2016. november 7., 16:35

Egy Radnóti utcai építkezés miatt fordultak a városvezetéshez a környéken lakók, a kifogásolt munkálatokat azonban nem lehet megakadályozni, mert a terület a helyi szabályozás szerint alkalmas a beépítésre, az eljárás pedig már hatósági szakban van. A helyi építési eljárásokat központi jogszabályok határozzák meg, és a jogszabályoknak megfelelő építkezéseket a települési önkormányzatok nem tilthatják meg.

A Szmolnyica sétány környékén lakó 76 szentendrei polgár írta alá azt a polgármesternek címzett levelet, melyben a Radnóti Miklós utcában kezdett földmunkákat és az oda tervezett építkezést kifogásolják. A lakók aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a helyszínen többlakásos, nagy társasházak épülhetnek, mely tervekről eddig nem volt tudomásuk. Kérték az önkormányzatot, hogy a környéken lakókkal történő egyeztetésig építési tilalmat rendeljen el a területre a város.

A polgármester megbízásából a jegyző válaszolt a lakossági beadványra. E szerint – mint más településeken is – Szentendrén minden építési tevékenységet kizárólag a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően lehet végezni. Ezen jogszabályok egy része országos, minden településen egyformán alkalmazandó (központi) jogszabály, más részük helyi rendeletben meghatározott előírás. A helyi előírásokat a helyi építési szabályzat (HÉSZ) tartalmazza, mely meghatározza, hogy egy adott területen milyen funkciójú és magasságú épület létesíthető, mennyi a telek beépíthetőségének maximuma stb. A vonatkozó szabályozást Szentendrén még 2011-ben fogadta el a Képviselő-testület.

Az építési engedély kiadására vonatkozó szabályokat a központi jogszabályok határozzák meg, és ha a kérelem megfelel valamennyi előírásnak, a jegyző az építési engedélyt köteles megadni, mérlegelési jogköre nincs. A döntés lakossági vagy egyéb fórum eredményétől nem tehető függővé. Azonban kezdeményezhető az ügyféli jogállás megállapítása, melynek engedélyezése esetén a kérelmező polgár az eljárásban részt vehet, az iratokba betekinthet.

Az építési engedélyezést megelőző előkészítő eljárás a településképi véleményezési eljárás, melynek funkciója a városi arculati követelmények érvényesítése, azonban ez nem ad lehetőséget arra, hogy a polgármester a vonatkozó szabályoknak megfelelő építkezést megtiltsa, megakadályozza vagy korlátozza. A polgármesternek csupán javaslattételi joga van, és az is kötött: csak abban az esetben adhat ki elutasító véleményt, ha a tervezett építés nem felel meg a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak.

A településképi véleményezési eljárás szabályai miatt tehát sajnos az önkormányzatnak – mivel nem tulajdonosa a teleknek és nem beruházója az építkezésnek – nem áll módjában lakossági fórumot tartani sem ezen építkezés, sem más, a városban folyamatban lévő (nem önkormányzati beruházásban megvalósuló) építkezések tekintetében.

Az önkormányzatok rendeletalkotási joga a központi jogszabályok által meghatározott, az önkormányzat képviselő-testülete a rendeletalkotása során nem terjeszkedhet túl a magasabb szintű jogszabályok által meghatározott kereteken. Változtatási (vagy más építési) tilalom elrendelésére kizárólag a törvényi rendelkezésekben meghatározott feltételek teljesülése esetén van lehetőség. Korábbi gyakorlat, hasonló ügyekben hozott alkotmánybírósági döntések alapján a városvezetés úgy ítéli meg, hogy jelenleg nem állnak fenn a változtatási tilalom elrendelésének feltételei.

Egy építkezés tervezése, engedélyeztetési eljárása során előfordul, hogy a szomszéd(ok) nem ért(enek) egyet a tervezett építkezéssel. Ilyen esetben az egyetlen célravezető megoldás, ha a felek egyeztetnek egymással.

A Radnóti Miklós utcai tervezett építkezéssel kapcsolatban az önkormányzatnak megküldött lakossági észrevételeket továbbították a beruházónak, és javasolták számára a lakókkal való kapcsolatfelvételt.

A beruházó, a DEZICO Kft. ügyvezetése arról nyilatkozott, hogy szívesen állnak az érdeklődő lakosok rendelkezésére, és maximálisan nyitottak arra, hogy bemutassák az elképzeléseiket, válaszoljanak a lakosok kérdéseire. A kft. ügyvezetése a tervezőt hatalmazta meg, hogy a cég egy további  képviselőjével együtt bemutassa a környéken élőknek a terveket, a fejlesztési koncepciót.

A tervező neve: Tikász Zsolt építész

A tervező elérhetősége: +36 70 665 5103, tikasz.architect@gmail.com

 

Az önkormányzat bízik abban, hogy a tervezővel és a beruházóval való egyeztetés során az érdeklődők minden kérdésükre megnyugtató választ kapnak.

 

 

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ked 05

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 05

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.