2012. október 5., 13:21
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 12 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Gazdasági alpolgármester

A képviselők pályázatot írtak ki gazdasági alpolgármester álláshely betöltésére, melynek elbírálására ad hoc bizottságot hoznak létre a polgármester, a reorganizációért felelős alpolgármester, dr. Török Balázs általános alpolgármester, dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző és Kun Csaba, dr. Dukai Miklós, Magyar Judit, Fekete János képviselők részvételével.

Bolgár utcai parkoló

A képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adta a Bolgár utcai parkoló paletta részleges tereprendezéséhez, amennyiben az nem jár költséggel.

Energiastratégiai pályázat

A képviselő-testület a Városi Szolgáltató Zrt.-t bízta meg Szentendre Város energiastratégiájának versenyeztetésével, és felkérték a részvénytársaságot, hogy biztosítsa az ehhez szükséges feltételeket. Hozzájárultak ahhoz, hogy a versenyeztetéshez külső szakértőt vegyenek igénybe.

SZMSZ-módosítás

A testület módosította a Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet: az 1 000 000 Ft feletti összegek utalványozásánál a pénzügyi ellenjegyzés mellett szükséges a reorganizációért felelős (gazdasági) alpolgármester ellenjegyzése is, illetve a társaságok vezetőinek az ilyen esetekben előzetes egyeztetést kell vele folytatniuk.

Köznevelési feladatok

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2013. január 1-jétől vállalja a Klébelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerülő szentendrei oktatási intézmények – Barcsay Jenő Általános Iskola, Izbégi Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Templomdombi Általános Iskola – további működtetését, a törvényi előírásoknak megfelelően.

Nívódíj-pályázat

Sürgősségi indítvány keretében döntöttek a képviselők arról, az önkormányzat a Kanonok utca 1. szám alatti rendelőintézet épületével a kivitelező Épkar Zrt.-vel közösen indul a Magyar Ingatlanszakmai Egyesület által kiírt XIV. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázaton abban az esetben, ha a zrt. vállalja a részvételi díj megfizetését.