2015. június 26., 15:27
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete idén is meghirdeti a város kiemelkedően tehetséges fiataljai anyagi támogatására kiírt pályázatát. „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj azon kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és első diplomájuk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható, akiknek Szentendrén már öt éve bejelentett állandó lakcímük van.

A pályázaton azok vehetnek részt, akik:

  • a nappali tagozatos tanulmányokat folytató középiskolás pályázó tanév végi bizonyítványával igazolja, hogy számított átlaga 5.0,
  • a nappali tagozaton az első diplomája megszerzése érdekében tanulmányokat folytató főiskolai, vagy egyetemi hallgató az előző két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga eléri a 4,5-es szintet, vagy a tanulmányi eredménye meghaladja a szakos évfolyamátlag 1,5-szeres értékét.

 

A középiskolás pályázónak pályázni leghamarabb az első tanév végi, a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak az első tanév két félévének eredményével lehet, melyhez csatolni kell a következő mellékleteket:

– a tanulmányok folytatásának igazolását, a jogviszony igazolását,

– szentendrei lakcímének igazolását,

– tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot,

– amennyiben a felsőoktatási hallgató két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga nem éri el a 4,5-ös szintet, a minimum 56 kredit teljesítése mellett, csatolni kell az intézmény által kiállított igazolást az előző két félév szakos évfolyamátlagáról,

– a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő részletes életrajzot,

– a pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a várossal,

– a pályázathoz csatolni kell legalább három olyan ajánlást, amely a pályázó kiemelkedő tehetségét igazolja.

 

Az ösztöndíj havonkénti összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a a középiskolás pályázó, 70%-a a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázó esetében. Az ösztöndíj a szorgalmi idő tartamára, októbertől júliusig (10 hónap) folyósítható.

 

A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület szeptemberi ülésén dönt.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2015. szeptember 18.

 

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj további részleteiről a www.pmh.szentendre.hu honlapon, vagy Kozma Krisztina köznevelési referenstől lehet információt kérni az 785-085-ös telefonszámon.