2023. július 19., 22:00

Több mint hatezren írták alá a Víz Koalíció az ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatás vészesen romló minősége miatt indított figyelemfelhívó petícióját. A miniszterelnöknek, a kormánynak és az országgyűlési képviselőknek címzett petíció benyújtásához hétezer aláírás szükséges.

Évek óta súlyos problémát jelent az ivóvízvezeték-hálózat amortizálódott állapota több településen. A Századvég Gazdaságkutató Zrt. már 2018-as tanulmányában is figyelmeztet, hogy a víziközmű rendszerek állapota egyre rosszabb, az ivóvízvezeték-hálózat 86%-a kockázatosnak minősül.

A felújítások és rekonstrukciók az ágazat forráshiánya miatt elmaradnak, amelynek az avulási folyamatok gyorsulása, szaporodó csőtörések, növekvő vízveszteségek a következményei. A csőtörések számának alakulása országosan, a víz- és szennyvízhálózaton a 2012-2018 közötti időszakban megduplázódott.

„Minden embernek joga van a vízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez! A víz közjó, nem árucikk!” (Az Európai Bizottság által elfogadott  polgári kezdeményezés)

A petíció aláírói elvárják, hogy legyen az országban hosszú távon is biztonságos és folyamatos víziközmű-szolgáltatás, ezért az alábbi intézkedéseket várják a kormánytól a helyzet javítása érdekében:

  • Közművezeték-adó fejlesztési tartalékba helyezése, a beszedett adó teljes összegének visszaforgatása ellátás arányosan a víziközmű ágazatba, az ivóvíz- és csatornahálózat fejlesztése céljából.
  • Az ivóvízellátás és szennyvízkezelési tevékenység után fizetett fogyasztói díjak áfa tartalmának csökkentése, a fogyasztói árak változatlan megtartása mellett, az ivóvíz- és szennyvízhálózat fejlesztésére és a munkaerő megtartását segítő bérfejlesztés céljára.
  • Amennyiben szükséges, további források biztosítása a víziközmű ágazat biztonságos és minőségi szolgáltatása érdekében.
  • A fenti, általunk megjelölt forrásokból minden víziközmű szolgáltató arányosan részesüljön, függetlenül a tulajdonosi háttértől.
  • Készüljön el a csőhálózat cseréjének ütemezési és finanszírozási terve költségviselő megnevezéssel települési és országos szinten, és ez legyen átlátható, nyilvános és megvalósítható.
  • A települési fejlesztési tervekben kötelezően jelenjen meg a közműhálózat állapotának komplex, állapotfelmérésen alapuló, fejlesztési tervezése, ennek rendszeres felülvizsgálata.
  • A helyi önrendelkezés fenntartása, megerősítése a víziközmű szolgáltatás esetében.

A Víz Koalíció egyik alapító tagja a szentendrei Civil Kotta egyesület, de támogatói között Szentendre Város Önkormányzata is jelen van.

Kérjük, írja alá Ön is a petíciót ITT!

A Víz Koalícióhoz civil vagy szakszervezeti közösségként csatlakozni vagy támogatni a kezdeményezést ennek az űrlapnak a kitöltésével lehet.