2018. június 19., 19:18
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Megújult, a változó szabályozásnak megfelelően frissített kiadásban jelent meg a Városi házirend 2018. A közösségi együttélés szabályait rövid, közérthető módon bemutató városi kiadvány a hulladékkezelés és a közterületi hirdetések témakörében történt legfontosabb változásokat is tartalmazza. 

Az elmúlt évek mintájára az önormányzat 2018-ban is kiadványban foglalta össze mindazokat a városi élettel kapcsolatos normákat és szabályokat, amelyek betartására a szentendrei polgárokat kéri a város. A füzet az adózástól a zöldjavak begyűjtésig minden fontos témát felölel a városi közösségi lét minden területéről.

Az  évről évre megújuló kiadvány követi a szabályozásban bekövetkezett változásokat. A 2018-as  kiadás friss információkat tartalmaz a plakátolásra és közterületi hirdetményekre vonatkozó módosított szabályozásról, illetve a szemétszállítás és hulladékkezelés új rendjéről.

A helyi önkormányzati határozatokon (és természetesen a vonatkozó törvényeken) alapuló szabálygyűjtemény rövid, áttekinthető egységekben tárgyalja a legfontosabb témaköröket, mint a parkolás, behajtás, közlekedés, az adózás és adómentességek, a hulladékelszállítás és lomtalanítás, a közterület-használat, a zajrendelet vagy az ingatlantulajdonosokra vonatkozó szabályok.

A kiadvány teljes részletességében nem tartalmazza a helyi rendeleteket, hanem összefoglalja és magyarázza azokat.