2023. május 30., 11:40
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Május utolsó vasárnapján, Szentendre Város Önkormányzata és a Hősi Emlékmű Bizottság ünnepségén azokra a magyar katonákra és civilekre emlékeztünk, akik életüket áldozták a hazáért. 

A MH SZHTP katonazenekara előadásában, Rixer Krisztián vezényletével elhangzott Himnuszt követően, a Hősök Emlékünnepén megjelenteket Kollár Pál törzszászlós köszöntötte.

Fülöp Zsolt ünnepi beszédében kiemelte, hogy egy napra esik a Hősök Napja, az elesett háborús hősökre emlékezve, Pünkösd napja, az újjászületés ünneplése és a Gyermeknap, így ezen a napon az élet három fő motívuma jelenik meg: az újjászületés (Pünkösd), az élet és annak értelme (gyermekek) és a halál (Hősök Napja). Zárszóként hozzátette, bíznunk kell abban, hogy megszűnik a háborúskodás a világon, Európában és az emberek szívében is.

Márki Miklós alezredes, a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság parancsnoka hangsúlyozta, hogy a magyar nemzet védelmében, és fennmaradásáért harcolók szent emlékét tiszteletben kell tartania nemcsak a mai nemzedéknek, hanem a késő utókornak is, hogy példájukból buzdítást merítsen az önfeláldozásra és a hazaszeretetre. A polgármesterhez hasonlóan megemlítette, hogy a véletlen hozta, hogy ez a két esemény ugyanarra a napra esik, de nagyon jó ez így, hiszen a majális, a nyugodt élet, gyermekeink vidám kacagása és önfeledt játéka, a béke ajándéka, melyért hőseink az életüket áldozták.Miakich Gábor – Benkovits Györgytől idézett történetben – Bajza Ferenc Szentendrén lelőtt irányzótüzérre emlékezett, majd Bibó István „A kelet-európai kisállamok nyomorúsága” című művének említése kapcsán úgy fogalmazott, hogy – ha országunk vezetői bármely korszakban –, ha nem is bibói szinten, de megértik nemzetünk és a térség realitásait, akkor mondhattuk volna a XX. századtól napjainkig, hogy okultunk.

Végül dr. Zubkovits György budai görögkeleti püspök I. világháború idején írott pásztorlevelét említette, amelyben a nemzetiségi ellentéteket igyekezett mérsékelni, a helyi konfliktusok elkerülése érdekében, s akinek Szentendre lakói voltak a lényeg és semmi más.

„Tudunk-e ma így gondolkodni és cselekedni? Tudunk-e ma így gondolkodni, helyi, országos és európai szinten? Tudunk-e ma okulni múltunkból itt Szentendrén, hazánkban Magyarországon, és tágabb hazánkban Európában? Nagyon szeretném hinni, hogy igen” – tette fel a kérdést Miakich Gábor.

A beszédeket követően, zenekari kíséret mellett a Hősi Emlékműnél a kegyelet virágait és koszorút helyezett el:

  • Szentendre Város Önkormányzata nevében – Fülöp Zsolt polgármester és Pilis Dániel alpolgármester
  • MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság (MH SZHTP) nevében – Márki Miklós alezredes az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság parancsnoka és Gulyás Géza ezredes, a MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság parancsnokhelyettese,
  • A Hősi Emlékmű Bizottság és a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete nevében – Maholányi Pál, Kállay Péter és Miakich Gábor
  • A Fidesz Szentendrei Szervezete nevében – Vitályos Eszter, miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, Laárné Szaniszló Éva frakcióvezető, Petricskó Zoltán és Szurmai János elnökségi tagok
  • A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület részéről Helyes Imre képviselő és Mészáros Sándor vezetőségi tag
  • A Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub nevében Horváth Jenőné elnök és Babinecz János nyugállományú ezredes elnökhelyettes
  • A Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület nevében Hangácsi István elnök
  • A Szentendrei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nevében Benkovits György elnök és csatlakoztak hozzájuk az elesett családtagjukra emlékezők Tischner Sándorné (nagypapája – Schuck György, 32-es császári és királyi gyalogezred őrvezetője) Hudek Mihály öreg cserkészvezető (nagypapája Buzgó Márk kecskeméti 30. királyi és császári gyalogezred katonája)
  • Szentendrei Városi Óvodák nevében – az Egres úti tagóvoda vezetője Nagyné Földi Anett és az Izbégi Tagóvoda vezetője Fekecs Alexandra

Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével zárult.

(Fotó: Havran Zoltán / Szentendre.hu)