2023. június 16., 09:00

A szentendrei postaládákba hamarosan eljutó kiadvány célja a közérdekű információk eljuttatása azokba a háztartásokba, amelyek nem rendelkeznek internetkapcsolattal. Az önkormányzat nyomtatott kiadványa elsősorban a lakosság bevonására épülő Városrészi Költségvetési Program eddig elért eredményeit mutatja be. E mellett kiemelten foglalkozik a leégett Spar környékének fejlesztési terveivel. 

A város 2019-ben megválasztott új vezetésének egyik fontos célkitűzése a részvételi demokrácia hazánkban sajnos nagyon gyenge szerepének helyi erősítése volt. Az Ábrányi Emil Programban rögzített szándékot a legeredményesebben a Városrészi Költségvetési Programban valósította meg az önkormányzat.

A kezdeményezés lényege, hogy az önkormányzat városrészenként összegyűjti a megvalósításra szánt lakossági ötleteket, majd a szintén közösen kiválasztott fejlesztési javaslatokról a helyben lakók szavazhatnak. Így dől el,  hogy a felvetődött elképzelések közül melyiket valósítsa meg a város. A szavazásra online és nyomtatott formában is lehetősége van a helyben élőknek.

Bár a programról, illetve annak végrehajtásáról a bevezetése óta számos formában lehetett tájékozódni, vannak olyan szentendrei polgárok, akikhez nem jutott el az információ. A város vezetése ezért úgy döntött, hogy nyomtatott kiadványt állít össze – és juttat el minden szentendrei háztartásba –, amelyben ismerteti a városrészi költségvetés lényegét, illetve a végrehajtása során elért fontosabb eredményeket városrészenként.

A kiadvány egyúttal nagyszerű lehetőséget adott arra is, hogy a közösségi gyűlésen összeállított nyomtatott szavazólapot a kiadvány mellékleteként kapják meg a szentendreiek. Vegyen részt lakókörnyezetének alakításában Ön is! Várjuk szavazatát június 19-től július 9-ig a nyomtatott szavazólapon vagy online. Részvételét köszönjük!  

Az is kiderül az újságból, hogy a részvételi demokráciát még mindannyiunknak tanulnunk kell még. A Vasúti villasor és környékének győztes ötlete a terület forgalmának átszervezése volt A megvalósítás során több mint egy év alatt, számos tárgyalási forduló és lakossági fórum után sikerült talán olyan megoldást találni, amely – ha nem is optimális, de – mindenki számára elfogadható kompromisszumot jelent.

A Tegyünk együtt Szentendréért! címmel megjelent kiadványban az érdeklődők olvashatnak a Spar áruház és környékének újjáépítésével kapcsolatos ügyek állásáról, és rövid interjút is találnak Fülöp Zsolt polgármesterrel az elmúlt három évről.