2016. augusztus 8., 07:55

Vállalkozásfejlesztési program a helyi vállalkozások segítése, hatékonyságuk és a foglalkoztatás növelése érdekében

A helyi vállalkozások segítése, hatékonyságuk növelése, ezáltal nagyobb érték előállítása, a foglalkoztatás növelése kiemelt cél, a program részeként ösztönözzük a városban újonnan indított, illetve áttelepülő vállalkozások számát, a kölcsönös előnyök mentén. Jelentős kedvezményeket biztosítva egy vonzó, kiemelkedő presztízst jelentő vállalkozói környezet kialakítása és fenntartása a célunk.

A. Induló és betelepülő vállalkozások támogatása:

I. Az újonnan induló vagy betelepülő vállalkozások számára a vállalkozás indítást/székhely vagy telephely, fióktelep változást követő két adóévben a befizetett helyi iparűzési adó 50%-ának megfelelő mértékű „de minimis” vállalkozásfejlesztési támogatást nyújt az önkormányzat.

II. Szentendre város közigazgatási területén lévő, legalább 10 éve beépítetlen ingatlanon új, vállalkozási célú épületet, építményt létesítő és azon ipari, kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások számára, a használatbavételi engedély megszerzését követő négy adóévben a befizetett helyi iparűzési adó 50%-ának megfelelő mértékű „de minimis” vállalkozásfejlesztési támogatást nyújt az önkormányzat.

B. Igénylők köre:

I. Kérelmet nyújthat be minden szentendrei vállalkozás, aki 2015. június 1. – 2017. december 31. között Szentendrén új vállalkozást indít, Szentendrére áttelepül vagy új telephelyet, fióktelepet létesít.
II. Kérelmet nyújthat be minden szentendrei vállalkozás, aki 2016. augusztus 1.- 2018. július 31. között az A/II. pont feltételeinek megfelelő beruházást kezd meg és a használatbavételi engedélyt legkésőbb 2020. július 31-ig megszerzi.
(A program sikeressége esetén a Képviselő-testület a fenti határidőket 1 évvel meghosszabbíthatja.)

C. A kérelem tartalma:

A támogatásban érintett vállalkozások köre:
I. Az önkormányzati támogatást igénybe veheti minden,
– Szentendre közigazgatási területén 2015. június 1- 2017. december 31. között bejegyzett induló vállalkozás,
– az a Vállalkozás, amely Szentendre közigazgatási területén 2015. június 1- 2017. december 31. között új telephelyet vagy fióktelepet alapít,
– az a Vállalkozás, amely székhelyét, telephelyét vagy fióktelepét 2015. június 1- 2017. december 31. között Szentendrére helyezi át.
Szentendre város közigazgatási területén belül történő székhely, telephely, fióktelep változások a támogatás igénybevételére nem jogosítanak.

II. Az önkormányzati támogatást igénybe veheti minden,
– Szentendre közigazgatási területén 2016. augusztus 1-ét követően az A/II. szerinti beruházást megkezdő és azt legkésőbb 2020. július 31-ig megvalósító, érvényes használatbavételi engedélyt szerző vállalkozás,

D. Pénzügyi feltételek:

Támogatás formája:
Vissza nem térítendő „de minimis” támogatás

Támogatás mértéke:
I. Az önkormányzati támogatás mértéke a C/I. pontban meghatározott feltétel megvalósulását követő két adóévben a Szentendre Város Önkormányzatának befizetett helyi iparűzési adó 50%-a.

II. Az önkormányzati támogatás mértéke a C/II. pontban meghatározott feltétel megvalósulását követő négy adóévben a Szentendre Város Önkormányzatának befizetett helyi iparűzési adó 50%-a.
Az önkormányzat által biztosított támogatás a Támogatás kifizetése fejezetben foglalt feltételek teljesülése esetén illeti meg a kérelmet benyújtót.

A több jogcímen igenyelt támogatások együttes összege sem haladhatja meg a Szentendre Város Önkormányzatának befizetett helyi iparűzési adó 50%-át.

Támogatás kifizetése:
A támogatás kifizetésének feltételei:
I. Nyilatkozat és igazolások
– Szentendre Város Önkormányzat adóhatóság igazolása a helyi iparűzési adó megfizetéséről,
– nyilatkozat és igazolás arról, hogy nem áll fenn a vállalkozónak az önkormányzat felé más jellegű tartozása.(bérleti díj, stb.),
– nyilatkozat arról, hogy a „de minimis” támogatás összege nem haladja meg három egymást követő év alatt a 200.000 illetve közúti szállító ágazatban a 100.000 Eurónak megfelelő forintösszeget,
– hitelesített másolat cégbejegyzésről, telephelyről, fióktelepről
– támogatási szerződés.

II. Nyilatkozat és igazolások
– Szentendre Város Önkormányzat adóhatóság igazolása a helyi iparűzési adó megfizetéséről,
– nyilatkozat és igazolás arról, hogy nem áll fenn a vállalkozónak az önkormányzat felé más jellegű tartozása.(bérleti díj, stb.),
– nyilatkozat arról, hogy a „de minimis” támogatás összege nem haladja meg három egymást követő év alatt a 200.000 illetve közúti szállító ágazatban a 100.000 Eurónak megfelelő forintösszeget,
– hitelesített másolat a használatbavételi engedélyről,
– hitelesített másolat cégbejegyzésről, telephelyről, fióktelepről
– támogatási szerződés.

A támogatás a szerződés megkötését és a feltételek adott évi teljesülését követően kerül kiutalásra.
E. Kiválasztási kritériumok:
A kérelmek elbírálása jelen felhívásban közzétett jogosultsági és egyéb feltételek alapján automatikus.

F. Kérelem benyújtása:
A kérelem kizárólag magyar nyelven, a dokumentumok csatolásával nyújtható be folyamatosan, legkésőbb a B/I. és B/II. pontban megjelölt határidőt követő 12 hónapon belül.
Az adatlap 1 eredeti példányban, minden más dokumentum 1 eredeti vagy hiteles másolati példányban nyújtandó be.

G. Pályázati dokumentumok:
1. Adatlap mely tartalmazza a pályázó adatait, a kért támogatás várható összegét.
2. Csatolmányok:
I.
– A vállalkozás dokumentumai, igazolásai a székhely/telephely/fióktelep bejegyzésről.
– Nyilatkozat a minimum 5 évig fenntartandó székhelyről/telephelyről/fióktelepről.

II.
– A vállalkozás dokumentumai, igazolás arról, hogy a beruházásban érintett ingatlan legalább 10 éve beépítetlen ingatlan besorolású (földhivatali tulajdoni lap; egyéb, a feltételt hitelt érdemlően igazoló dokumentumok).
– Nyilatkozat a minimum 8 évig fenntartandó székhelyről/telephelyről/fióktelepről.
– Jogerős építési engedély.
– Hitelesített cégbírósági dokumentum másolat cégbejegyzésről, telephelyről, fióktelepről.
– ingatlan tulajdoni lap

H. Egyéb feltételek:

A kérelmet a vállalkozás képviselője a Városfejlesztési Iroda részére „Vállalkozásfejlesztési program” megnevezéssel nyújthatja be zárt borítékban az alábbi címre:
Szentendre Város Önkormányzata
Városfejlesztési Iroda
Szentendre
Városház tér 3.
2000

További felvilágosítás kérhető a +36-20-943-8372 telefonszámon, valamint a kosztek.gabi@szentendre.hu e-mail címen.

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
sze 10

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
sze 10

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
sze 10

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
sze 10
sze 10

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
sze 10
sze 10
sze 10
csü 11

Barokk fesztivál Szentendre belvárosában

augusztus 11.. 08:00 - augusztus 14.. 17:00
pén 12

Római kori dunai őrhajó Szentendrén

augusztus 12. - augusztus 13.
pén 12
szo 13

Galaxisok koncert a Barlangban

augusztus 13.. 20:00 - 22:00
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26