2017. május 15., 09:54

Május 11-én, a Dumtsa100 Emlékév hivatalos nyitórendezvénye előtt, 15 órakor a képviselő-testület megtartotta szokásos havi ülését, melyen az alábbi döntések születtek.

Vezetői kinevezés

Hajnal Szilvia, a Szentendre Városi Óvodák jelenlegi intézményvezetőjének megbízatása szeptember 30-án lejár. A köznevelésről szóló törvény szerint a pályázat mellőzhető, ha a vezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület is egyetért. Hajnal Szilvia már bizonyította vezetői rátermettségét, az intézmény eredményesen működik nyolc tagóvodával. Kinevezését a nevelőtestület és alkalmazotti közösség valamennyi dolgozója egyöntetűen támogatta, ezért a testület további öt évre, 2022-ig megbízta az intézmény vezetésével.

 

V8 üzleti terv

Elfogadták a képviselők a Vizes Nyolcas uszodát és szabadidőközpontot működtető Aquapalace Kft. 2017. évi üzleti tervét. Az önkormányzat az idei költségvetésében 40 millió Ft támogatást nyújt a gazdasági társaság 2017. évi működéséhez, 20 millió Ft-ot pedig fejlesztési céljai megvalósításához.

 

Új könyvvizsgáló

A Városi Szolgáltató nZrt., az Aquapalace Kft. és a Szentendrei Kulturális Központ nKft. könyvvizsgálójának megbízási szerződése hamarosan lejár, ezért a testület új könyvvizsgálót választott a következő két évre. A legkedvezőbb ajánlatot a jelenlegi könyvvizsgáló cég, az East Audit Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zrt. adta, megbízása 2019. május 31. napjáig szól.

 

Belső ellenőrzés

Az államháztartásról szóló törvénynek megfelelően a költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni. A jogszabályban előírt kötelezettségeknek megfelelően Szentendre Város Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai belső ellenőrzését végző cégek elkészítették 2016. évi összefoglaló jelentésüket, melyek a képviselők elfogadtak.

 

Zárszámadás

A képviselő-testület a város 2016. évi költségvetését 5,9 milliárd Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. Az évközi változások eredményeként a módosított előirányzat 7,2 milliárd Ft-ra változott. A pénzügyi teljesítés a bevételek vonatkozásában 6,6 milliárd Ft, amely 92%-a, a kiadások esetében 5,9 milliárd Ft, amely 83%-a a módosított előirányzatnak, a maradvány összege 667 millió Ft.

 

Változás a hulladékgazdálkodásban

A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes tájékoztatása szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet egyik bekezdése ellentétes az EüM rendelettel, mely szerint a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer kell elszállítani. Az önkormányzati rendeletben viszont a „legalább heti egy alkalom” került meghatározásra (az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előírásainak megfelelően).

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) 2017. április 7-én megvonta az ún. megfelelőségi véleményt a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-től, melynek következtében az önkormányzatnak meg kell szüntetnie a fennálló szerződést, és új közszolgáltatót kell kiválasztania közbeszerzési eljárással. Az új szerződés hatályba lépéséig, de legfeljebb hat hónapig a VSZN Zrt. változatlanul ellátja a hulladékgazdálkodási feladatokat, tehát a változás a lakosságra nézve nem jár hátrányos következményekkel.

 

Módosították a parkolási rendeletet

2016. július 1-jétől megváltozott a Dunakorzó forgalmi rendje, e szerint a Péter-Pál utca és Lázár cár tér közötti szakaszon csak behajtási engedéllyel lehet közlekedni.

A Bogdányi utca Rév és Dézsma utca közti szakaszán lakók kérelmezték, hogy a környékén lévő ingatlantulajdonosok is a Dunakorzó védett szakaszán keresztül közelíthessék meg az ingatlanjaikat, valamint nyilvánítsák védett övezetté ezt az útszakaszt is a forgalmi terhelés csökkentése érdekében. A testület hozzájárult a változtatásokhoz, és módosította a rendeletet, valamint pontosították a Városháza megközelítésére vonatkozó szabályokat is a Rákóczi Ferenc utcában üzemelő rendszámfelismerős kamerák miatt.

 

Lokálpatriotizmus erősítése

Dumtsa Jenő, Szentendre első polgármestere halálának 100. évfordulója alkalmából, a szentendrei lokálpatriotizmust erősítő program keretében Szentendre Város Önkormányzata szeretné köszönteni a szentendrei polgárokat az alábbi alkalmakkor: születéskor; iskolakezdéskor; érettségi vizsga után; házasságkötéskor; 50 éves kortól pedig ötévenként. A köszöntés minden esetben emléklappal, illetve apró, szentendrei arculati elemekkel ellátott ajándéktárgyakkal történik. A köszöntésekhez a 2017. évi költségvetésben 4,7 millió Ft-ot biztosítottak.

 

Korlátozták az éjszakai nyitva tartást

A képviselő-testület 2007-ben alkotta meg az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendeletet. A közelmúltban érkezett számos lakossági panasz, illetve az utcafórumon is felvetett lakossági kérésre tekintettel a testület korlátozta a Strand utcából nyíló vendéglátóegységek éjszakai nyitva tartását hétfőtől vasárnapig, 22.00 és 06.00 közötti időtartamban.

 

Új közterület-elnevezések

Központi jogszabályi előírás alapján folyamatosan zajlik a szentendrei közterület elnevezések és házszámozások felülvizsgálata. A képviselők ezúttal egy közterület nevét módosították, és hat új elnevezésről döntöttek.

A jelenlegi Tyúkosdűlő elnevezés nem rendelkezik közterületjelleg megnevezéssel, ezért neve Tyúkosdűlő utca lett. Új utcaelnevezések: Hullám, Hérics, Fafaragó és Csipkebogyó utca. Két területet – egyiket a már meglévő utca folytatásaként, a másikat pedig közterületi kapcsolódása miatt – Berek, illetve Mária utcának neveztek el.

 

Kubinyi Ágoston Program

Április végén megjelent a Kubinyi Ágoston Program, mely önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatására biztosít forrást. A testület hozzájárult, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum pályázatot nyújtson be Kmetty János és Kerényi Jenő kiállításának felújítása érdekében, hogy a múzeum alkalmas legyen modern és nemzetközi időszakos kiállítások helyszínének. A pályázat összköltségvetése 33,3 millió Ft, igényelhető támogatás 30 millió Ft, önrész: 3,3 millió Ft.

 

Lakatfal

A TESZ képviselőcsoport javasolta, hogy legyen Szentendrén is lakatfal, elsősorban a fiatalok által kedvelt helyek egyikén, ahol az idelátogatók is elhelyezhetnék az összetartozásukat, vagy akár a városunkhoz való kötődésüket szimbolizáló lakatjaikat. A képviselők egyetértettek a lakatfal felállításának tervével, és felkérték a polgármestert, hogy vizsgálja meg a megvalósításának lehetséges helyszíneit a helyi ifjúsági szervezetek bevonásával, és ennek eredményét terjessze a testület szeptemberi ülésére. Ezek után írnak ki pályázatot a lakatfal kialakítására szentendrei művészek bevonásával.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
vas 03

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
vas 03

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.