jelenlegi Szolgáltató által alkalmazott járműveknél.

Fontos változás, hogy a helyi jegyeket és bérleteket a Homm Kft. bocsátja ki, amelyek érvényesek a Homm Kft. és a VOLÁNBUSZ Zrt. helyi járatain. A VOLÁNBUSZ Zrt. helyközi járatain a Homm Kft. által kiadott jegyek és bérletek nem érvényesek. A Homm Kft. a VOLÁNBUSZ Zrt. által kiadott helyi bérleteket 2012. december 5-ig elfogadja.

Helyközi járatok a település közigazgatási határán túl (Budapest, Leányfalu, Pilisszentlászló irányába) közlekedő járatok, továbbá a dömörkapui, illetve a Püspökmajor Lakótelep – autóbusz állomás viszonylatban, Szentendre közigazgatási határán belül közlekedő, más helyközi járatokhoz kapcsolódó járatok. A járatokon „HELYKÖZI JÁRAT” tábla olvasható.

Helyi járatok az előző bekezdésben nem érintett, Szentendre közigazgatási határán belül közlekedő járatok. A járatokon „HELYI JÁRAT” tábla olvasható.

Minden utazni szándékozónak előre el kell döntenie, hogy mely Szolgáltató járműveire érvényes menetjegyet vagy bérletet vásárol, mert azonos útvonalra vonatkozóan jelentős eltérések lehetnek a fizetendő árban.

A helyi tarifában, díjszabási feltételekben nincs változás.

Jegyfajta megnevezése 

Érvényben lévő bruttó jegyár Ft/db

Elővételben vásárolt menetjegy

230 Ft

GKV-nél vásárolt menetjegy

300 Ft

Egyvonalas havi bérlet

3650 Ft

Egyvonalas félhavi bérlet

2200 Ft

Összvonalas havi bérlet

4800 Ft

Összvonalas félhavi bérlet

2900 Ft

Tanuló – nyugdíjas bérlet

2100 Ft

A helyközi tarifa, dijszabási feltételek legfontosabb eltérései a helyihez viszonyítva:

HELYKÖZI

  • menetjegyből a teljes árú mellett kedvezményes is váltható

teljes árú menetjegy 250 Ft (0-10 km-ig érvényes, azaz Szentendre teljes területét lefedi)

50 %-os kedvezményű menetjegy:125 Ft, ezt igénybe vehetik többek közt diákok, 65. életévüket be nem töltött nyugdíjasok évi 16 alkalommal stb.

90 %-os kedvezményű menetjegy: 25 Ft ezt igénybe vehetik többek közt a nyugdíjasok nyugdíjas szelvénnyel 2 db 50 %-os kedvezmény felhasználásával, nagycsaládosok (3 gyermektől), vakok, hallássérültek stb.

  • Bérlet árak:

 

dolgozó havi bérlet

0 – 5 km-ig

5940 Ft

5.1– 10 km-ig

9580 Ft

 

dolgozó félhavi bérlet

0 – 5 km-ig

2970 Ft

5.1– 10 km-ig

4790 Ft

A munkába járást szolgáló bérletjegyeknél a munkáltató által fizetendő költségtérítésről a 39/2010 (II.26.) Korm. rendelet intézkedik.

 

90 % kedvezményű havi bérlet

0 – 5 km-ig

595 Ft

 

5.1– 10 km-ig

960 Ft

 

90 % kedvezményű félhavi bérlet

0 – 5 km-ig

295 Ft

 

5.1– 10 km-ig

480 Ft

A kedvezményes bérlet vásárlására jogosult többek között a diák az oktatási intézmény és lakóhelye között, a vak személy, a hallássérült személy stb. Nem jogosult kedvezményes bérlet vásárlására a nyugdíjas személy.

Természetesen nem változik a díjtalan utazás feltétele sem, azaz továbbra is díjtalanul utazhatnak bármely Szolgáltató járművein többek közt a 65. életévüket betöltött személyek, a 6 év alatti gyermekek stb.

  1. Menetjegy, bérletjegyváltási lehetőség: 
  • Helyi menetjegy és bérlet váltása az autóbusz-állomás (Szentendre, Pomáz, Újpest-Városkapu) pénztáránál, illetve a Homm Kft. autóbuszain az autóbusz vezetőjénél lehetséges. A VOLÁNBUSZ Zrt. által közlekedtetett néhány helyi járat csak a Homm Kft. által kibocsátott bérlettel, vagy korábban az elővételi pénztárban megvásárolt, szintén a Homm Kft. által kibocsátott menetjeggyel vehető igénybe.
  • Helyközi menetjegy váltása az autóbusz-állomáson a jegykiadó automatánál és a pénztárnál, illetve a VOLÁNBUSZ Zrt. autóbuszain az autóbusz vezetőjénél lehetséges.
  • Átmeneti szabályok:
  1. A november hónapra megváltott bérletjegyek lejáratukig változatlan feltételekkel érvényesek.
  2. Az előre megváltott és fel nem használt helyi ún. tömbös menetjegyek 2012. december 31-ig kezelési költség felszámítása nélkül visszaválthatók.

Kérjük, válassza a helyi járatainkat! A színvonalas közösségi közlekedés minden lakos érdeke, és remélhetőleg egy mindenki számára megelégedettséget nyújtó buszközlekedéssel lesz gazdagabb városunk. 

Szentendre Város Önkormányzata 

A HOMM helyi járatai:

HOMM – 873 Szentendre, aut. áll. – Pismány

HOMM – 873 Pismány – Szentendre, aut. áll.

HOMM – 875 Szentendre, sportpálya – Püspökmajori ltp. – Pismány

HOMM – 874, 876–879 Szentendre, aut. áll. – Izbég – Skanzen – Szentendre, aut. áll.

HOMM – 874, 876–879 Szentendre, aut. áll. – Skanzen – Izbég – Szentendre, aut. áll.

A Volánbusz helyközi járatai változatlanul közlekednek:

869 Budapest, Heltai Jenő tér–Szentendre, aut. áll.

870 Szentendre–Izbég–Pilisszentlászló/Dömörkapu

871 Leányfalu – Szentendre – Pilisszentlászló

872 Budapest–Szentendre, Püspökmajori ltp.

880-889 Budapest–Szentendre–Visegrád–Esztergom

890 Budapest–Szentendre–Tahitótfalu–Váci rév

893-895 Budapest–Szentendre–Surány–Szigetmonostor

898 Szentendre–Tahitótfalu–Kisoroszi 

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
csü 18

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
csü 18

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
csü 18

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
csü 18
csü 18

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
csü 18
csü 18
csü 18

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
csü 18
pén 19

Szerb búcsú

augusztus 19.. 10:00 - 22:00
pén 19

Pörkölt Projekt koncert

augusztus 19.. 20:00 - 21:00
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26
pén 26
vas 28