2014. március 24., 12:21
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 10 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A közelmúltban számos központi jogszabály módosítása érintette a helyi önkormányzatok által fenntartott közterület-felügyeletek működését, melynek következtében bővültek a közterület-felügyelők intézkedési lehetőségei, hatáskörei.

A közterület-felügyelők tapasztalatai szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a közterület-felügyelőket intézkedéseik során milyen jogok illetik meg. Mivel az elmúlt hónapokban többször is előfordult, hogy az érintett személy vitatta az intézkedés jogszerűségét, ezért röviden szeretnénk összefoglalni azt, hogy a közterület-felügyelő milyen intézkedésekre jogosult.

A közterület-felügyelők hivatalos személyek, járőrpárban, vagy rendőrrel közös szolgálatban látják el feladataikat.

Egyik leggyakoribb intézkedési forma a személyazonosság megállapítása, az igazoltatás. A közterület-felügyelő felszólítására az állampolgárok kötelesek személyazonosságukat igazolni, ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A közterület-felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet. Mivel a közterület-felügyelőnek minden intézkedését dokumentálnia kell, ezért a felvétel készítése is jellemző intézkedései közé tartozik.

 

A fentieken túlmenően a közterület-felügyelő az alábbi intézkedésekre jogosult:

 • szabálysértési eljárás kezdeményezése feljelentéssel;
 • közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése;
 • helyszíni bírság kiszabása;
 • a gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási vagy szabálysértési helyszíni bírság alkalmazása;
 • üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő eltávolíttatása;
 • kerékbilincs alkalmazása;
 • a közúti közlekedésben résztvevő, köztisztasági szabályokat, vagy megállásra, várakozásra, táblával jelzett behajtási tilalomra illetve korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő járművet megállíthatja és feltartóztathatja;
 • ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, ha alaposan feltételezhető, hogy a jogellenesen megszerezett dolog így fellelhető;
 • a támadásra vagy önveszély okozásra alkalmas tárgy, valamint a közigazgatási, szabálysértési vagy a büntetőeljárásról szóló törvény alapján lefoglalható, bizonyítékként felhasználható dolog átvételi elismervény ellenében történő ideiglenes elvétele az eljáró hatóságnak történő átadásig;
 • épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának megakadályozása;
 • tetten ért személy visszatartása, bűncselekmény gyanúja esetén előállítása.

A közterület-felügyelő intézkedése során az alábbi kényszerítő eszközöket alkalmazhatja:

 • az intézkedés kikényszerítése céljából az ellenszegülés megtörése érdekében testi kényszert és vegyi eszközt;
 • önvédelmi célból szolgálati kutyát és rendőrbotot;
 • az előállításnak ellenszegülő személy támadásának, valamint szökésének megakadályozása érdekében kézbilincset.

Az intézkedések során a közterület-felügyelőnek minden esetben törekednie kell arra, hogy a szabályszegések elkövetőinek felderítése során csak a szükséges, és a cél elérésével arányban álló intézkedéseket foganatosítsa.

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal