2022. február 10., 09:26
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a Magyar Közút közreműködésével befejezte a február első hetében megkezdett Szentlászlói út – Templom és Pásztor utca közötti szakaszának –árok-, padka- és úttisztítását.

Az egy kilométeres útszakasz megszokott rendtől eltérő takarítását lakossági bejelentést követő alpolgármesteri kérésre végezte a VSZ. Az útmenti árok hordalékmentesítését a helyenkét 20-30, néhol 40-50 cm-esre duzzadt iszapos-sáros üledék és lomb felgyülemlése indokolta, mely akadályozta a vízelvezetést. A Szentlászlói út három napon át tartó tisztítási munkálatai során mintegy 30 tonna üledéket távolítottak el a VSZ munkatársai.

A VSZ tájékoztatása szerint tavasszal a forgalmasabb útszakaszokon, illetve a hidakon történik átfogó tisztítás. A Városi Szolgáltató kapacitása a legnagyobb forgalmú utak tisztántartására elegendő, ezen kívül természetesen a rendkívüli, balesetveszélyes helyzetek elhárítását is elvégzik. Lakossági bejelentések alapján – indokolt esetben – elsősorban a forgalmat akadályozó/zavaró helyzeteket szüntetik meg.

Panaszbejelentés az ügyfélszolgálaton történik.

Kérjük, ne feledjék, hogy Szentendre város köztisztaságáról szóló 9/2019. (II.22.) számú önkormányzati rendelete szerint (ld: 4.§): valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlana és a közúti út közötti kiépített vagy kiépítetlen területsáv gyom-mentesítéséről, bokrok nyeséséről, gyep nyírásáról, hó eltakarításáról (…) valamint a közterületen található nyílt árok és annak műtárgyai takarításáról, növények vágásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról.