2015. július 8., 14:07
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye a szentendrei tankerület tanulásban akadályozott, és értelmileg akadályozott gyerekeit látja el, Esztergomtól Budapestig az egyetlen gyógypedagógiai intézményként. Az iskola helyzetéről, a fejlesztési módszerekről, a szülők magára hagyatottságáról az igazgatóval, Kádárné Monori Évával beszélgettünk.

Gyakorlati oktatás, mozgásterápia
Az intézménybe jelenleg 64 gyerek jár, a korosztály vegyes, vannak köztük 16-17 évesek is. Néhányan halmozottan sérültek, tehát látás-, mozgás-, hallásproblémákkal küszködnek, autisták, vagy annak az enyhébb változatában, az Asperger-szindrómában szenvedők. 14 tanár munkáját három óraadó, egy önkéntes tanár és egy zenetanár is segíti. Az intézmény működéséhez elengedhetetlen a pszichológus, a szociális munkás, a védőnő, az iskolaorvos
segítsége és együttműködése, mert a különböző problémákat csak team-munkában tudják megoldani. Az esetek felében súlyos szociális probléma is van a háttérben.
„A hangsúlyt az intellektuális tárgyak oktatásán túl az olyan praktikus dolgok megtanítására helyezzük, mint a főzés, kapálás, háztartásvezetés, barkácsolás. Emellett a mozgás fejlesztését tartjuk nagyon fontosnak. Szentendre Város önkormányzatának támogatásával rendszeresen visszük úszni a gyerekeket a V-8-ba és a Rákóczi iskola tan-
uszodájába, két úszómester pedagógusunk irányításával. Többféle fejlesztőterápiát alkalmazunk: az Ayres-terápia mellett nagyon jónak tartjuk a speciálisan a lakótelepi gyerekek számára összeállított mozgásterápiát és az alapozó terápiát. Szerencsére a gyakorlatokhoz szükséges eszközök a rendelkezésünkre állnak, legutóbb például Petricskó Zoltán alpolgármester közbenjárására hintákat és egyéb mozgásfejlesztő eszközöket kaptunk, amelyek nélkülözhetetlenek a terápiás eljárásokhoz” – mondja az igazgatónő.

A korai felismerés fontossága
„A siker záloga a probléma időben való felismerése, és természetesen fontos a jó együttműködés a szülőkkel” – teszi hozzá Éva. Sok szülő ugyanis nem fogadja el a tényt, hogy sérült a gyermeke. Az érési folyamat nem egyforma a gyerekeknél, és vannak, akik nem tudják felvenni az iramot a többséggel. Ezek a gyerekek előbb-utóbb perifériára szorulnak a többségi iskolában, a pedagógusok ugyanis nem tudnak mit kezdeni velük, mert sokszor nincsenek rá kiképezve, vagy magasak az osztálylétszámok. A tudásbeli hiányosságok pedig halmozódnak, és a szülők gyakran csak a felső tagozatban veszik észre, hogy gyerekük nem tud lépést tartani a többiekkel. „Ez már késő! Ha korábban el tudjuk kezdeni a gyerek fejlesztését, reálisabb esélye lesz a visszaútra, utolérhetik a többieket. Iskolánkban kötelező a rendszeres kontrollvizsgálat, tehát nincs kőbe vésve, hogy itt kell kijárnia a gyereknek az általános iskolát.”

Utazó tanári szolgálat
Az iskola pedagógusai ún. utazó tanári szolgálatot is vállalnak, ami azt jelenti, hogy a rászoruló gyerekeket vagy az iskolájukban keresik fel, vagy pedig a gyermek jön az intézménybe. Ezzel a módszerrel elsősorban a hallássérülteket, autistákat és a beszédfogyatékosokat látják el. Az iskola tanárai rendkívül jól képzettek, van köztük több logopédus, szomatopedagógus, szurdopedagógus, pszihopedagógus, pszichológus, konduktor, gyógytestnevelő, nyelv- és beszédfejlesztő, van, akinek három szakterülete is van. Nagyon fontos, hogy a sérült gyerekeket az adott szakterületen képzett gyógypedagógus kezelje.

Továbbtanulási lehetőségek
A sajátos nevelésű igényű gyermekek integrációja Szentendrén címet viselő uniós pályázat – amelyen közösen pályázott a Bárczi a szentendrei óvodákkal, a Barcsay és a Petzelt iskolákkal – lehetőséget teremt arra, hogy óvodáskortól a munkába állásig követhessék az SNI-s gyerekek életútját. A Bárzciból a jobb képességű gyerekek a Petzelt szakiskolában tanulhatnak szakmát, idén már a harmadik turnus folytatta ott a tanulmányait. A többi gyereknek Vácon, illetve Budapesten van lehetősége szakmát tanulni. „Minden egyes gyereket egyéni útmutatással, kidolgozott fejlesztési tervvel engedjük az útjára. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyerekek jól megállják a helyüket. Ehhez azonban szükség van a Petzelt iskola kollegáinak pozitív hozzáállására, köszönet érte.”

A szülők magukra vannak hagyva
Már óvodáskorban meg kell alapozni az írás-olvasás tanítását, és addigra a súlyos beszédproblémáknak meg kell oldódniuk. Napjainkban előtérbe került egy új probléma, a beszédészlelési zavar, amikor a gyerek nem tudja kiszűrni a beszédhangot a környezeti zajból. Ez tulajdonképpen hallászavar, és egy vizsgálattal kiszűrhető lenne, s gyakran összekeverik a diszlexiával. Talán hihetetlennek hangzik, de az allergia, mint pl. a lisztérzékenység késői felismerése is okozója lehet a tanulási problémáknak.
„Sajnos azt tapasztalom, hogy ilyen esetekben szülők magukra vannak hagyva. A Nevelési Tanácsadó túlterhelt, a szülők pedig kipróbálnak többféle fejlesztési módszert, ami anyagilag is nagy terhet jelent. Nem tudják, hogy mivel foglalkozik az iskolánk, és azt sem, hogy szülői kérésre például szűrővizsgálatokat is végzünk, térítésmentesen. Amit tudunk, megteszünk, sokszor erőnkön felül.”

Vannak támogatók
Az intézmény állami iskola, a KLIK fenntartásában. Voltak és vannak nehézségek, mint minden iskolában, de úgy tűnik, lassan minden rendeződik. A KLIK sok mindenben segített, legutóbb a tető felújítása jelentett nagyobb kiadást. „Hál’ Istennek vannak támogatóink is. A napokban kezdődik el a sportpálya felújítása, melynek 2,5 milliós költségéhez a KLIK egymillióval, a Rotary Club Szentendre egymillió-ötszázezer forinttal járul hozzá.
Ősszel jótékonysági koncertet szervezünk „Gyerekek a gyerekekért” címmel a Vujicsics zeneiskola támogatásával, melynek bevételét a szabadidős programokra, a nyári táborozásra fordítjuk. Rendszeresen kapunk adományt – játékot, ruhaneműket – egy Németországban élő volt ferences diáktól. Patronál minket a Református Gimnázium, pl. elkísérték a gyereket az állatkertbe, vagy a cipősdoboz akcióban minden diákunk kap ajándékot karácsonykor.”
Az adományokat Az Értelmi Fogyatékos Gyerekek Oktatásáért, Neveléséért Alapítvány számláján gyűjtik. Ha szükséges, ebből finanszírozzák a hátrányos helyzetű családok támogatását, mert volt olyan eset is, hogy egy családlátogatás során kiderült, hogy nem volt mit enniük a gyerekeknek. Ilyenkor más szentendrei szervezetek, például a Karitász is bekapcsolódik.

A legboldogabb pillanatok
„Mi a legapróbb sikernek is örülünk, annak, amit más tanárok észre sem vesznek, mert természetes a számukra. Siker, ha a gyerek megérti az olvasott szöveget, siker, ha azt teszi, amit kérünk tőle. Siker, ha leül a többi gyerek közé, meghallgatja őket, esetleg a szemébe néz vagy kezet fog vele. Örülünk, amikor a tanítványaink visszajönnek az iskolába, beszámolnak az életük eseményeiről, vagy ha boldogan újságolják, hogy a másik iskolában megdicsérték őket.”

 

Kádárné Monori Éva a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai  Tanárképző Főiskolán végzett oligofrén-pszichopedagógiai szakon, emellett oktatás informatikus, diszkalkúlia szakember, a számtalan tanfolyam elvégzésén túl pedagógus szakvizsgával rendelkezik. 1980 óta dolgozik az intézményben, korábban volt igazgatóhelyettes, 2008 óta igazgató. Kitüntetései: Miniszteri dicséret, Bárczi-díj és Szentendre Város Pedagógiai Díja.