2015. december 14., 15:16

Rekordidő – 1 óra 36 perc – alatt fejeződött be a testületi ülés, melyen 40 napirendi pontról szavaztak a képviselők. A legnagyobb vitát a Ferenczy Múzeum által igényelt támogatás váltotta ki.

Nem lesz Mecénás-díj

A Mecénás Díj adományozásáról szóló felhívásra nem érkezett javaslat jelöltekre, így a képviselő-testület idén nem dönt a díj odaítéléséről.

Rendeletmódosítások

  • A testület módosította a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló rendeletet, melyet az adózásról szóló törvény helyi adókról szóló bekezdésének január 1-jén hatályba lépő változása tett lehetővé. Ez alapján az önkormányzat adómentességet nyújthat mindazon vállalkozó háziorvosok, fogorvosok, védőnők számára, akiknek az adóalapja nem haladja meg a 20 millió Ft-ot és árbevételüknek legalább 80%-át a háziorvosi tevékenység OEP finanszírozása teszi ki. Bár a törvény szerint az adómentességet nem kötelező megadni, a városvezetés ezzel is szeretné elősegíteni a helyi háziorvosi szolgálatok plusz jövedelemhez jutását, a praxisok fejlődését.
  • Módosították az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló önkormányzati rendeletet is, melynek tervezetét az előző ülésen már megtárgyalták. A mostani, 2. fordulóban a javaslatokat figyelembe véve készült el a végleges szöveg, melyben a legfontosabb változás, hogy 2016. szeptember 10. után a szociális helyzet alapján történő bérbeadáskor is pályázat útján választják ki a bérlőt a korábbi gyakorlat helyett, a piaci alapú lakbérek mértékei az övezetektől függően megváltoznak, illetve emelkedett a lakbértámogatás mértéke.

Igazgatási szünet

A közszolgálati tisztviselők éves szabadságának kiadása minden évben nehézségbe ütközik. 2016-ban – az idei évhez hasonlóan – két, egymást követő héten kerül sor az igazgatási szünet elrendelésére, amikor a hivatal csak kis létszámú dolgozóval működik, az ügyfelek számára zárva tart. A határozat szerint a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2016. évi igazgatási szünet augusztus 1-jétől 12-ig, illetve december 19-től 30-ig tart.

Rendelet a közösségi együttélésről

A képviselők első fordulóban tárgyalták a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tervezetét. Az emberi közösségek akkor életképesek, ha működnek az együttélés alapvető írott és íratlan szabályai, melyeket részben a helyi sajátosságok alakítanak, ezért az önkormányzati törvény felhatalmazást ad helyi önkormányzatoknak a legalapvetőbb – esetleg a központi jogszabályok által nem is szankcionált – szabályok rendeletbe foglalására, és megszegésük szankcionálására.

Kubatovics Áron képviselő (TESZ) szerint a tervezet túl nagy szabadságot ad a szankcionálásra és túl magas a bírság összege. A polgármester kérte, hogy a következő fordulóig jelezze mindenki észrevételeit, javaslatait, hogy azokat beépíthessék a rendeletbe.

Ferenczy Múzeum támogatása

A múzeum költségvetési tényadatai a 2014. évhez hasonlóan 2015-ben is jelentősen eltértek a tervezettől. Ennek oka egyrészt a téves tervezés – a dologi kiadások alultervezése és a bevételek felültervezése –, másrészt: olyan kötelezettségek, számlák kerültek elő, amelyek korábban keletkeztek, de a múzeum jelenlegi vezetésének csak az elmúlt hónapokban jutottak a tudomására. Az idei költségvetésében a Helytörténeti kiállítás megnyitásához szükséges 25 millió Ft sem szerepelt, ami a pályázatot lezárása miatt volt fontos. Mindezeket figyelembe véve az intézmény vezetője kérte a költségvetésük módosítását 230 millió forinttal a működés biztosítása érdekében.

A napirend tárgyalása elején Verseghi-Nagy Miklós polgármester bejelentette, hogy büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen a korábbi igazgató időszakában történtek miatt az új igazgató információi és az ügyvédi átvilágítás alapján. Kubatovics Áron képviselő (TESZ), a jogi bizottság elnöke azt szerette volna megtudni, mi okozza a hiányt, miért nem látszódott már korábban, hogy baj van, hiszen ezt a többszörös átvilágításnak ki kellett volna mutatnia, és felvetődik az átadás-átvétel miatti felelősség is. Szerinte a hiány oka elsősorban az, hogy az új igazgató nem tudott elég támogatást szerezni az intézménynek, ezért az előterjesztést nem látja indokoltnak. Hasonló véleménye volt Holló Istvánnak (Jobbik), Kun Csaba (Fidesz) a mellékletekben szereplő összegekre kérdezett rá, és kérte pontosításukat, Magyar Judit (MSZP) pedig mértékletességet kért az igazgatótól a kiadások kapcsán.

Gulyás Gábor igazgató elmondta, hogy 2015-ben is nagyságrendileg hasonló mértékű külső támogatást kapott a múzeum, mint 2014-ben. Hozzátette, hogy a kismúzeumok idén is zárva lesznek a költségmegtakarítás érdekében. Szerinte azért nem derültek ki korábban a problémák, mert a pályázatot – többszöri halasztás után – csak most zárták le pénzügyileg, tehát ezt csak most lehetett vizsgálni. Az átadás-átvételről elmondta, hogy azt ő a helyettestől vette át, aki néhány hónapig irányította megbízottként a múzeumot, és ő az ez idő alatt történt változásokat ellenőrizte. Kubatovics Áron az ügy súlyára való tekintettel kérte, hogy vegyék le a napirendről, és januárban tárgyalják. Javaslatát a képviselők többsége nem támogatta, és végül elfogadták a Ferenczy Múzeum előirányzat módosítási kérelmét a 2015. évi költségvetés dologi és személyi előirányzat megtakarításának terhére.

Úszómű a Dunán

A Pásztor Révhajó Kft. és Szalai Péter helyi vállalkozó az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását kérték egy többfunkciós úszómű létesítéséhez a Görög utcánál. Az úszómű mindenkinek lehetőséget adna, hogy közvetlenül a vízen úszó stégen pihenjen, a vízi járműveknek pedig a kikötéshez, illetve egy kávézó is működne rajta. A testület felhatalmazta a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat kiállításához, azzal a feltétellel, hogy az üzemeltetőknek folyamatosan biztosítaniuk kell a meghatározott funkciók fenntartását, és ki kell kérni a Tervtanács véleményét is.

Agy Tanoda

Az Agy Tanodát működtető Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskola Egyesület ingyenes közterület-használat iránti kérelmet nyújtott be az iskola mellett lévő utca iskolaudvarként történő hasznosítására, mely az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozik. Az önkormányzat 1992-ben kötött szerződést az egyesülettel határozatlan időtartamra alapellátást biztosító oktatás céljára, a Jókai u. 3. szám alatti épület ingyenes használatára. Az egyesület fenntartóként biztosítja az általános iskolai oktatást 1-8 évfolyamon, az iskolához jelenleg szervesen tartozó udvar is ezt a célt szolgálja. A képviselők hozzájárultak, hogy az Önkormányzat határozatlan időre, de legfeljebb a közfeladat ellátásáig terjedő időre területhasználati szerződést kössön az egyesülettel, azzal a feltétellel, hogy az ingyenes területhasználat feltételeinek fennállását évente felülvizsgálják.

Iskolai körzethatárok módosítása

A 2015/2016. tanévre meghatározott körzethatár listában nem szerepeltek a Teátrum és a Kéki utcák, ezért a testület kezdeményezte ezen utcák felvételét a listára, úgy, hogy a Belvárosban lévő Teátrum utca a Templomdombi Általános Iskola körzetébe, a Szentlászlói útról megközelíthető Kéki utca pedig az Izbégi Általános Iskola körzetébe kerüljön.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
hét 11

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 11

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.