2023. április 5., 17:33
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre Város Önkormányzat javaslattételi felhívást tesz közzé Szentendre Város Semmelweis-díjának odaítélésére. A javaslattétel határideje: 2023. május 15., hétfő.

F E L H Í V Á S SZENTENDRE VÁROS SEMMELWEIS DÍJ JAVASLATTÉTELÉRE

Szentendre Város Önkormányzat Szentendre városban a lakosság érdekében orvosi tevékenységet végzők kimagasló egészségügyi teljesítményének elismerése, valamint személyes megbecsülése és további ösztönzése céljából a 23/2014. (IX.16.) önkormányzati rendeletével megalapította Szentendre Város Semmelweis Díját.

A fenti rendelet értelmében a díj Szentendre városban a lakosság érdekében orvosi tevékenységet végzők vagy Szentendre Város Egészségügyi Intézményeiben dolgozó munkatársak részére, egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható A díj megosztva vagy posztumusz nem adományozható.

A díj adományozására javaslatot tehet

– Szentendre Város Egészségügyi Intézményei vezetője és Közalkalmazotti Tanácsa,

– a polgármester, a jegyző,

– a képviselők,

– a képviselő-testület bizottságainak tagjai,

– legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

Az írásban előterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell:

– a jelölt szakmai életútját,

– az egészségügyi teljesítménye ismertetését,

– azokat az indokokat, amelyek a díj odaítélését megalapozhatják.

A díjazott az adományozásról okiratot kap és egyszeri bruttó 70 000 Ft összegű jutalomban részesül.

A díjat a Polgármester adja át a Semmelweis nap keretében, a július 1. napja előtti munkanapon.

A javaslattétel határideje: 2023. május 15. (hétfő)

A javaslatok benyújtásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

(2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után, kérjük, e-mailben küldjék meg a fent megadott határidőig a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!

További felvilágosítás kérhető: a Hivatal Jegyzői titkárságán a 26/785-033-as telefonszámon.

Felhívás »»»
Javaslattételi űrlap Szentendre Város Semmelweis Díj adományozására »»»
Aláíróív »»»

 

Borítókép: Bellai László/szentendre.hu