2015. január 6., 21:24
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Rendkívüli testületi ülést tartott a szentendrei képviselő testület december 19-én az Izbégi Általános Iskola fejlesztési ügye miatt.

Az Állam megbízásából a Nemzeti Sportközpontok az Izbégi Általános Iskolában a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra-Fejlesztési Program keretén belül 5 új tanterem építését tervezi, a fejlesztés több évre megoldást jelenthet az iskoláskorú gyermekek elhelyezésében. A beruházást az önkormányzat 25%-os önrészével lehetne megvalósítani. 2014. novemberében kezdeményezte az önrész elengedését, erre a levélre azonban a testületi ülés napjáig nem érkezett válasz. Szóbeli egyeztetés szerint nem várható az önrész elengedése vagy csökkentése.

A projekt műszaki tartalma még nem ismert, a Nemzeti Sportközpontok által készített költségbecslés alapján a projekt összköltsége várhatóan 188.491.832 Ft, tehát az elvárt önkormányzati hozzájárulás mértéke 47.122.958 Ft.

A Nemzeti Sportközpontok mb. főigazgatója, Vígh László 2014. december 12-én megküldött megkeresésében arról tájékoztatta a jegyzőt, hogy 2014. december 31-ig az önkormányzat nyilatkozatát várja arról, hogy biztosítja-e az önkormányzat a beruházáshoz szükséges önrészt. Telefonos egyeztetés szerint, amennyiben a Képviselő-testület 2014. december 31-ig nem biztosítja a szükséges önrészt, akkor – az állam által biztosított 3 milliárdos keretösszeg felhasználása érdekében – más projektet raknak a szentendrei helyébe.

Szentendre Város Önkormányzata szembe kíván nézni azzal a ténnyel, hogy a város jelenlegi iskolai rendszere túlterhelt és erre a túlterheltségre már hosszú évek óta nem keletkezett megfelelő válasz, hiszen kijelenthető, hogy a városszerkezetbe befeszült intézményi struktúrák bővítései és további bővítései már a teljes rendszer hatékonyságát és használhatóságát csorbítják. Ezért az Önkormányzat iskolabővítés és ráépítés helyett városfejlesztési szempontból és az intézmények optimális működtetése érdekében a zöldmezős iskolafejlesztést támogatja és ebben partnerségre kéri a KLIK-et., felkéri az iskolák vezetőit és a KLIK-et, hogy a szentendrei iskolákba történő beiskolázáskor elsősorban a városban életvitelszerűen élő gyermekeket részesítsék előnyben a korábbiaknál is erőteljesebb módon, valamint javasolja a KLIK-nek, hogy a tankerület más településiből eredő beiskolázási problémákat a tankerület más területein próbálja kezelni, különösen a más településeken tapasztalható kapacitás feleslegre való tekintettel.

A képviselő testület megszavazta az előterjesztést, továbbá elfogadták, hogy a 2015-ös költségvetési évben legalább 48 millió forintot fordít a meglévő iskolák legsürgetőbb felújításaira.