2020. december 17., 11:21

Néhány ügyben szükségessé vált, hogy rendkívüli testületi döntések szülessenek. Miután Fülöp Zsolt polgármester egyeztetett a képviselőkkel – a veszélyhelyzetben ráruházott jogköre alapján –, rendelkezett néhány előterjesztésről.

A 2021. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNET, MUNKASZÜNETI NAPOK KÖRÜLI ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
A társhatóságok, államigazgatási, önkormányzati és igazságszolgáltatási szervek gyakorlatához igazodva, figyelembe véve az ajánlásokat, a jogszabályi előírásokat, a képviselőkkel egyeztetve a polgármester döntött a 2021. évi igazgatási szünetről. A Hivatal feladatainak jellegéből adódóan nincs lehetőség leállásra, de a kéthetes időtartamok alatt az ügyfélfogadás szünetel: 2021-ben a nyári időszakban: 2021. augusztus 9-től 2021. augusztus 20-ig, téli időszakban: 2021. december 20-tól 2021. december 31-ig. A munkaszüneti napok körüli munkarend-átcsoportosítás, ill. a Hivatal ügyfélfogadási rendje 2021-ben a következőképpen alakul: december 10. (péntek) 8:00-13:00, december 11. (szombat) nincs ügyfélfogadás, a hivatal zárva tart. Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, amit a képviselők egyetértésével munkaszüneti nappá nyilvánított a polgármester.

A V8 USZODA TÁMOGATÁSA
A V8 uszoda a járvány miatti bezárás következtében jelentős bevételtől esett el. Így novemberre szinte teljes mértékben felhasználta a 2020-ra megállapított éves támogatását. Ugyanakkor a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében a versenyszerűen sportolóknak biztosítani kell az uszodahasználatot. A pénzügyi kimutatások alapján a decemberben esedékes számlák és bérköltségek kiegyenlítésére 25 millió Ft támogatásra van szükség.
A képviselőkkel egyeztetve a polgármester döntött, hogy az Aquapalace Kft.-nek az önkormányzat 25 millió Ft támogatást nyújt a költségvetés általános tartalék keretének terhére.

A SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI KERET FELHASZNÁLÁSA
A Jóléti Bizottság december 15-i megbeszélésén javaslatot tett a szociális-egészségügyi keret felhasználásra. Ennek alapján a képviselőkkel egyeztetve döntött a polgármester. E szerint:
– A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet Utcai Gondozó Szolgálatot 390.000 forinttal támogatja. A Szolgálat az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan egyének és csoportok szociális és mentális segítését végzi hosszú évek óta.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület szentendrei csoportja a szegény sorsú családok, gyermeküket egyedül nevelők, kisnyugdíjas idősek és hajléktalanok segítése érdekében kérte az önkormányzat támogatását, amit a karácsonyi élelmiszercsomag összeállítására és eljuttatására szánnak. Egymillió forint támogatást ítéltek meg a döntéshozók.
Szentendrei Péter-Pál Alapítvány Karitász Szolgálata a rászorulóknak széles körű segítséget nyújt, többek között gyógyszerbeszerzésre, melegétel, tűzifa biztosítására, közüzemi számlák kifizetésére, háztartási gépek vásárlására fordítják az önkormányzattól kapott támogatást. Egymillió forint támogatásban részesültek.
– A Gondozási Központ Védőnői Szolgálat az egészségnevelő, fejlesztő munkájához szükséges eszközök beszerezésére kérte a támogatást. Ezekkel az eszközökkel – oktató defibrillátor, testzsírmérő, anyasági mellény szimulátor, légzésfigyelő, szájhigiénés modell stb. – az egészségnevelési órákat és előadásokat tennék hatékonyabbá. Mintegy 1,5 millió forintos támogatást kaptak.
Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény fejlesztőjátékokra kértek támogatást a rászoruló, elsősorban óvodás és kisiskolás gyermekek számára. Az önkormányzat 400.000 forintos támogatásban részesíti az intézményt.

1+1 PROGRAMRA BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA
Az 1+1 pályázati felhívásra három pályázat érkezett be, közel 21 millió Ft értékű beruházásra.
Mivel a költségvetésben rendelkezésre álló keret 25 millió Ft, és ebből közel 18,5 milliló Ft már kötelezettséggel terhelt, ezért két pályázatnál tudja az önkormányzat a rá eső 50%-ot biztosítani, a harmadik pályázatnál csak a terveket tudja finanszírozni az idei költségvetés terhére.
Támogatott pályázatok:
– a Puskin 8956/3 úttársaság számára a Puskin utca felújítására 1.691.989 Ft
– a Cserjésben úttársaság számára a 6371/2 és 6370/2 hrsz-ú közterület kialakítására 1.213.500 Ft
– az Egres úti Úttársaság pályázatát forráshiány miatt részben fogadta be, az Egres út 131-133. terveire 635.000 Ft fejlesztési forrást biztosít az idei költségvetés terhére, egyúttal javasolja, hogy a 2021. évben a kivitelezésre vonatkozóan ismételten nyújtsa be az Úttársaság a pályázatát.

TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI FELADATOK KÖZPONTOSÍTÁSA
A tűzvédelemmel és a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat a jelenlegi rendszerben részben az intézmények, cégek maguk látják el, a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok egy részét pedig a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. A tűz- és munkavédelmi feladatok teljes körű, hatékony ellátása miatt egységesítésre van szükség, célszerű a tűz- és munkavédelmi feladatokat a Szentendrei Rendészeti Igazgatóságnál központosítani.
A döntés értelmében 2021. január 1-től az önkormányzati intézményrendszerbe tartozó intézményeknél a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság fogja ellátni a tűz- és munkavédelmi feladatokat.
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál – Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft., Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., Aquapalace Kft. – is javasolt, hogy ezeket a feladatokat a Rendészet lássa el.
Az új feladatok miatt módosítani kell a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság alapító okiratát és szervezeti- és működési szabályzatát. A tervezetet jóváhagyták a képviselők.

Fotó: Bellai László