2023. december 19., 10:58

A Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet titkársági ügyintéző munkakör betöltésére. A pályázatok benyújtásának határideje 2024. január 22.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2027. február 28. napjáig közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök, ellátandó feladatok:
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek elkészítése; szervezési, ügyviteli és adminisztratív feladatok ellátása; ügyfélkapcsolati feladatok ellátása; iktatási, postázási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállására, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. Személyi illetmény megállapításának lehetősége teljesítményértékeléstől függően biztosított.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• középiskolai végzettség
• 6 hónap próbaidő vállalása
• gyakorlott szintű számítógépes ismeret
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása a kinevezést követő 30 napon belül a 2007. évi CLII. törvény alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• ASP rendszer ismerete
• hasonló vagy azonos területen végzett közigazgatási gyakorlat
• közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:
• jó szintű probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség
• jó szintű kommunikációs készség
• jó szintű terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdése szerint
• végzettséget, képzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata
• motivációs levél (amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat anyagot
megismerhetik
• nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz
• büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 22.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton vagy személyesen, a megjelölt határidőre történő beérkezéssel, Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal részére történő megküldésével (2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1054/2023., valamint a munkakör megnevezését: „titkársági ügyintéző”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően a pályázat elbírálásáról a Polgármester javaslata mellett a Jegyző dönt. Csak a pályázatok vizsgálata során kiválasztott pályázók kerülnek személyes meghallgatásra. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
▪ kozszolgallas.ksz.gov.hu internetes oldalon: 2023. december 21.
www.szigetmonostor.hu: 2023. december 18.