2022. március 17., 16:48
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A hét városi tagóvoda március 18-án, pénteken csatlakozik a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) által kezdeményezett pedagógus-sztrájkhoz. A Szentendre Városi Óvodák a szülőket arról tájékoztatták, hogy az érintett nevelési intézményekben az elégséges szolgáltatást biztosítják, köszönve a szülők megértését és támogatását.

Az összesen 127 munkavállalót és 742 gyermeket számláló nyolc szentendrei tagóvoda közvetlenül nem tudott részt venni a március 16-ra hirdetett megmozdulásban. A sztrájkkövetelésekkel nagyrészt egyetértenek, de mivel azok elsősorban iskolákra íródtak, ezért az intézményükre vonatkozó állásfoglalásukat, szolidaritásukat indoklásokkal ellátva megtették.

A Szentendrei Városi Óvodák megalakították sztrájkbizottságukat és 2022. március 18-án 7:00 és 18:00 között sztrájkot hirdetnek hét városi tagintézményben.

A figyelmeztető sztrájk ideje alatt valamennyi tagóvoda maga szervezi meg a gyermekekről való gondoskodást a szülők igénye szerint.

A sztrájkban résztvevő intézmények:

  • Vasvári Pál úti tagóvoda (9 fő)
  • Egres úti tagóvoda (12 fő)
  • Hold utcai tagóvoda (16 fő)
  • Szivárvány tagóvoda (5 fő)
  • Izbégi tagóvoda (5 fő)
  • Óvoda Központ (2 fő)
  • Püspökmajori tagóvoda (7 fő)

A sztrájkkövetelést – mellyel Szentendre Városi Óvodák pedagógusai és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottainak állásfoglalását, követeléseit kívánják érvényesíteni – az alábbiakban olvashatják:

„1. A pedagógus-előmeneteli rendszer szerint besoroltak garantált illetménye 2022. január 1- jétől – a kormány által ajánlott 10 százalékon felül – további 45 százalékkal emelkedjen!
2. Az oktatási ágazatban nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált illetménye, a költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti fizetési osztályok első fokozatának összege – a fizetési fokozathoz tartozó legkisebb szorzószámok megtartásával – 2021. szeptember 1. napjával emelkedjen a következők szerint: A1-nél a minimálbérre, B1-nél a garantált bérminimumra, F1-nél a garantált bérminimum 130%-ára!
3. Az adminisztrációs terhek csökkentését, a pedagógus életpálya modell átalakítását, rendezését, kérjük! A pedagógus életpálya modell tanfelügyeleti- önértékelési eljárásai elfogadhatatlan adminisztrációs terheket jelentenek a pedagógusoknak, a belső önértékelési
tagoknak! Kérjük ezek egyszerűsítését, az önértékelési eljárások eltörlését!
4. A tanköteles gyermekek iskolakezdéséről ismét az óvodapedagógus és a szülő dönthessen, az Oktatási Hivatal bevonása nélkül, a felesleges dokumentációt mellőzve!
5. Az integráció, az SNI-s gyermekek támogatásának, azok feltételeinek megteremtését követeljük!
6. A pálya elismerése, vonzóbbá tétele!
A pálya nem vonzó, sok a pályaelhagyó, nincs megfelelő képzettségű utánpótlás. Kérhetnék inkább az utolsó éves hallgatók munkába állását. Elöregedik az óvodapedagógusi szakma, így idővel nem lesz megfelelően képzett, jó szakember.

Nincs lehetőség valós munkavállalói érdekérvényesítésre! A sztrájkhoz való jogot ellehetetlenítő törvényi rendelkezések miatt, jogi követeléseinknek ily módon adunk hangot!”

A Szentendrei Városi Óvodák pedagógusai és munkatársai köszönik a szülők megértését és támogatását.