Takarítói állás a Védőnői Szolgálatnál - www.szentendre.hu
2017. március 3., 13:37

A Gondozási Központ Szentendre  a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Védőnői Szolgálatához 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. fsz. takarító munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan.                

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Gondozási Központ Szentendre 20000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Anya és csecsemővédelmi Tanácsadó épületének napi takarítása, fertőtlenítése és az ezzel járó egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Kjt. alapján

Pályázati feltételek:8 általános iskola

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. április 03.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013. , valamint a munkakör megnevezését: takarító.

Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.andrea@freemail.hu e-mail címen keresztül

Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztjuk azokat, akiket behívunk egy személyes beszélgetésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 30.