2016. február 17., 15:56

A február 11-i testületi ülés legfontosabb napirendi pontja a 2016. évi költségvetés tárgyalása volt.

Elfogadták a költségvetést
A 2016. évi költségvetés alapján az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszegét 5 958 534 ezer Ft-ban határozták meg. Városunk idén 1 428 547 ezer Ft normatív állami támogatást kap kötelező feladatai ellátására. Adót nem emel a városvezetés, ugyanakkor a gazdasági fellendülést figyelembe véve a költségvetés emelkedő helyi adóbevételekkel számol, összesen 2 130 000 e Ft-tal.
A költségvetési rendelet szerint növekednek a fejlesztési források, több jut beruházásokra, intézményekre, utakra, a közszolgáltatások színvonalának javítására, szociális célokra, valamint kultúrára, fesztiválokra, turisztikai célokra is.
A település üzemeltetésére, mint például utak, parkok fenntartására, köztisztaságra, védművek, épületek fenntartására, árvízvédelemre, távhőszolgáltatásra és energetikára 2016-ban a tavalyinál 89 374 ezer forinttal többet fordít a város.
A Kulturális Kft. tervezett támogatása 25 millió Ft-tal több, mint 2015. évben, melyből 15 millió Ft-ot fejlesztésekre fordít.
A költségvetési törvény szerint Szentendre Város Önkormányzatát 189 300 ezer Ft központi támogatás illeti meg a Ferenczy Múzeumi Centrum fenntartásához. A biztonságos működéshez az önkormányzat további 147 178 ezer Ft saját forrást biztosít. Az intézmény gazdaságosabb működtetése érdekében szerkezeti átalakításról döntött a képviselő-testület, mely alapján a kistelepülési múzeumok állami fenntartásba kerülhetnek az év folyamán.
Folytatódik az iskolák felújítása: a célra, ahogy tavaly is, 2016-ban 48 millió forintot szán a város. A Dunyha-program mellett, mellyel Szentendrén 582 lakás energetikai korszerűsítése valósulhat meg központi támogatással, az év további legnagyobb fejlesztései az Egres út és az ottani híd korszerűsítése, a Fürj utca rendezése és a gyermekorvosi rendelő felújítása lesznek, melyekre 29 millió forintot fordít az önkormányzat. Folytatódik az 1+1 program is 19 millió Ft-os kerettel, megújul a posta előtti park, és új helyre költözik a családsegítő.
A szociális kiadásokra fordított összeg 2016-ban több mint 20 millió Ft-tal nő. A hajléktalanszálló korszerűsítésére 10 millió Ft-ot biztosít a város a Vöröskeresztnek.
Többet költ az önkormányzat gyermekétkeztetésre, mert vállalja a szolgáltatás felmerült többletköltségeit, ennek ellenére nem változik azonban a szülők által fizetendő díj, azaz a közétkeztetés ára. A jelenleg is alkalmazott térítési díjakat még 2011-ben fogadta el a testület.
A költségvetés tárgyalásakor Magyar Judit MSZP-s képviselő soknak tartotta a tervezett ingatlanbevételt, illetve nem értett egyet azzal, hogy ekkora ingatlanállományt értékesítsen az önkormányzat. Szerinte a benyújtott költségvetés nem tükrözi a polgármester választási ígéretében tett dinamikus fejlődést.
Fekete János képviselő (TESZ) kérte, hogy tervezzék be a költségvetésbe egy logopédus alkalmazásának a költségeit, illetve hiányolta, hogy a költségvetés nem tartalmazza a 11-es út mentén, a zöldhullám kialakítása érdekében szükséges csomópontok fejlesztésének a költségeit.
Zakar Ágnes (Fidesz) örvendetesnek tartotta, hogy az önkormányzat idén is 48 millió Ft-tal támogatja a helyi iskolák működtetését.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a logopédusi állás létrehozásához szolgálati lakás felajánlásával járul hozzá, de az önkormányzat nem akarja átvállalni az állam feladatát. A 11-es út fejlesztésével kapcsolatban elmondta, hogy az a Magyar Közút Kht. feladata, de ha városi támogatásra lesz szükség, azt megoldják. Magyar Judit felvetésére azt válaszolta, hogy a prioritásként megfogalmazott három stratégiai területen – épített környezet fejlesztése, a szolgáltatások minőségének javítása és a kulturális élet fellendítése – pozitív változások történtek, és ezt a fejlesztési irányt folytatni tudják 2016-ban is.

Közbeszerzés
A testület kiegészítette az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatát. A jövőben regisztrálják a szerződések teljesítési adatait, továbbá a közbeszerzések során figyelemmel kell lenni arra, hogy egy esetleges korábbi szerződést az adott partner hogyan teljesítette.

Bizottsági beszámolók és munkatervek
A képviselő-testület bizottságai – Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló, Pénzügyi Ellenőrző, Kulturális és Turisztikai, Jóléti és Városfejlesztési Bizottság – és a Jóléti munkacsoport az SZMSZ rendelkezése szerint elkészítették a 2015. évben végzett munkájukról szóló beszámolót. A testület elfogadta a beszámolókat, egyúttal jóváhagyta a 2016. évi munkaterveket.

Tiltakozás a betelepítési kvóta ellen
A képviselő-testület állást foglalt a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról. 2015-ben másfél millió bevándorló érkezett illegálisan Európába, a magyar határoknál ma is naponta ezrek lépnek be illegálisan az EU területére. A testület szerint a kvóta jogtalan és értelmetlen, növeli a bűnözés kockázatát és veszélyezteti a kultúránkat, terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

Adóbevételek és adóhátralékok
Elfogadta a testület az adóbevételek és adóhátralékok 2015. évi alakulásáról szóló beszámolót. A beszámoló szerint az összes adó- és adójellegű bevétel a 2015. évben 1,9 milliárd Ft volt, amely 2014. év azonos időszakához képest 228 millió forinttal emelkedett. A növekmény nagy része a helyi iparűzési adó növekedéséből adódott, de nőtt a gépjárműadó, a magánszemélyek kommunális adójából, a telekadóból a mulasztási és a talajterhelési díj bevétele.

Megállapodás a Közút Nzrt.-vel
A jogszabály értelmében a forgalomirányító jelzőlámpákat az út kezelőjének kell működtetnie, az olyan jelzőlámpák működtetésénél pedig, ahol a csomópontba csatlakozó utak nem azonos fenntartásban vannak, az érintetteknek megállapodást kell kötni. A testület elfogadta a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötendő, az önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó jelzőlámpák üzemeltetési költségeinek megosztásáról szóló megállapodást, mely részletesen tárgyalja az üzemeltetési díjat, a felek jogait és kötelezettségeit, az üzemeltetési feladatokat és ütemezésüket, a hibajavítási munkák gyakoriságát.

Két ügyvezető lesz
Döntött a testület a Kulturális Központ Nonprofit Kft. vezetéséről. Az ügyvezetői feladatkört kettéválasztják, a jövőben a Szentendrei Teátrum igazgatói teendőit is ellátó Kulturális Kft.-t így egy általános és egy előadó-művészeti ügyvezető irányítja majd szoros együttműködésben. Ennek megfelelően az előadó-művészeti ügyvezetői munkakör betöltésére külön pályázatot írnak ki. Az általános ügyvezetői feladatok ellátásával Solymosi Helénát bízták meg, aki – határozott idejű megbízással – az elmúlt időszakban állt a társaság élén. Az általános ügyvezető feladata a kulturális marketing, az üzleti terv kidolgozása és végrehajtása, külső források bevonása, a Dunaparti Művelődési Ház, az P’Art Mozi és a Szentendre és Vidéke című lap működtetése lesz.

A Duna-korzó fejlesztése
A korzó turisztikai vonzerejének növelése érdekében az önkormányzat a Péter-Pál utca és a Lázár cár tér közötti parkolóhelyeket felajánlotta használatra az érintett vendéglátóhelyeknek a március 1. és október 31. közötti időszakban. A kitelepülési lehetőséget a vendéglátósok térítésmentesen vehetik igénybe, amennyiben • gondozzák az önkormányzat által telepített virágtartókba kihelyezett növényeket • az általuk üzemeltetett illemhelyet nyilvános illemhelyként üzemeltetik • rendszeres programokat, attrakciókat szerveznek.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sze 06

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
sze 06

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.