2015. április 19., 19:22
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Bűnmegelőzési felhívás

Az elmúlt időszakban több olyan feljelentés érkezett a Szentendrei Rendőrkapitányságra, miszerint ismeretlen tettesek valamely szolgáltató munkatársának adták ki magukat, így bejutottak az ingatlanokba és bűncselekményt követtek el az ott lakók sérelmére. A hasonló esetek megelőzése érdekében, néhány jó tanáccsal szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét.

Az egyik gyakori elkövetési mód, hogy a tettesek magukat áram-, gáz- vagy egyéb közszolgáltató munkatársának adják ki magukat és ezzel a megtévesztéssel bebocsátást nyernek a sértett lakásába. Előadják, hogy az ügyfél számláján túlfizetés van, ezért visszatérítés jár neki, melyet ott helyben, készpénzben meg is kap. Közlik a visszajáró összeg nagyságát, de arra hivatkoznak, hogy csak nagyobb címletű pénz van náluk, ezért kérik a sértettet, hogy adjon vissza. Mikor a sértett előveszi a pénzét, hogy visszaadjon, kifigyelik, hogy hol tartja a megtakarítását. Ekkor – az tettesek jelzésére – egy másik „munkatárs” érkezik, aki a sértett személyt egy másik helységbe hívja, vagy egyéb módon eltereli a figyelmét és ez idő alatt a társai, – akire a lakás tulajdonosa nem tud odafigyelni – eltulajdonítják a készpénzt.

Hasonló módszerrel dolgoznak azok, akik arra hivatkozással jutnak be az ingatlanba, hogy valamely mérőórát vagy egyéb berendezést meg kell vizsgálni, javítani. Mikor egyikük ezzel az ürüggyel bejut a lakásba, jelzést ad társának és közben szerelési munka színlelésével eltereli a sértett figyelmét. Társa ezalatt észrevétlenül bemegy a lakásba, felkutatja és eltulajdonítja az ott található készpénzt, értéktárgyakat.

Egy másik gyakori eset, amikor az ismeretlen tettesek szintén valamely közszolgáltató munkatársának adják ki magukat és a sértettet felszólítják, hogy a mérőóra cseréje szükséges, amelynek költségét a helyszínen kell kifizetni. Miután a csalók a sértettől átvették a csere díját, közlik, hogy nemsokára érkezni fog egy munkatársuk, aki elvégzi a szerelési munkát, majd távoznak a helyszínről. Az ígért munkatárs persze soha nem érkezik meg. Az óracserére átvett pénzösszeg többnyire irreálisan magas és a munka elvégzésére sem kerül sor soha.

A beszerzett adatok alapján megállapítható, hogy az a személy, aki elsőként érkezik a sértetthez és felveszi vele a kapcsolatot, jó megjelenésű, ápolt külsejű, megnyerő, jó kommunikációs készségekkel rendelkező személy, aki többnyire sapkát vagy szemüveget visel. Az ismeretlen tettesek általában a hivatkozott szolgáltatók munkaruházatához hasonlót viselnek és nemegyszer valamilyen hivatalosnak tűnő igazolványt is kitűznek.

A Szentendrei Rendőrkapitányság felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben olyan személyek keresik meg Önöket, akik valamely szolgáltató alkalmazottjának adják ki magukat, kérjék el a szolgálati igazolványukat. A szakembereket minden esetben arcképes igazolvánnyal látják el. Az igazolványon szereplő adatok alapján, telefonon érdeklődjenek a szolgáltatónál, hogy valóban az ő alkalmazottjuk kereste-e fel Önöket és valóban az általa hivatkozott okból.

Amennyiben beengedik az illetőt a lakásba, ne hagyják felügyelet nélkül. Ha időközben egy másik munkatárs is érkezik, aki bebocsátást kér a lakásba, akkor se hagyják az ismeretleneket egyedül a házban. Inkább értesítsék a rendőrséget! Ha többen érkeznek valamely szolgáltatóra hivatkozva, de Önök egyedül tartózkodnak otthon és emiatt nincs lehetőség arra, hogy valamennyiüket egyszerre szemmel tartsák, akkor kérjenek segítséget egy szomszédtól, ismerőstől.

A szolgáltatók az általuk elvégezni kívánt óracsere, javítás időpontjáról előzetesen, írásban értesítik a lakás tulajdonosát, ezért legyenek körültekintőek, ha valaki e nélkül kíván ilyen jellegű munkát elvégezni az Önök otthonában! A szakemberek semmilyen esetben sem adnak készpénzben visszatérítést. A túlfizetést bankszámlára utalják vissza, postai úton fizetik ki vagy jóváírják a következő havi számlán. A mérőórák cseréjét a szolgáltató saját költségére végzi el, az ügyfél felé – rendkívüli esetektől eltekintve – díjat nem számít fel.

A fentieket megfogadva sokat tehetnek vagyontárgyaink biztonságáért! Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává váltak, azonnal értesítsék a rendőrséget a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. Amennyiben lehetőség van rá, akkor próbáljanak meg minél több jellemző dolgot megjegyezni a tettesekről, esetleg az általuk használt járműről, amely később nagyban segítheti a nyomozást végző rendőrök munkáját.

Szentendrei Rendőrkapitányság