2022. szeptember 14., 21:32
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
A képviselő-testület a szeptember 14-i ülésén tájékoztatót fogadott el a Városrészi Költségvetés 2022 programról. Idén másodszor indította el a városvezetés az Ábrányi Emil programban vállalt – az állampolgári részvételre, közös tervezésre és városrészi fejlesztésre épülő – közösségi költségvetést. Annak ellenére, hogy feszített a város költségvetése, idén 60 millió forintot különített el erre a célra a képviselő-testület, 10 millió forinttal többet, mint tavaly.  Új elemekkel is gazdagodott a program.

A közösségi költségvetés fő célja, hogy a város lakóit közvetlenül bevonja a döntésekbe, ezzel is fejlesztve a bizalomra épülő együttműködést. Nem elhanyagolható jelentősége a programnak az is, hogy a városvezetés és a képviselők közvetlen információkhoz jutnak az egyes városrészekben meglévő problémákról és az ott élők igényeiről.

Közösségi gyűlések

Az idei programba új elemeket is beépítettek a szervezők. Ebben fontos szerepe volt annak az együttműködésnek, ami a Transparency International (TI) Magyarország és három önkormányzat között jött létre. A TI Magyarország térítésmentes szakmai támogatást nyújtott a közösségi költségvetés folyamatának fejlesztésében.

A TI munkatársainak közreműködésével a program különböző fázisaiban – javaslattéttel, illetve a szavazható javaslatok kiválasztása – tanácskozásra épülő közös döntéshozatal volt. Ezeken az összejöveteleken a Polgármesteri Hivatal munkatársai is részt vettek, szakmai információkkal segítve a vitákat. Így a közösségi gyűléseken nem pusztán szavazással, hanem nyílt vitákban, hiteles mérlegelés alapján születtek a döntések. Ezzel a városrészi költségvetés folyamatába beépült a deliberatív vagy diskurzus demokrácia fontos eleme, a többféle körülményt, érdeket, a megvalósíthatóság szakszerűbb szempontjait felsoroltató érvelés. A közösségi gyűlések – a tanácskozásban közvetlenül résztvevőkön kívül – több érdeklődőt is vonzottak.

Javaslatok, feldolgozás és a szavazólapok összeállítása

A tavalyi javaslatokhoz hasonlóan idén is a legtöbb javaslat közúti infrastruktúra javítása és közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai témakörben érkezett, ezek az összes javaslat mintegy 57 százalékát tették ki. (A karbantartás, javítás jellegű javaslatok bekerültek az hibabejelentő (ÜSZI) rendszerbe.)

A tavaly bevált gyakorlat szerint történt a javaslatok feldolgozása, a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda szakmai bírálata után fennmaradó javaslatok a városrész képviselője véleményezte és pontosította a javaslatok helyszínét. A papíron érkezett javaslatok digitalizálását idén a Petzelt József Szakképző Iskola tanulói segítették. A feldolgozás kilenc hetet vett igénybe, majd a 358 javaslat felkerült varosreszi.szentendre.hu honlapra.

A szavazólapok összeállításáról a városrészekből jelentkezett önkéntesek döntöttek a május 7-re szervezett közösségi gyűlésen. Az önkéntesekből felálló testületek tagjai megkapták és tanulmányozták a városrészükből beérkezett javaslatokat. A közösségi gyűlésen városrészenkénti csoportokban megvitatták ezeket és rangsort állítottak fel. A mérlegelendők szempontrendszerét egy kártyacsomag segítette, amit Helsinki önkormányzata dolgozott ki hasonló fórumok lebonyolításához. Ezt a kártyacsomagot a Transparency International munkatársainak segítségével adaptáltuk a helyi viszonyokra. A rangsor véglegesítése alapján az első öt került fel a városrészi szavazólapra.

Szavazás – 737 érvényes szavazólap

Az online szavazást és a szavazólapok terjesztését a tavalyihoz képest módosítottuk annak érdekében, hogy lehetőleg csak a városrészben lakó szavazhasson a lakóhelyéről beérkezett javaslatra.  Az online szavazásnál azonosítókód, a szavazó utcamegadásával és egy korábban fejlesztett programmodul beillesztésével sikerült megoldani és kiszűrni a szabálytalanul szavazni akarókat. A városrészenkénti szavazólapok terjesztése csak az adott városrészben történt, így a polgárok csak a saját körzetükre vonatkozó szavazólapot kapták meg.
Összesen 763 db kitöltött szavazólap érkezett be, ebből 737 db volt érvényes.

2022 nyertes fejlesztési ötletei >>>

Az idei nyertes fejlesztési javaslatok előkészítése a bejárásokkal, tervezéssel már megkezdődött

A képviselő-testületi ülésen a tájékoztató tárgyalása kapcsán Boda Anikó képviselő azt firtatta, hogy a tájékoztatóban az idei nyertes javaslatok megvalósításáról nem esik szó. Kiss Barna projektfelelős, majd a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, Hámornyikné Csemeczki Zita részletezték a megvalósítási folyamatot. Más településeken – ahol van közösségi költségvetés program – mintegy két-három év egy-egy javasolt fejlesztés megvalósítása. Ahogy a 2021-es nyertes ötletek megvalósítása is áthúzódott idénre, úgy az idei nyertes javaslatok kivitelezése várhatóan áthúzódik 2023 tavaszára. Az idei javaslatoknak most folyik az előkészítése, vagyis a területbejárás során pontosítják az ötleteket, néhány esetben egyeztetve az ott lakókkal. Ennek alapján elkészülnek a tervek, ezek birtokában lehet bekérni az árajánlatokat.
Laárné Szaniszló Éva képviselő, ahogy tavaly is az online szavazás hitelességével kapcsolatos kételyeit fejtette ki, illetve a projekt marketing költségei kapcsán azt feszegette, hogy az idén kevesebb szavazat érkezett, mint tavaly, de a költség nagyjából ugyanannyi volt.
Az online szavazással kapcsolatos kérdésére a polgármester válaszában elmondta, hogy a város csatlakozni kíván a Belügyminisztérium „okos város” projektjéhez. Az eddigi információk szerint a projekt olyan információtechnológiai fejlesztéseket is tartalmazni fog, amely megoldja az online szavazás hitelességét a BM adatbázisa alapján.
A marketingköltségekkel kapcsolatban Pál Gábor képviselő megemlítette, hogy például a nyomdaköltség a duplájára emelkedett. Kiss Barna pontosította a szavazatok számát, 2022-ben több szavazólap érkezett, mint tavaly.
A tájékoztatót a testület tudomásul vette.

Képünkön:  a Városrészi Költségvetés 2022-ről készült video egyik képkockája, amelyen a szavazólapokat véglegesítő közösségi gyűlés látható