2016. március 11., 14:14

Március 10-én tartotta a képviselő-testület ülését a Városházán.

Vagyonnyilatkozat

Az önkormányzati törvény értelmében a képviselők a megválasztásukkor, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni, melynek ellenőrzése a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladata. A Jogi bizottság e feladatnak eleget téve megállapította, hogy képviselő-testület valamennyi tagja határidőben eleget tett kötelezettségének, és a leadott nyilatkozatok formailag megfelelőek.

 

Szentendre névhasználat

A testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Kósz Zoltán és Petőváry Zsolt által vezetett KÓPÉ Úszó-, Vízilabda Sportegyesület a „Szentendrei KÓPÉ” elnevezést használhassa a Budapesti Vízilabda Szövetség által szervezett Markovits Kálmán Gyermek 2003-as bajnokságban.

 

Lezárult a Concerto-projekt

A projekt elszámolási határideje február 29. volt, így a program pénzügyi összesítését most ismerték meg a képviselők. A projekt önkormányzati programja hat éven át, 2009-től 2015-ig tartott, a rendelkezésre álló támogatási keret 52%-a került felhasználásra. Ennek oka, hogy két társasház (Hamvas 12-18, Kálvária 57-61.) betervezett felújítása nem valósult meg, illetve a költségek is alulteljesültek, elsősorban az európai és a hazai átlag munkabérek különbsége miatt. A projektet az EU tisztségviselők, felügyelők egyértelműen sikerként értékelték. Mario Dionisio EU project officer a záró konferencián kijelentette, hogy „Szentendre teljesítménye a Concerto Pimes’s projekt sikeres lezárásában kiemelkedő jelentőségű”.

A VSZ NZrt. projektrésze három korszerűsítésből tevődött össze: az irodaépületének teljes korszerűsítése, napelemek elhelyezése a fűtőmű tetejére, illetve a Hamvas Béla utca 2-10. számú társasház napelemes és napkollektoros használati melegvíz termelésének kialakítása. A beruházás 53,2%-át sikerült támogatási összegként elszámolni, úgy, hogy az igényelt összeg tartalmazza a tervezési-, személyi-, monitoring- és kivitelezési költségeket is.

 

Csatornázási-projekt

A Dunakanyari Csatornázási Társulás által bonyolított projekt lezárása előtt készült egy részletes hibalista, mely tartalmazta a kivitelező további feladatait a fenntartási időszakban. Azóta újabb hibák is keletkeztek, illetve lakossági bejelentések érkeztek arról, hogy a bejelentett problémákat nem oldotta meg a kivitelező.

A képviselők döntése szerint:

  • aktualizálni kell a hibalistát, fel kell szólítani a kivitelezőt a mielőbbi helyreállításra, és gondoskodni kell a lakosság folyamatos tájékoztatásáról;
  • beruházási programot kell készíteni az úthelyreállításokra;
  • felül kell vizsgálni a forgalmi rendet, és egyes helyeken súlykorlátozást bevezetni;
  • beruházási tervet kell készíteni a 11-es út Ady Endre úti szakaszán található gyalogátkelők szigetes átalakítására.

 

Üzleti beszámolók

A képviselő-testület a február 11-i ülésén elfogadta a Kulturális Kft. és a TDM Kft. ez évi üzleti tervét azzal, hogy az ügyvezetők dolgozzák a tervet a sémának megfelelően, egyúttal felkérték a Városi Szolgáltató NZrt. vezérigazgatóját és az Aquapalace Kft. ügyvezetőjét az üzleti terv séma szerinti elkészítésére. A testület ezúttal elfogadta három cég üzleti tervét, az Aquapalace Kft. ügyvezetőjét viszont a benyújtott üzleti terv átdolgozására kérték fel.

 

Rendeletmódosítások

A képviselők pontosították az önkormányzat által alapított, többségi részesedésű gazdasági társaságok– Városi Szolgáltató, Aquapalace Kft., Szentendrei Kulturális Központ – döntési jogosultságait. E szerint a Kulturális Kft.-nél a nettó 5 millió forint és 20 millió forint érték közötti jogügyletekről a Kulturális és Turisztikai Bizottság, az Aquapalace Kft.-nél a nettó 5 millió forint és 20 millió forint érték közötti jogügyletekről a Városfejlesztési Bizottság dönt, míg a 20 millió forintot meghaladó értékű jogügyletekről a Képviselő-testület. A Városi Szolgáltató NZrt. esetén az SZMSZ már tartalmazta a rendelkezést, hogy a Városfejlesztési Bizottság dönt a nettó 10 millió Ft és 20 millió Ft közötti jogügyletekről, ezt a rendelkezést most a rendeletben is rögzítették.

 

Nem változtak az étkezési díjak

A Gondozási Központ vezetője és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Közétkeztetési Divíziójának vezetője felülvizsgálta az intézményi térítési díjak mértékét, amely alapján csak a szociális étkeztetés térítési díjait módosították. A Városi Szolgáltató Zrt. szerint az idei évben nem kell árat emelni, mert az eddigi nyersanyagárakat továbbra is lehet tartani, köszönhetően a közbeszerzési eljárásban elért beszerzési áraknak.

 

Rendelet a háziorvosi körzetekről

Módosították a képviselők a 2002-ben hozott, a felnőtt háziorvosok és a házi gyermekorvosok által végzett orvosi tevékenység körzeteit meghatározó önkormányzati rendeletet, mert az elmúlt időszakban több háziorvos is eladta a praxisát, illetve új utcákat alakítottak ki.

 

Rendeletmódosítás a helyi adóról

A jelenleg hatályos helyi építési szabályzatban számos olyan szabályozási vonal található, amely jövőbeni közlekedési terület kialakítását célozza. Annak érdekében, hogy ez a fejlesztési lehetőség ne jelentsen újabb adóterhet a lakosoknak, a képviselők beépítették az önkormányzati rendeletbe ezeknek a területeknek az adómentességét.

Az Építéshatósági Iroda tájékoztatása szerint 2015-ban 16 olyan telekalakítás volt, ahol közforgalom elől elzárt magánút került kialakításra. Ezek a telkek azonban ugyanúgy tárgyai a helyi adónak, mint bármely más normál telek, de mivel ezek jogszabályi kötelezettségek miatt, és nem az ingatlantulajdonosok szándékából jönnek létre, ezért adóztatásuk indokolatlan plusz terhet jelentene az ingatlantulajdonosoknak. A mentesség 2016. január 1-jétől alkalmazható.

 

Közbeszerzési tervek

A közbeszerzésekről szóló törvény szerint az ajánlatkérőknek a költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük. A képviselők elfogadták az önkormányzat cégeinek – Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., Ferenczy Múzeumi Centrum, Aquapalace Kft., Pest Megyei Könyvtár – közbeszerzési terveit. A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre nem tervez közbeszerzést.

 

Egyebek

Az utolsó napirendi pontban a képviselők dicsérték a Szentendre és Vidéke megújult arculatát; felkérték Petricskó Zoltán alpolgármestert a Hold utcai parkolási lehetőségek megvizsgálására; illetve kérés hangzott el, hogy rovásírásos helységnévtábla is kerüljön ki a város határára.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ked 05

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 05

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.