2023. június 6., 16:26

Fülöp Zsolt levélben kereste meg Vitályos Eszter országgyűlési képviselőt. Szentendre polgármestere a Magyar Önkormányzatok Szövetségének ajánlásai alapján számos javaslatot fogalmazott meg Magyarország jövő évi költségvetésével kapcsolatosan, és kérte a képviselő asszonyt, hogy azokat módosító javaslatként nyújtsa be az Országgyűlésnek.

A polgármester a Szentendre.hunak elmondta, az önkormányzati vezetők pártállástól és településmérettől függetlenül egyetértenek abban, hogy a jelenlegi önkormányzati finanszírozási rendszer fenntarthatatlan. Ezzel kapcsolatos véleményét mások mellett Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere is többször kifejtette.

A Fülöp Zsolt által megfogalmazott általános javaslatok közül talán a legfontosabb, hogy a költségvetésből az önkormányzatoknak szánt 2,5 százalékos részt (1050 milliárd forint) emeljék négy (1630 milliárd forint) vagy öt százalékra (2040 milliárd forint). (Csak az arányok érzékeltetésére: miközben a 3200 magyar önkormányzatnak összesen 1050 milliárd forint jut, a kormány egyetlen cég, a Vodafone megvásárlására 715 milliárd forintot költött – a szerk.) Annál is inkább fontos lenne az összeg emelése, mert a kötelező feladatok ellátására szánt 2,5 százaléknyi összeg nem fedezi a költségeket. A pályázatokon nyert, és egyéb, nem normatív úton kapott támogatások pedig bizonytalanok, ezért nem tervezhetők.

A polgármester ezzel párhuzamosan kéri a szolidaritási hozzájárulás eltörlését, vagy amennyiben erre nincs mód, úgy azzal megegyező összeg visszajuttatását az önkormányzatokhoz konkrét, például energetikai beruházások finanszírozására.

Korábban az önkormányzatoknál maradt a személyi jövedelemadó bizonyos része, de jelenleg az adóból egyetlen fillért sem marad helyben. Fülöp Zsolt javaslata szerint a helyben lakók által befizetett adó négy százalékát kellene az önkormányzatok számlájára utalni, hogy több forrás jusson a helyi fejlesztések finanszírozására.

Következő javaslata szerint a koronavírus-járvány idején elvett gépjármű adó felét vissza kellene adni az önkormányzatoknak. Továbbá a központi költségvetésben az önkormányzati utak kezelésére, illetve energetikai fejlesztésekre szolgáló összegeket külön soron kellene elkülöníteni, hogy ezeket a beruházásokat hosszabb távon is megalapozottan tervezhessék a helyhatóságok.

Speciális szentendrei javaslatokat is megfogalmazott a polgármester. A belvárosi csatornahálózat szétválasztásának 720 millió forintos első ütemét követően a második és harmadik ütem finanszírozására is mindenképpen sort kellene keríteni. Nem tudni azonban, mikor lesz olyan pénzügyi helyzetben az önkormányzat, hogy a hátralévő munkálatokat saját forrásból megoldja. Ezért a még hátralévő két ütem finanszírozásához való hozzájárulást kér a kormánytól.

A Fő téren található 300 éves Kereskedőház felújítására 3,5 milliárd forintot kér a polgármester. Az önkormányzat korábban több más turisztikai és városfejlesztési célra kapott 8,2 milliárd forintos támogatásból 2,5 milliárd forintból tervezte felújítani a romos műemlék épületet. A Magyar Turisztikai Ügynökség később azonban felfüggesztette a kifizetést.

A Templomdomb területének és támfalának biztonságossá tételére, felújítására és a csapadékvíz elvezetésére 500 millió forint biztosítását kérte Fülöp Zsolt. Ugyanennyibe kerülne a Dunaparti Művelődési Ház felújítása.

Ugyancsak támogatásra lenne szükség az önkormányzatnak a Szentendre és Pomáz közötti összekötő út felújítására. Előzetes számítások szerint ennek összege 300 millió forint lenne. A nagyon rossz állapotban lévő belterületi utak és járdák felújításához pedig 400 millió forintot kér Fülöp Zsolt.

Végül a Vitályos Eszternek írott levélben azt is kezdeményezte a polgármester, hogy a Szentendrét és környékét érintő nagyobb beruházások ütemezése, illetve az ehhez szükséges pénzügyi források kerüljenek be a költségvetésbe. A kormány kedvező döntése esetén így a 11-es főút szentendrei szakaszának, a 11-es főút M0-ás körforgalom és Szentendre közötti szakaszának, valamint a szentendrei HÉV-vonal, benne a HÉV- és buszpályaudvar felújítása, továbbá a budakalász-pomázi elkerülő út, és az M0-ás körgyűrű északi szektorának megépítése is elkezdődhetne a jövő évi költségvetés terhére.

(Fotó: Bácsi Róbert László / Szentendre.hu)